Zelený ČÁP

Adresa: Sudovice, Nový Knín 262 03
Kapacita zařízení: 12
Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod
Hlavní lektorka: Jiřina Šlapáková, DiS.,  tel. 605 861 394
Kontaktjirina1slapakova@gmail.com

Od 1. března 2018 je Zelený ČÁP zapsán do  Evidence Dětských skupin Ministerstva práce a sociálních věcí. Od tohoto data jsou náklady na školné v tomto zařízení daňově uznatelné pro účely daně z příjmů fyzických osob.

Dětské centrum ČÁP/Zelený ČÁP funguje v Sudovicích již od roku 2012. 
1. března 2018 se dětské centrum přeměnilo v dětskou skupinu evidovanou na MPSV se vzdělávacím programem Začít spolu® a zároveň se přestěhovalo do větších prostor. 

Zaměřujeme se na individuální přípravu na školu, na individuální projev, spolupráci, komunikaci, úctu jeden k druhému, k přírodě i zvířatům.

Učíme se hrou, pomocí příběhu, poučení, nápodobou. Klademe důraz na individualitu dítěte, respektujeme jeho názor.

Učíme se navzájem spolupracovat, nebát se vyjádřit svůj názor (včetně nesouhlasu s dospělým), nabádáme k vyjádření vlastních pocitů, myšlenek a postojů. Respektujeme jeden druhého.

Tvoříme, kreslíme, pracujeme s různými materiály – papír, kartón, látka, seno, tráva, květiny, tužky, vodové barvy, tempery, tuž … Pracujeme samostatně i ve skupině. Poskytujeme čas na vlastní výtvarnou činnost dítěte, kreslený projev. Motivujeme děti k práci s tužkou, experimentujeme s barvami.

Učíme se samostatnosti – v oblékání, umývání, prostírání, úklidu po svačince, obědu, čistění zoubků, příprava pomůcek a jejich úklid.

Trávíme čas v přírodě – louka, les, pole, kde rozvíjíme hrubou motoriku a orientaci v prostoru. Plánujeme společně vycházky – kudy vyjdeme, kudy se vrátíme, kam dojdeme. Učíme se orientovat pomocí orientačních bodů, pracujeme s mapou. Podnikáme výpravné, převážně pěší, výlety do našeho okolí

Plán výchovy a péče Zelený Čáp, vychází z RVP PV (Zákon č. 561/2004 sb.) a je rozdělen do čtyř základních bloků, které se opakují každý měsíc s vlastním tématem.

Zelený týden

 • Během tohoto týdne se zaměřujeme na ekologickou výchovu. Trávíme převážnou část dne venku, kde rozvíjíme hrubou motoriku, učíme se být ohleduplní nejen sami k sobě ale také k přírodě, rostlinám, stromům a zvířatům.
 • Recyklujeme odpadky a následně je odnášíme do příslušných popelnic
 • Chodíme krmit zvířátka do lesa
 • Vnímáme přírodu, její koloběh
 • Pozorujeme každodenní změny, které se dějí kolem nás
 • Pěstujeme bylinky, jahody, hrášek
 • Témata: Naše okolí, Příprava zvířátek na zimu, Vítáme jaro …

Učíme se spolu

 • Během týdne Učíme se spolu, se zaměřujeme na přípravu na školy
 • Pracujeme s didaktickými pomůckami
 • Zaměřujeme se na předmatematickou výchovu a předčtenářskou gramotnost
 • Rozvíjíme slovní zásobu, povídáme si o písmenkách, číslech
 • K dispozici máme spoustu krásných knihy, atlasů, encyklopediích, ve kterých hledáme odpovědi na naše otázky
 • Hrajeme hry pro rozvoj prostorové a pravolevé orientace
 • Témata: Divoké husy na odletu, konec babímu létu; Adventní čas; Řemesla a povolání…

Tvoříme spolu

 • Čas věnujeme převážně tvoření
 • Práci s různými druhy materiálů
 • Důraz kladen na grafomotorická cvičení a grafomotorické projekty
 • Volná témata na kreslení, kde děti projevují vlastní kreslený projev
 • Popisujeme obrázky, „Co jsem nakreslil a proč?“
 • Pracujeme samostatně či ve skupině
 • Věnujeme čas tvůrčím projektům zaměřených na určitá témata (Svatý Martin)
 • Témata: Pohádkové večery; Materiály a výrobky; Masopust …

Živá pohádka

 • Tento tematický blok je věnován prožitku dětí z příběhu (písničky, básničky)
 • Povídáme si o tématu příběhu, vysvětlujeme si neznámé pojmy
 • Vymýšlíme, co se stalo před příběhem, co následovalo
 • Podáváme návrhy na lepší řešení zápletky, obměny textu
 • Bereme si poučení z příběhu – nač si dávat pozor? Jak se máme chovat, abychom předcházeli konfliktům?
 • Pracujeme se slovíčky
 • Tvoříme si rekvizity pro umožnění prožitku z příběhu
 • Prožíváme např. příběh o Nanynce, která šla pro zelí; O nenajedeném Otesánkovi; O pracovitých včelkách …

WP_005316 (1)Jiřinka Šlapáková, DiS. předškolní výchovy

Jako lektorka pracuje u ČÁPA od roku 2014. Vedoucí lektorka dětského centra Zelený ČÁP od září 2016.

Pedagogické vzdělání pro předškolní výchovu. Kurz profesní kvalifikace chůvy pro děti předškolního věku. Kurz českého znakového jazyka. Studuje vyšší pedagogickou školu ve Svatém Janu pod Skalou. Více ZDE.

OPZ_barevne


Napsat komentář