Zahrada u ČÁPA

„Chceme lidi spojovat, ne rozdělovat, dávat příležitost každému, nejen zdravým a šikovným, ale i postiženým, lidem na okraji společnosti, lidem odlišným, ať už barvou kůže nebo náboženským smýšlením. Je tomu tak stále – i v dnešní době, kdy se zdá, že tento postoj není příliš populární.“

Jedním z hlavních cílů Zahrady u ČÁPA je začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti prostřednictvím společensky prospěšného pracovního uplatnění v sociálním podnikání formou šetrného zemědělství.

Zároveň bychom chtěli nabídnout v regionu kvalitní potraviny pěstované s láskou v blízké přírodě a vymanit část půdy z vlivu průmyslového zemědělství – oživit zemědělskou půdu a biodiverzitu v regionu

Synergie aneb 1+1>2
Zahrada u ČÁPA bude současně sloužit i dětem z dětské skupiny Žlutý ČÁP. Děti se budou moci zapojit do pěstování, péče o rostliny a samozřejmě i do zobání rybízu, angreštu, jahod, hrášku … 
Oba projekty jsou v těsné provázanosti a navzájem se budou podporovat. I když se svou podstatou liší, jejich spojení do jednoho místa realizace přinese spoustu výhod:

  • Program pro děti v dětské skupině bude příjemně obohacen péčí o zeleninovou zahrádku, bylinky či kytičky.
  • Maminky vyzvedávající děti si budou moci zakoupit bedýnku zeleniny.
  • Přísun čerstvé zeleniny na svačinky pro děti ,,rovnou ze zahrady“
  • Efektivní využití prostor celého statku, společná péče o zahradu a budovu
  • Finanční spolupodílení na provozních nákladech – otop, opravy budovy, energie atd.
  • Environmentální přínos – biologický odpad z výdejní kuchyňky bude možné kompostovat na zahradě.
  • Posílení biodiverzity v místě – kvetoucí zahrada namísto trávníku přiláká do místa více včel, motýlů, brouků, ptactva…

Zahradníček: Od října 2018 se Čápata a celý tým pod vedením Jarky každou středu věnují sezónním pracím na zahradě. Děti si vyberou na zahradě místo, kam společně zasadíme vrbičku – náš první stromek.

Líbí se Vám projekt Zahrady a chcete nás podpořit? 

Přiložením ruky k dílu
Máte dvě ruce a nadšení pro věc? Přijďte nám pomoci na sobotní brigádu. První se uskuteční v průběhu dubna. Informace včas vyvěsíme na webu.

Rozdělím se
Pěstujete, předpěstováváte, zahradničíte, bylinkaříte? Uvítáme Vaši pomoc formou darováním sazeniček rostlin, bylin či keříků. Budeme moc rádi i za pomoc, Vaše rady a sdílení.

Mohu přispět finančním darem (i drobným)
Nemáte čas a ani nepěstujete, a přece nám chcete pomoci? Můžete nás podpořit zasláním jakékoliv částky na náš transparentní účet u Fio banky 2601409310/2010 a my za ně pořídíme osivo, sadbu, sazenice keřů (např. 1 ks keře černého rybízu stojí 75 Kč) a stromů, ruční nářadí, …
Výši daru můžete uplatnit jako odčitatelnou položku u daní z příjmů, rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru. 

Podporovatelé Zahrady u ČÁPA

Kontakt: Bc. et Bc. Michaela Sarnovská, sarnovska.cap@seznam.cz (tel. 776 268 589)
Místo realizace: Budínek 2, 263 01  Svaté Pole (mapa)

https://www.facebook.com/zahradaucapa/