Ohlédnutí za příměstskými tábory 2018 a přípravy na letošní prázdniny

Loňskými tábory s ČÁPEM nás provázely příběhy knižních hrdinů. Děti s nimi prožívaly jejich úžasná dobrodružství – cestovaly po hvězdách s Malým princem, zažívaly mnohá vesmírná dobrodružství, nahlédly do světa mystických Keltů, krotily divoké tury, tvořily náramky ze zubů a kostí pravěkých šelem, podařilo se jim vystopovat zubra!, pronikly do tajů života severoamerických indiánů a lovců kožešin na Divokém západě… a ještě spoustu dalších dobrodružství.

Tři prázdninové týdny s námi strávilo dohromady 74 dětí. Podle ohlasů dětí a zpětné vazby od rodičů se tábory opět vydařily. Děti po zkušenostech z jednoho turnusu na táboře chtěly chodit i další týdny a na tábor se těšily. 🙂 A to je pro nás ta největší odměna a hnací motor do budoucna.

Jako největší společenský význam vnímáme, že se nám během těchto třech týdnů opět podařilo v Dobříši vytvořit inkluzivní prostředí pro děti se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Celkem se jednotlivých turnusů zúčastnilo 7 dětí s určitým znevýhodněním.

V neposlední řadě bych chtěla moc poděkovat všem asistentům a vedoucím na táboře, partě studentů, kteří opět odvedli skvělou práci. Dokázali pro děti vymyslet atraktivní program a vytvořit atmosféru, díky níž se děti na tábor těšily.

Pro letošní letní prázdniny připravujeme 3 turnusy s kapacitou 30 dětí v těchto termínech:

  1. turnus: 8. – 12. července
  2. turnus: 15. – 19. července
  3. turnus: 22. – 26. července

UPOZORNĚNÍ: Všechny termíny jsou již obsazeny.

Přeji Vám do nového roku kromě jiného mnoho humoru a z něj pramenící pozitivní energie. Těším se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi opět o letních prázdninách. 🙂

Silvie Pilecká, koordinátorka projektu Příměstských táborů s ČÁPEM

Listopadové setkání v Budínku

Rádi bychom všem zúčastněným na naší sobotní brigádě moc a moc poděkovali za obrovskou pomoc při tvorbě bylinkové spirály a sázení keřů. Účast byla opravdu hojná, až nás překvapilo, kolik z Vás si ve svém volném čase (kterého není nikdy dost) našlo čas a přišlo přiložit ruku k dílu.

Podařilo se nám společnými silami vybudovat úžasnou bylinkovou spirálu. Ke tvorbě spirály přispěli svými různorodými životními postoji a zkušenostmi všichni zúčastnění, někteří to pojali z filosofického hlediska, jiní zase na základě svých inženýrských zkušeností a dovedností, další tvůrčí představivostí – a výsledek opravdu stojí za to. 🙂

S Vaší pomocí jsme zasázeli spoustu keřů rybízů, angreštů a malin. K večeru jsme spirálu vyšperkovali několika diviznami a už se těšíme na příští rok, až rozkvetou.

Děti tvořily vánoční dekorace, které si pak s sebou odnesly domů. Doufáme, že si tvoření užily. Já zcela určitě, děti byly moc šikovné a navíc jsem byla přímo u zdroje voňavého občerstvení. 🙂

Snad jste si to užili Vy všichni, kteří jste nám přišli pomoct. Ještě jednou moc děkujeme.

Za tým ČÁPA Silvie Pilecká

Podzim ve Žlutém ČÁPU

Čápata si užívala posledních teplých dnů a s radostí poobědvala venku. Slavila také několikery narozeniny, ale hlavně chystala koníky pro svatého Martina, aby mohl přijet; uspávala stromečky na zimu – a každé z Čápat našlo svého skřítečka.