Žlutý ČÁP

Adresa: Budínek 2, 263 01  Svaté Pole (mapa)
Kapacita: 12 míst
Věk dětí: od cca 3 let 
Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod.
Hlavní lektorka: Radka Jarolímková, tel. 736 127 924 
Kontakt:
zluty.cap@seznam.cz

Zahájení provozu: 1. 7. 2018 
Forma docházky: pravidelná (příp. příležitostná)
Cena: cca 1 500 Kč/měsíc
Zajištění obědů a zdravých svačinek je z naší strany samozřejmostí. 🙂 

Žlutý ČÁP byl 19. 6. 2018 zaregistrován v Evidenci Dětských skupin MPSV. Je realizován v rámci projektu  reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006616 a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.
Díky této podpoře Vám můžeme nabídnout příznivou cenu školkovného.

Nabízíme komunikativní, vřelé a otevřené prostředí, kde se snažíme vždy o respektující přístup, tělesnou pohodu, bezpečí, zdravou výživu a partnerský vztah jak s rodiči, tak s dětmi v rytmu dne, roku, v rytmu života.

Na co se můžete těšit?

 • Zbrusu nové prostory v citlivě zrekonstruovaném stavení,
 • hned za prahem vstupních dveří tráva, kytičky, motýli … zkrátka příroda na dosah,
 • každodenní procházky po nerušných polních cestách k rybníku za labutěmi, do lesů za skřítky, na louky a k potoku za pulci, cahtání v řece Kocábě,
 • sběr bylinek, lučních kytiček a snad i prvních plodů v Zahradě,
 • péči o zeleninové a bylinkové záhonky,
 • krmení a poznávání lesní zvěře, využití lesního porostu a hájů k hrám, zábavě i poznání
 • … a možná i zvířecí kamarády.

Synergie aneb 1+1>2  

Provoz dětské skupiny bude realizován v těsné provázanosti s projektem Zahrada u ČÁPA. Oba projekty se budou navzájem podporovat. I když se svou podstatou liší, jejich spojení do jednoho místa realizace přinese spoustu výhod:

 • Program pro děti bude příjemně obohacen – děti se budou moci zapojit do pěstování, péče o rostliny a samozřejmě i do zobání rybízu, angreštu, jahod, hrášku …
 • Maminky vyzvedávající děti si budou moci zakoupit bedýnku zeleniny.
 • Přísun čerstvé zeleniny na svačinky pro děti ,,rovnou ze zahrady“
 • Efektivní využití prostor celého statku, společná péče o zahradu a budovu
 • Finanční spolupodílení na provozních nákladech – otop, opravy budovy, energie atd.
 • Environmentální přínos – biologický odpad z výdejní kuchyňky bude možné kompostovat na zahradě.
 • Posílení biodiverzity v místě – kvetoucí zahrada namísto trávníku přiláká do místa více včel, motýlů, brouků, ptactva…

Vzdělávací program Začít spolu®  

Vzdělávací program je rozdělen do 4týdenních bloků, které se mění v průběhu měsíců a změn v přírodě. Program je ekologicky zaměřen, dětem je dána možnost trávit co nejvíce času v přírodě, být v kontaktu s živou půdou a poznávat její velkorysost.

Více o programu najdete ZDE a na stránkách Zeleného ČÁPA.

Radka Jarolímková

Absolvovala kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ a získala osvědčení o profesní kvalifikaci. Má jednu dospělou dceru. Mezi její záliby patří příroda, sport, zvířata.

Děti má ráda pro jejich spontánnost a bezprostřednost. Ráda by přispěla k tomu, aby děti chodily do dětské skupiny ČÁP s radostí a pobyt v ní jim přinášel příjemné zážitky.