Zásady spokojené adaptace

Nástup do dětské skupiny je pro dítě i rodinu náročná životní situace. Proto je dobré na tuto skutečnost sebe i dítě připravit. V našich dětských skupinách ČÁP máte možnost pozvolné adaptace, kdy dítě může docházet do skupinky nejprve třeba jen na pár hodin (od 8:30 hod. a před obědem jít domů) a postupně rozsah docházky rozšiřovat (neplatí pro Zeleného ČÁPA).

Individuální postup při adaptaci Vašeho dítěte je vhodné konzultovat s hlavní lektorkou (pečující osobou) dané dětské skupiny. Pokud zvažujete nástup dítěte do skupinky nebo už jste jej přihlásili, je dobré si pročíst následující Zásady spokojené adaptace a upevnit se ve svém rozhodnutí začít s docházkou. V minulosti se nám již několikrát stalo, že dítě bylo na docházku připravené, ale rodič nikoliv. 


  1. Jistá míra obav, strachu je u dítěte batolecího věku zcela v pořádku a svědčí o dostatečném naplňování jeho potřeb ze strany rodičů a také citové vazbě k nim.
  2. Pokud plánujete nástup dítěte v batolecím věku do dětské skupiny, neplánujte současně pokud možno příliš mnoho dalších významných změn v životě (např. nástup do zaměstnání v úplně stejném termínu, narození sourozence atd.)
  3. Na nástupu dítěte do dětské skupiny pracujme s dostatečným časovým předstihem ještě před samotným zahájením docházky.
  4. Věnujme podobný čas i sobě, i my rodiče se potřebujeme na tuto změnu dostatečně připravit a své rozhodnutí vnímat jako správné.
  5. Adaptace dítěte je individuální proces, každé dítě si může zvykat různou dobu, překonávat různé počáteční potíže. Může se ukázat, že bude lepší nástup do dětské skupiny posunout o několik měsíců. Adaptační období může trvat až 3 měsíce při pravidelné docházce dítěte do skupiny.
  6. Je důležité vnímat změny v chování dítěte, komunikovat s dítětem, protože ne každé dítě reaguje na odloučení a stres pláčem. Adaptační potíže mohou mít rozmanitější podobu (nechutenství, uzavření se do sebe apod.).
  7. Základem zvládnutí adaptačního období je intenzivní komunikace rodiny a pracovníků dětské skupiny, zpětná vazba a hledání individuálního řešení. Proto se, prosím, neobávejte sdělit své obavy, poznatky či nově vzniklé situace v období adaptace – jen díky této spolupráci bude možné adaptaci dítěti usnadnit!
  8. Srovnávání dítěte s jinými dětmi adaptační proces spíše komplikuje. Pokud chcete srovnávat, pak je dobré v rovině časové – např. jak moje dítě zvládalo první dny docházky, jak zvládá docházku po měsíci, v čem se posunulo, co ještě přetrvává atd.

Pohlazení od rodičů umí dělat zázraky . 🙂