Zelený ČÁP v novém „hnízdě“

Po dlouhotrvající rekonstrukci „přeletěl“ Zelený ČÁP do nového „hnízda“ a 1. března začal fungovat jako dětská skupina registrovaná na MPSV se vzdělávacím programem Začít spolu®.

Rádi bychom poděkovali Jiřince Šlapákové za vymýšlení, plánování prostor i za samotné stěhování, Jitce Bezecné za administraci projektu, paní Králíkové za poskytnutí prostor a projektovým manažerům MPSV za vstřícnost a trpělivost.

A jak probíhalo samotné stěhování slovy Jiřinky Šlapákové?

„Na stěhování veškerého vybavení jsme měli dva dny a byly to velmi akční a veselé dny. V úterý odpoledne jsme popadli první krabice a skříně a už to šlo jak na běžícím pásu. Nejen díky lektorkám, spolupráci dětí, ale také díky rodičům, kteří přišli a pomohli nám. Bez jejich pomoci by školka nebyla přestěhovaná tak rychle. Ve středu jsme během dne zabydlovali poslední hračky a dodělávali kosmetické úpravy v nové školce. Ve tři hodiny odpoledne jsme poprvé otevřeli dveře a rodiče se mohli přijít podívat, kde jejich děti budou trávit čas. 

Naše nová školka je krásně velká, světlá, barevná… čapí a zelená. Máme nového kamaráda Čápa, který nás po školce provází.

Abychom si užili poslední den v zeleném domečku, připravila pro nás paní Davidová a pan Gratz ukázku letu balónem. Měli jsme původně i letět, ale počasí nám to neumožnilo. A tak jsme se podívali, co obnáší příprava k letu balónem a následné úklidové práce. Děkuji tímto paní Davidové a panu Gratzovi za jejich ochotu a čas představit nám svoji práci.“ 

Pod křídly ČÁPA

ČÁP je tu pro Vás a Vaše děti již od roku 2012, kdy byla založena Obecně prospěšná společnost ČÁP a vzniklo Dětské centrum ČÁP v Sudovicích. Od té doby pomáháme rodičům skloubit péči o děti s pracovními povinnostmi a dětem smysluplně trávit čas v laskavém a podnětném prostředí ve společnosti kamarádů. A samozřejmostí je, že všechny naše skupiny jsou otevřené i dětem s handicapem.

„Fantastický, milý a vstřícný přístup. Jsem moc vděčná, že taková školka je…“
„Super učitelky, přístup k dětem, aktivity, trpělivost, láska, porozumění!“
„Péče o děti profesionální, ale lidská a dětem příjemná, opravdu téměř v rodinném kruhu. Vždy vstřícné jednání, velká spokojenost.“
(vybráno z referencí od rodičů)

Pod křídly ČÁPA najdete v současné době 3 dětské skupiny zaregistrované na MPSV.
Jako vůbec první v okrese Příbram byla v roce 2015 zaevidována Dětská skupina DC ČÁP-Doosan v Dobříši. V roce 2016 ji následoval Oranžový ČÁP v Novém Kníně a 1. března 2018 zahájí provoz 3. dětská skupina – Zelený ČÁP v Sudovicích (původně dětské centrum).

Pojďme nad fotkami zavzpomínat, jak to tehdy v roce 2012 všechno v Sudovicích začalo…

1) Chystáme prostory – jedna z posledních brigád před otevřením a naši malí pomocníci

2) Děti v herně s Mončou Říhovou a první 4 čápata s pravidelnou docházkou – Ládík, Toník, Sára, Domča (2012)

 

3) Prvními lektorkami byly Lucka Chotová (na snímku), Monča Říhová, Johanka Dvorská a Míša Sarnovská.

4) A čápat přibývalo a přibývalo … v roce 2014 se naplnila kapacita ČÁPA.  
5) Počet dětí se změnil, my jsme zestárly, děti vyrostly, ale láskyplná péče o naše čápata zůstává.  

 

ČÁP-Doosan v únoru

Malá sněhová nadílka – velká radost pro čápata. I když sněhu bylo málo, čápata na procházce vesela dováděla a minikoulovačka se vydařila.
Čápata v února pilně tvořila a vyzkoušela si zajímavou techniku – malování pomocí kuliček. Trénovala stříhání – a co se nastříhalo, zase se umělecky slepilo.
Rovněž se děti pilně chystaly na karneval, vyrobily si medvědí masky a veselé klaunské kravaty.

Začátek roku v Oranžovém ČÁPU

Co dělala „oranžová“ čápata začátkem roku?

Jakmile napadl sníh, vydala se čápata ven užít si zimu a bobovat. Čápata nezapomněla na zvířátka v zimě a vyrazila nakrmit kačenky. Kreslila si a hrála (a nenápadně se vzdělávala :-)) v rámci tématu „Řemesla a povolání“. Cvičila prstíky a modelovala; vyráběla dárek maminkám k Valentýnu,…

Vzácná návštěva v Zeleném ČÁPU

V pondělí 26. února nás přišel navštívit armádní generál pan Josef Bečvář, který nám povídal o práci v armádě. Zodpověděl zvídavé dotazy týkající se počtu strojů, které armáda má, ukázal nám svou uniformu, spočítali jsme, kolik hvězd vlastně má, a přinesl nám pár dárečků.

Panu Josefu Bečvářovi děkuji za jeho návštěvu a za zprostředkování této návštěvy děkuji paní Karolíně Bečvářové.

Jiřina Šlapáková

„Policejní zásah“ v Zeleném ČÁPU

Dnes nás v Zeleném Čápu navštívili policisté, konkrétně praporčík Petr Mrázek a praporčík Miloslav Král z Poříčního oddělení Slapy. 
Návštěva se opravdu vydařila. Pánové nám předvedli jejich vybavení, ukázali nám dýchací přístroj, který si děti mohly vyzkoušet. Dozvěděli jsme se, jak vypadá potápěčská uniforma – skládá se ze 3 vrstev a jde dokonce nafouknout. Policisté nám ukázali pomůcky, které při práci používají, a nechali nás nahlédnout do jejich policejního auta, ve kterém nás nakonec i svezli až do školky, kde jsme si s nimi mohli ještě popovídat.

Petru Mrázkovi a Miloslavu Královi děkuji za dnešní návštěvu v Zeleném Čápu a Báře Zárubové za organizaci návštěvy.

Jiřina Šlapáková

Hasič v Zeleném ČÁPU

Ve čtvrtek 15. 2. nás v Zeleném ČÁPU navštívil hasič nprap. Vladimír Arnolt, aby nás seznámil se svou prací. Povídali jsme si o tom, co takový hasič dělá, kdy vyráží do akce, jak a kdy jej přivoláme, jaká je jeho uniforma… Uniformu nám dokonce i ukázal a nechal nás, abychom si ji vyzkoušeli.  

Pověděl nám, že jeho uniforma váží 30 kg, že hasičské helmy mají barevné rozlišení a dokonce i brýle a štít, přes který mohou hasiči koukat, když hasí požár. Bylo to pro nás velmi poučné dopoledne.

Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Báře Zárubové za zorganizování této návštěvy a panu nprap. Vladimíru Arnoltovi za jeho ochotu přijet z Řevnic k nám do Nového Knína, aby si s námi o hasičích a jejich práci popovídal. 

Jiřina Šlapáková