Kdo jsme

Jsme skupina maminek z Nového Knína a okolí Dobříše, kterým kdysi nebyly přijaty děti do mateřské školy. Při hledání východiska z naší situace jsme zjistili, že ve Středočeském kraji je do běžné mateřské školy přijato pouze jedno dítě ze tří. A tak jsme našli řešení pro nás všechny: ČÁP! Kromě služeb péče o dítě se naše činnost v letech 2015 a 2016 rozšířila o poskytování volnočasových kroužků pro děti, pořádání akcí a táborů pro děti od 5 do 12 let. Smyslem naší práce není ,,jen“ láskyplně pečovat o naše nejmenší, ale i smysluplně integrovat děti s handicapem a obohatit tak naši společnost o toleranci, empatii a porozumění.

  • V roce 2012 jsme založili Obecně prospěšnou společnost ČAP – společnost zavazující se poskytovat služby pro rodiny s dětmi a přispívat k integraci dětí se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním . Během roku 2012 se nám podařilo od sponzorů získat finanční prostředky a v září jsme otevřeli Dětské centrum ČÁP v Novém Kníně, které poskytuje služby hlídání a péče o děti od 2 do 6 let.
  • V roce 2013 jsme získali finanční dotaci v projektu ,,DC ČÁP- Dobříš“, zaměřeného na vybudování a provoz zařízení poskytující služby hlídání a péče o děti ve věku od 1 do 6 let. Cílem projektu je podpořit skloubení profesního a rodinného života, a umožnit tak mnoha rodičům návrat do zaměstnání. V tomto projektu máme partnerské organizace: Bobcat Doosan Manufacturing s. r. o. a Bobcat Doosan Engineering s. r. o. Tento projekt končí v březnu 2015. Více o DC ČÁP-DOOSAN najdete zde.Tento projekt je spolufinancován z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
  • V roce 2015 jsme splnili podmínky pro registraci první dětské skupiny v okrese Příbram: Dětská skupina DC ČÁP-DOOSAN. Dále jsem uskutečnili ve spolupráci s MOP (Malý ochránci přírody) první letní indiánský tábor.
  • V roce 2016  jsme zrealizaovali 5 turnusů Letních táborů s ČÁPEM – příměstské tábory s možností integrace dětí s postižením, spolufinancovaného z ESF, Operačního programu zaměstnanost. Celkem se jich zúčasnilo 86 dětí. Srpnového Indiánského tábora – pobytového 10denního tábora – se zúčastnilo 29 děti. Díky spolufinancování z ESF OPZ jsme v září otevřeli nově zrekonstruované prostory Oranžového ČÁPA a rozšířili nabídku kroužků. Novinkou je i Zelený ČÁP v Sudovicích poskytující služby dětem od 4 let.

 A kdo jsme? 

Bc. et Bc. Michaela Sarnovská

Ředitelka Obecně prospěšné společnosti ČAP. Vystudovala VŠE v Praze obor Podniková ekonomika a management, TUL v Liberci obor Speciální pedagogika – Logopedický asistent. Dále absolvovala kurzy znakové řeči, logopedické prevence, FIE metody atd. Je spoluzakladatelkou Obecně prospěšné společnosti, ve které v současné době pracuje jako finanční a projektový manažer. Svým vzděláním splňuje podmínky pro práci s dětmi. Máma dvou dětí ve školním věku.

Miluji svou pestrobarevnou práci a jsem ráda, když si najdu čas a mohu společně s ČÁPATY vyrazit na procházku do lesa, připravit program na rozlučkové odpoledne nebo zorganizovat Den dětí v Oplocence (2014). ,,Své štěstí nacházím ve štěstí svých blízkých.“

 

Monika Říhová

Je absolventkou kurzu ,,Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“ Dále se zúčastnila kurzu ,,Pedagogické minimum“ a ,,Kurzu první pomoci“. Práci s dětmi se věnuje již 5 let a od roku 2012 je zaměstnána jako asistentka lektora v DC ČÁP a aktivně se podílí na přípravě programu pro děti. Je matkou 8 letého syna.

„Práce s dětmi mě uspokojuje a pozitivně nabíjí. Dětská duše je křehká a zranitelná, proto se snažím děti vést ke vzájemné ohleduplnosti, toleranci a snažím se, aby se dokázali radovat ze svých úspěchů a byly šťastné.“

V současné době je Monika hlavní lektorkou v dětské skupině Čáp DOOSAN v Dobříši.

 

Eva Špirková

Vystudovala jsem rodinnou školu v Hronově se zaměřením na ekonomiku podnikání. Před nástupem do Čápa jsem absolvovala rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Jsem lektorkou a asistentkou v Dětské skupině ČÁP-DOOSAN. V dětské skupině pracuji už od roku 2015, mám dva syny. Práce s malými dětmi mě velmi baví a jsem ráda, že mohu svými schopnostmi přispět k fungování celé organizace.

 

Mgr. Johana Dvorská

Vystudovala Střední školu uměleckého designu v Praze obor keramika a následně obor kulturologie na filosofické fakultě University Karlovy. Pracovala jako lektorka výtvarného kroužku v nízkoprahovém centru R- Mosty, vedla kurz keramiky pro dospělé v multifunkčním ateliéru Muddum, kroužek keramiky pro děti v DDM Prosek a výtvarný a keramický kroužek pro maminky s dětmi v Centru Inspirace v Praze Dejvicích. Založila a vedla keramickou dílnu v rodinném centru Jablíčkov, kde též působila jako lektorka v miniškolce. Celkem pracuje s dětmi už téměř deset let a má také dva vlastní potomky ve školním věku. Nyní pracuje v Dětském centru ČÁP v Novém Kníně od počátku jeho existence jako lektorka ve školce a vede zde také keramický kroužek. Pomáhá také organizovat různé akce v rámci aktivit centra.

„Práce s dětmi mě naplňuje, ráda se nechám inspirovat jejich čistým vnímáním světa, těší mě pozorovat jejich růst a pokroky. Přidat se k týmu Čápa bylo po přestěhování do Nového Knína nejlogičtějším vyústěním mých dřívějších aktivit. Snažím se všechny své zkušenosti zúročit tak, aby byly k užitku zejména dětem.“

 

 Jiřina Šlapáková

Před nástupem do ČÁPA jsem pracovala jako chůva, kde jsem si ozkoušela, co obnáší práce s dětmi. Po této zkušenosti jsem velmi ráda, že se mi naskytla možnost pracovat v DC ČÁP.

Tato práce pro mě znamená splnění mého pracovního snu. Vždy mě bavilo trávit čas s dětmi, pozorovat jejich dovednosti, schopnosti a být jim nápomocna. Jsem velmi ráda, že mohu Čápatům pomáhat v jejich rozvoji. Jejich zpětná vazba, v podobě radostných výrazů při příchodu do školky, je pro mě nejlepší možnou odměnou.

Jiřka je od září 2016 hlavní lektorkou v Dětském centru Zelený ČÁP v Sudovicích.

 

Šárka Jánská

Vystudovala jsem střední zdravotní školu. Praxi s dětmi jsem získala jako chůva v rodinách, vedoucí na táborech a jako zdravotnice na škole v přírodě. Mám dvě holčičky v předškolním a školním věku. Práce s dětmi mě baví a naplňuje. S dětmi si ráda hraji a využiji každé volné chvilky být s nimi.

V současné době pracuji jako hlavní lektorka v Oranžovém Čápovi v Novém Kníně.

 

Bc. Jitka Bezecná, Dis.

Vystudovala jsem Jabok, VOŠ – speciálně pedagogickou a   teologickou školu a na Karlově Univerzitě – ETF, obor sociální práce. Mám dvě děti, v předškolním a školním věku.

Pro společnost ČÁP pracuji od roku 2016, jako projektová manažerka dětských skupin. Mým hlavním úkolem jsou činnosti spojené s vybudováním a provozem dětských skupin.  Vedení a realizace projektů mě baví. Jsem ráda, že mohu přispět svými znalostmi k tomu, aby se ČÁP rozvíjel a vznikaly nové dětské skupiny, o které je mezi rodiči stále velký zájem.

 

Silvie Pilecká

Po maturitě a prvních pracovních zkušenostech jsem odjela na dva roky do Belfastu v Severním Irsku pracovat jako dobrovolník v komunitě L´Arche. S ostatními dobrovolníky různých národností a dospělými s mentálním postižením jsme společně sdíleli jednu domácnost, radosti i strasti.

Jsem mámou dvou holčiček předškolního a školního věku. Naplňuje mě tvůrčí práce všeho druhu, ráda tvořím s dětmi. V Čápovi pracuji jako projektová manažerka a koordinátorka příměstských táborů a částečně také jako lektorka s dětmi v dětském centru. A co mě na dětech baví? Baví mě v dětských očích znovuobjevovat to, co my dospělí jsme už dávno zapomněli. Hledám v těch očích inspiraci, vím že vidí dál než ty moje. Baví mě pozorovat svět očima Malého prince.

 

 Zuzana  Kunteová

Absolvovala jsem kurz a  získala osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Mám tři děti, jedno již dospělo, druhé v dospívajícím a třetí dítě v předškolním věku. Mým cílem je, aby se děti ve školce cítily příjemně a aby se do ní těšily. Dětem se chci věnovat, jak nejlépe dovedu.

 

 Libuše Urbanová

Vystudovala jsme střední odbornou školu. Mám tři děti, dvě dospělé dcery a syna ve školním věku.Jsem absolventka kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Kurzu první pomoci.Dále jsem absolvovala  Kurz znakové řeči BABY SIGNS a Kurz Reiki I, II.

Pracovat s dětmi je pro mě splněním mého  snu. Ráda bych s láskou a porozuměním chtěla pomáhat dětem zvládat pobyt ve školce. Poznávat, posilovat a rozvíjet je samotné, jejich dovednosti a jejich jedinečnost. Rozzářené oči a úsměv, který mi věnují, je pro mě vždy tou největší odměnou.

 

Všechny naše lektorky/pečující osoby každý rok externě proškolujeme (Červený kříž) v oblasti první pomoci se zaměřením na děti předškolního věku!