Kritéria přijímání dětí

Do dětské skupiny mohou být přijaty pouze děti rodičů, jež jsou aktivní na trhu práce. Přijímací kritéria jsou užita při hodnocení přihlášených dětí pro navazující školní rok nejpozději do 30. 6. Přijímání končí při naplnění kapacity dětské skupiny. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením. V případě, že není naplněna kapacita zařízení, jsou děti přijímány v průběhu celého školního roku.


Bílý ČÁP Běštín


ČÁP-DOOSAN Dobříš


Fialový ČÁP Dobříš


Modrý ČÁP Dobříš


Oranžový ČÁP Nový Knín


Zelený ČÁP Sudovice


Žlutý ČÁP Budínek