PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

TÁBORYSČÁPEM.WEBNODE.CZ
– nové webové stránky s přihlašovacími formuláři

Pro koho jsou tábory určeny
Děti, které navštěvují 1. stupeň ZŠ (včetně dětí z přípravných tříd). Všechny turnusy jsou v inkluzi, tj. děti se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním se mohou hlásit na jakýkoliv turnus. Podmínkou účasti na táboře je vazba obou rodičů na trh práce (musí být doloženo potvrzením).

Kapacita tábora 24 míst/turnus.

Provozní doba tábora je od 7:30 do 17 hod. 


Tábory s ČÁPEM 2022

Tábory s ČÁPEM 2021

Tábory s ČÁPEM 2020

Tábory s ČÁPEM 2019

Tábory s ČÁPEM 2018

Projekt Letní příměstské tábory s ČÁPEM (2021-2022) byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost – registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016356.


Napsat komentář