Oranžový ČÁP

Adresa:  Nám. Jiřího z Poděbrad 53, Nový Knín 262 03 (mapa)
Kapacita zařízení: 12
Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod
Hlavní lektorka: Zuzana Kunteová, tel. 737 468 814
Kontakt: dcucapa@seznam.cz

V rámci projektu ,,Vybudování dětské skupiny ČÁP v Novém Kníně“ (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001705, realizace 1. 3. 2016 – 31. 8.2018) jsme pro Vás a Vaše děti v Novém Kníně v průběhu prázdnin 2016 zrekonstruovali prostory na náměstí. Došlo ke kompletní rekonstrukci prostor bývalé knihovny – nová elektroinstalace, nové rozvody vody a odpadů, zavedení klimatizace a odvětrání, zcela nová koupelna a WC pro děti i personál, nové štuky, vymalování, kuchyňka a tak dále. Výsledkem jsou prostory vyhovující zákonu č. 247/2014 Sb. o poskytování služeb v dětské skupiny, požadavkům KHS Středočeského kraje, Hasičskému záchrannému sboru SK s kolaudačním souhlasem k užívání  stavby pro dětskou skupinu pro 12 dětí. 

Dětskou skupinu jsme zaregistrovali do Evidence Dětských skupin MPSV a 1. 9. 2016 přivítali nová Čápátka. Náklady na školné jsou daňově uznatelné pro účely daně z příjmů FO.

Pravidelná docházka              1 500 Kč/měsíc
Příležitostná – dopoledne                     100 Kč
Příležitostná – celý den                     200 Kč

Cílem projektu je pomoci rodičům, především matkám, malých dětí při jejich opětovném uplatnění na trhu práce a dětem umožnit přirozený vývoj v sociální skupině svých vrstevníků. Smyslem realizace projektu je rozšířit okruh rodičů, kteří mohou využívat služby dětské skupiny ČÁP. Naším cílem není zisk, ale prospěch naší činnosti pro děti, jejich rodiče, naše zaměstnance i širokou veřejnost.

Projekt „Oranžový ČÁP“ je podpořen z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost
Období realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008515

 

 Zuzana Kunteová

Absolvovala kurz a získala osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Jejím cílem je, aby se děti ve školce cítily příjemně a aby se do ní těšily. 

OPZ_barevne