Kouzelný podzim

Začátek listopadu byl protkán povídáním o podzimní náladě, světýlkách, strašidýlkách a vzpomínkách.
Oslavili jsme svátek sv. Martina, vyráběli jsme, pekli rohlíčky, hráli, zpívali, a na koni dováděli.

Zažili jsme kouzelný týden plný pohádek, zahráli si divadélko, vypravili jsme se do knihovny, vyrobili si Večerníčka i s kloboukem.

V Budínku jsme s pomocí maminek, tatínků i dědečka zazimovali zahradu – všem patří obrovský dík.

Dýňování a jiné zářijové zážitky

Začátkem září se seznamovali kluci a holčičky, co přišli do naší čapí školičky. Počasí nám přálo, vyráželi jsme na procházky, hráli jsme hry, houbařili, tvořili (např. pavoučky a jejich sítě) a skotačili. 😊

Nečekané překvapení se odehrálo v Bílém ČÁPovi. Přišel k nám na návštěvu skřítek Podzimníček, kterému jsme pomohli a postavili obydlí, aby si měl kde odpočinout, protože má mnoho práce s barvením listů, přivoláváním podzimního větříku a shazováním jablíček ze stromů.

Dále jsme se vypravili na “dýňový výlet” do Čechovy stodoly, kde jsme si každý vydlabali vlastní dýničku a potkali pár strašidel, ale jelikož jsme odvážní, tak jsme se jich nebáli a užili jsme si spoustu legrace. 😊

Když zrovna netvoříme a nevýletujeme, trávíme čas na procházkách, při kterých pozorujeme podzimní změny v přírodě a líbí se nám vše, co nám příroda dopřává.

A moc děkujeme hodné paní ze Svatého Pole za darování hraček a knížek do naší dětské skupiny Bílý ČÁP.

Jak bylo o prázdninách

Na začátku prázdnin vyrazila Čápata z Budínku za kamarády do Běštína. A hle, byl tam Cirkus. Moc jsme si to všichni užili, přenesli se do kouzelnického a artistického světa a poznali nové kamarády. Začátek prázdnin jak má být.

Zelená Čápata si užívala léto plnými doušky. Podnikala dobrodružné výpravy za pokladem, které pro ně připravili kamarádi – klukům moc děkujeme, bylo to skvělé a moc jsme si to užili 😊.

Bílá Čápátka si zahrála na indiánský kmen, který si sami pojmenovali “Zlomený strom”. Společně jsme si vytvořili indiánské čelenky a užili si spoustu legrace. Do lesa jsme se vypravili za lesní pedagogikou. Naučili jsme se rozeznávat parohy zvířat, například srnce, jelena a daňka. Zblízka jsme si prohlédli motorovou pilu a na památku jsme si odnesli dřevěné medaile se zvířátky.

A na konec prázdnin jsme si přichystali LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY, kde jsme se zúčastnili disciplín jako např. sběr víček do kelímku, hod míčem do kruhu, chůze se lžící a míčkem, slalom na kole a chůze pozadu. Všichni se stali vítězi, protože zvládli všechny disciplíny na výbornou. 🙂

Nakonec bychom se chtěli všichni za Čapí školku rozloučit s Čápátky, která dnes opustila naše čapí hnízdečko a pokračují dále. Přejeme jim hodně štěstí do jejich další cesty životem.

Z pohádky do pohádky

Letošní 6. turnus příměstského tábora s ČÁPem se nesl v tematickém programu „Z pohádky do pohádky“. Věnovali jsme se povídání a poznávání pohádek, pohádkovým bytostem, kouzelným předmětům, znakům i symbolům. Námi připravený program obsahoval zábavné i pohybové aktivity spojené s pohádkovým světem. Během celého týdne jsme se bavili, hráli hry, zahráli si pohádkové divadlo, soutěžili, tvořili a navštívili spoustu krásných míst.

Při putování v pohádkovém světě jsme se zaměřili na české a zahraniční pohádky, pohádky kreslené, animované i hrané. V rámci každodenního programu jsme za ten týden zvládli navštívit dětské centrum Skřítkov, Památník Karla Čapka ve Staré Huti i Knihovnu Jana Drdy v Příbrami, kde na nás čekala úniková hra, úkoly, hádanky a poklad.

