O Zahradě u ČÁPA

Jedním z hlavních cílů Zahrady u ČÁPA je začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti prostřednictvím společensky prospěšného sociálního podnikání a oživení zemědělské půdy a biodiverzity v regionu. 

Synergie aneb 1+1>2 Zahrada u ČÁPA slouží současně dětem z dětské skupiny Žlutý ČÁP. Oba projekty jsou v těsné provázanosti.

Přínosy projektu:

  • Program pro děti v dětské skupině je obohacen péčí o zeleninovou zahrádku, bylinky či kytičky.
  • Přísun čerstvé zeleniny na svačinky pro děti ,,rovnou ze zahrady“
  • Efektivní využití prostor celého statku, společná péče o zahradu a budovu
  • Finanční spolupodílení na provozních nákladech – otop, opravy budovy, energie atd.
  • Environmentální přínos – biologický odpad z výdejní kuchyňky je možné kompostovat na zahradě.
  • Posílení biodiverzity v místě – kvetoucí zahrada namísto trávníku přiláká do místa více včel, motýlů, brouků, ptactva…

Začátkem roku 2018 započala rekonstrukce prostor pro dětskou skupinu, v červnu proběhla jejich kolaudace a 1. července 2018 přivítal Budínek první Čápata. V průběhu roku proběhly úpravy dvorku, vykopali jsme nálety, opravili plot, založili kompost, vybudovali bylinkovou spirálu, vysadili první stromy a keříky. Od října 2018 se Čápata a celý tým pod vedením Jarky každou středu věnují sezónním pracím na zahradě.


Počátkem roku 2019 byla opravena studna, osázena bylinková spirála a vysazeny další keříky. Děti osázely nově zbudovaný vyvýšený zeleninový záhonek a byl vybudován domeček pro slepičky, který v dubnu uvítal své první obyvatelky (viz Slepice v nouzi).
A to vše i díky pomoci dobrovolníků, kterým srdečně děkujeme.

8. listopadu 2019 se rozběhl projekt workcampu pro mladistvé s mentálním postižením – vždy v pátek od 14 do 17 hod. v Budínku 2.


V roce 2020 jsme ze Státního fondu životního prostředí získali dotaci na realizaci projektu „Přírodní zahrady U ČÁPA“, reg. číslo 1190700269. Za podporu moc děkujeme.

Hlavním cílem tohoto projektu je vybudovat zázemí přírodní zahrady dětské skupiny. Zahrada bude plnit funkci pěstitelskou (chovatelskou), výukovou a relaxační.

Díky této podpoře budeme moci vysadit stromky, keříky, trvalky; vyrobit králíkárnu pro morčata, hmyzí domeček, ptačí budky, budku pro netopýry, dopřát si posezení v nových koutech zahrady, …
Děti se mohou těšit na balanční lezecí stezku, šplhací totem, vodní hrací prvek, bosonohou stezku, kopeček s tunelem,…

Realizace projektu bude řešena z velké části svépomocí v rámci pravidelných brigád pro rodiče a veřejnost. Terénní úpravy, jámy pro stromky,  instalaci pumpy, lavičky a stoly atp. necháme zkušeným odborníkům. Část mobiliáře plánujeme vyrábět s dětmi (např. broukoviště, krmítko).
O letních prázdninách bude osazena pumpa a děti se seznámí s vodním prvkem – vodními koryty a stoly. Dále v létě postavíme suchou zídku, nebeskou zahrádku, hmatový chodník, totem a balanční stezku (letní brigáda 25. 7. od 9 hod.). Podzim bude věnován tvorbě kopečku, výsadbě stromů, keřů, trvalek a v relaxační zóně založíme trávník.


Líbí se Vám projekt Zahrady u ČÁPA a chcete nás podpořit? 

Přiložením ruky k dílu
Máte dvě ruce a nadšení pro věc? Přijďte nám pomoci na brigádu. Informace najdete na webu.

Rozdělím se
Pěstujete, předpěstováváte, zahradničíte, bylinkaříte? Uvítáme Vaši pomoc formou darováním sazeniček rostlin, bylin či keříků. Budeme moc rádi i za pomoc, Vaše rady a sdílení.

Mohu přispět finančním darem (i drobným) – podporovatelé
Nemáte čas a ani nepěstujete, a přece nám chcete pomoci? Můžete nás podpořit zasláním jakékoliv částky na náš transparentní účet u Fio banky 2601409310/2010 a my za ně pořídíme osivo, sadbu, sazenice keřů (např. 1 ks keře černého rybízu stojí 75 Kč) a stromů, ruční nářadí, …
Výši daru můžete uplatnit jako odčitatelnou položku u daní z příjmů, rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru. 

Kontakt: Bc. et Bc. Michaela Sarnovská, sarnovska.cap@seznam.cz (tel. 776 268 589)
Místo realizace: Budínek 2, 263 01  Svaté Pole (mapa)

https://www.facebook.com/zahradaucapa/

„Chceme lidi spojovat, ne rozdělovat, dávat příležitost každému, nejen zdravým a šikovným, ale i postiženým, lidem na okraji společnosti, lidem odlišným, ať už barvou kůže nebo náboženským smýšlením. Je tomu tak stále – i v dnešní době, kdy se zdá, že tento postoj není příliš populární.“

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.