Program

Poskytujeme služby pro rodiny s dětmi v oblasti hlídání a péče o děti ve věku od 2 do 6 let na základě Zákona 248/2014, o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině. Dále zajišťujeme stravování,  kroužky pro děti ve věku od 2 do 10 let a organizujeme akce
pro rodiny s dětmi, např. Den dětí, Slavnost světélek, Lampionový průvod, letní tábory atd. Všechny naše lektorky splňují odbornou způsobilost pro výkon povolání pečující osoby
o děti předškolního věku dle výše zmíněného zákona. 

Program se řídí Plánem výchovy a péče (k nahlédnutí v prostorách šatny). Plán je zaměřen na komplexní rozvoj dítěte s využitím výtvarné, pohybové, hudební, pedagogické
a speciálně-pedagogické činnosti. Plán vychází z Rámcového vzdělávacího program
pro předškolní vzdělávání (RVP PV, zákon č. 561/2004Sb.) Podkladem pro sestavení programu měsíce – týdne nám jsou materiály určené k realizaci RVP PV (Barevné kamínky, Pracovní listy, ukázky dobré praxe atd.). Při naší každodenní činnosti se zaměřujeme
na logopedickou prevenci.

Proč se zaměřujeme na logopedickou prevenci?

LogopedieŘeč velmi úzce souvisí s kognitivními procesy a myšlením, např. přemýšlím – v hlavě si vnitřní řečí říkám, co si vezmu zítra na sebe. Proto se také říkává, že ,,řeč je nástroj myšlení“.

Tím, že u dítěte podporujeme vývoj řeči, současně podporujeme i jeho duševní vývoj a rozvoj celé osobnosti.

V rámci logopedické prevence se snažíme podněcovat děti ke spontánnímu mluvení, rozvíjet slovní zásobu, představivost.

V našem týmu je i logopedický asistent, který pro děti na každý den připravuje blok logopedické prevence.

 

Denní program

07:00 – 8:20 Příchod do centra, volná hra, úklid hraček
08:20 – 9:00 Dopolední řízená činnost 1
09:00 – 9:30 Hygiena, dopolední svačinka
09:30 – 10:00 Dopolední řízená činnost 2.
10:00 – 11:00 Převlékání, pobyt venku
11:00 – 12:00 Hygiena, oběd
12:00 – 12:30 Odchod dětí domů, příprava na spinkání
12:30 – 13:00 Čtení pohádky
13:00 – 14:00 Odpočinek, spinkání
14:00 – 14:30 Hygiena, odpolední svačinka
14:30 – 16:00 Volná hra, pobyt venku, odchod dětí domů


Dopolední řízená činnost 1. 
Přivítání. Jaké máme dnes počasí? Kdo je s námi ve školce? Rozcvička. Rozšíření slovní zásoby,činnosti rozvíjející poznání – ranní kroužek, logopedická prevence, písničky s ukazováním a rytmizace. Řízená činnost je přizpůsobena počtu dětí, jejich věku, zájmu a pozornosti.

Dopolední svačinka Děti si mohou vybrat velikost porce, samy si přidávají na talířek zeleninu či ovoce. Dodržování hygienických návyků a čistota při stolování. Děti si občas vyrábí svačinky sami – ovocný salát s jogurtem, zeleninový salát, chléb sypaný pažitkou atd.

Pobyt venku. Děti jsou vedené k samostatnosti – samostatné převlékání, obouvání, nandání rukavic atd. Děti mají na procházku reflexní vestičky a dle prostředí jdou buď
po dvojicích nebo volně uspořádané.

Dopolední řízená činnost 2 Tématicky zaměřená pohybová hra, grafomotorické procvičování, rozvoj zrakového a sluchového vnímání a tvůrčí aktivity (dramatizace, výtvarná činnost, skupinový projekt). Řízená činnost je přizpůsobena počtu dětí, jejich věku, zájmu a pozornosti.

Hygiena, oběd. Děti si sami připravují prostírání, přináší příbory, ubrousky a chystají se k obědu. Děti si vybírají velikost porce. Dodržování hygienických návyků a čistoty při stolování.

Pohádka a spinkání. Děti si samostatně připraví lehátko, převléknou se a ulehnou
do postýlek. Čteme jim pohádky na přání nebo knížky na pokračování (Medvídek Pú, Racochejl, Rákosníček, Duhové pohádky atd.).


Napsat komentář