V pátek nechybělo slavnostní zakončení turnusu. Na děti čekal výborný dort a krásné dárečky pro všechny. Moc jsme si táborový týden užili a těšíme se zase příště!

Piráti

V 5. turnusu táborů s ČÁPem za námi přišel pirát Černovous s prosbou najít ztracený poklad. K pokladu ovšem vede nelehká cesta a sám tuto cestu absolvovat nezvládne. Proto je potřeba vytvořit 4 pirátské posádky, splnit nelehké nástrahy, nalézt kusy mapy a poklad získat. Nejprve jsme potřebovali zajistit zásoby na vyplutí. Proto každou posádku čekala šifrovaná, ve které si obstarali 4 nejdůležitější věci, které pirát na moři potřebuje. Kormidlo, kotvu, mapu a dalekohled. Dále pak si posádka připravila pirátskou vlajku, nabatikovala trička a mohla vyplout na vlnách neznáma.

Každým dnem nás provázel vzkaz v láhvi od piráta Černovouse. Druhého dne nás čekala bitva na nedalekém ostrově. Při hře pašeráci jsme neúnavně sbírali diamanty, snažili se jich ukořistit co nejvíce a nenechat se chytit od místních domorodců. Třetího dne jsme se potkali s indiány, naučili se jejich zvykům, jízdě na koni, střelbě z luku a obchodovali s překupníkem. Dne čtvrtého jsme pluli po širém moři a sbírali kódy na vodě. Později tohoto dne jsme díky těmto kódům odemkli zámek na truhle a získali sladkou odměnu. Nezbývalo než poslední den dobýt pevnost skrývající poklad, získat poslední kusy mapy a společně poklad nalézt. Těšíme se na další dobrodružství s kapitánem Černovousem. Tak ahooooj PIRÁTI! 🙂

Cesta za dobrodružstvím

Na 4. turnusu táborů jsme si užili mnoho zábavy. Během týdne jsme navštívili francouzský park u zámku Dobříš a nové prostory oranžérie, kde je vytvořena expozice Vody a Tajuplného lesa. Zde děti čekalo plno zábavných aktivit, nových informací a her. Dále zde byla zpřístupněna Galerie Zdeňka a Emilie Milerových, jejichž „Krtečka“ milují děti po celém světě.

Další naše cesta vedla do Hornického muzea Příbram, které je největším hornickým muzeem v České republice. Zde jsme si prohlédli parní těžní stroj a v dole Anna se projeli důlním vláčkem Prokopskou štolou k nejhlubší šachtě tohoto revíru. Také jsme se vydali na dobrodružnou pěší prohlídku do tajemného podzemí starých dolů. Na oběd jsme si zašli do stylové hornické hospůdky.

Když jsme necestovali, tak jsme ve volném čase při vyrábění výrobků z různých materiálů nebo při sportovních aktivitách procvičovali jemnou a hrubou motoriku. Poslední den byla pro děti připravena projížďka na koních a střelba z luku, což se jim velmi líbilo. Po celou dobu tábora probíhala celotáborová hra „Cesta za dobrodružstvím“, která vyvrcholila hledáním pokladu. Děti získaly na táboře nové zážitky, naučily se novým dovednostem a našly spousty kamarádů.

Olympijské hry

Třetí táborový týden jsme strávili v pohybu. A ne tak ledajakém, závodili jsme o sto šest. Nejprve jsme se rozdělili na tři týmy, každý tým si vybral jakou zemi bude reprezentovat, vyrobil si svou vlastní vlajku a vymyslel pokřik. Zahájili jsme hry první disciplínou – přetahování lanem, byla to fuška. 🙂

A pak už jen přibývaly další a další disciplíny – skákání, běh, plavání, házení (kromě míče stéblem a šiškou), štafeta.

Prosoutěžili jsme se celým týdnem a v pátek na nás čekaly medaile a poháry. Odměnu dostali všichni za obrovské úsilí a snahu sportovat.

Silvie Pilecká