Kritéria přijímání dětí

Při přijímání dětí do dětské skupiny ČÁP se vychází z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením.