Co nabízíme

Nabízíme:

  • služby péče o děti ve věku od 2 do 6 let v dětských skupinách ČÁP a ČÁP-DOOSAN,
  • kroužky pro děti předškolního věku,
  • akce pro rodiny s dětmi,
  • letní tábory a příměstské tábory. 

Vynášení Mařeny, jaro 2014. 

Školka Čáp 329

V rámci služby péče o děti nabízíme tyto možnosti docházky:

PRAVIDELNÁ KAŽDODENNÍ DOCHÁZKA Tento způsob docházky je vhodný především pro pracující rodiče a nahrazuje docházku do mateřské školy.  Čas trávený u nás je rozvržen podle denního programu a náplň činností vychází z Plánu výchovy a péče dětské skupiny ČÁP (najdete zde).

PŘÍLEŽITOSTNÁ DOCHÁZKA Dítě navštěvuje centrum jen některé dny v týdnu např. každé ÚT a ST. Dítě tráví čas ve skupině Čápat, sdílí s nimi program a je plně zapojeno do kolektivu. Tento způsob docházky je vhodný pro děti, které si na dětský kolektiv teprve zvykají.

STRAVOVÁNÍ Rodič si může vybrat jednu z možností stravování:

1. Dětem podáváme jídlo, které si přinesou z domova v dóze opatřenou čitelným jménem a příjmením dítěte. V případě celodenního pobytu 2 svačiny a oběd.

2. Pro děti připravujeme svačiny v naší kuchyňce a obědy dovážíme z prověřeného odběrového místa v termoportech. Připravujeme zdravé svačinky!

Školka Čáp 320

Děti mají možnost si VŽDY přidat, takže i ti největší jedlíci si přijdou na své. Z praktických důvodů si k nám děti nosí lahvičky s pitím (pití s sebou na výlety, na hřiště atd.). Během dne doplňujeme ovocným nápojem, v zimě pak čajem.