Program

Program se řídí Plánem výchovy a péče (k nahlédnutí v prostorách šatny). Plán je zaměřen na komplexní rozvoj dítěte s využitím výtvarné, pohybové, hudební, pedagogické a speciálně-pedagogické činnosti.

Plán vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV, zákon č. 561/2004Sb.) Podkladem pro sestavení programu měsíce – týdne nám jsou materiály určené k realizaci RVP PV (Barevné kamínky, Pracovní listy, ukázky dobré praxe atd.). V dětských skupinách Zelený ČÁP a Žlutý ČÁP je plán obohacen o prvky vzdělávacího programu Začít spolu ® .

Při naší každodenní činnosti se zaměřujeme na logopedickou prevenci. Řeč velmi úzce souvisí s kognitivními procesy a myšlením. Tím, že u dítěte podporujeme vývoj řeči, současně podporujeme i jeho duševní vývoj a rozvoj celé osobnosti. Snažíme se podněcovat děti ke spontánnímu mluvení, rozvíjet slovní zásobu, představivost. V našem týmu je i logopedický asistent, který pro děti na každý den připravuje blok logopedické prevence.

Denní program

07:00 – 8:20 Příchod do centra, volná hra, úklid hraček
08:20 – 9:00 Dopolední řízená činnost 1
09:00 – 9:30 Hygiena, dopolední svačinka
09:30 – 10:00 Dopolední řízená činnost 2.
10:00 – 11:00 Převlékání, pobyt venku
11:00 – 12:00 Hygiena, oběd
12:00 – 12:30 Odchod dětí domů, příprava na spinkání
12:30 – 13:00 Čtení pohádky
13:00 – 14:00 Odpočinek, spinkání
14:00 – 14:30 Hygiena, odpolední svačinka
14:30 – 16:00 Volná hra, pobyt venku, odchod dětí domů


Dopolední řízená činnost 1. 
Přivítání. Jaké máme dnes počasí? Kdo je s námi ve školce? Rozcvička. Rozšíření slovní zásoby,činnosti rozvíjející poznání – ranní kroužek, logopedická prevence, písničky s ukazováním a rytmizace. Řízená činnost je přizpůsobena počtu dětí, jejich věku, zájmu a pozornosti.

Dopolední svačinka Děti si mohou vybrat velikost porce, samy si přidávají na talířek zeleninu či ovoce. Dodržování hygienických návyků a čistota při stolování. Děti si občas vyrábí svačinky sami – ovocný salát s jogurtem, zeleninový salát, chléb sypaný pažitkou atd.

Pobyt venku. Děti jsou vedené k samostatnosti – samostatné převlékání, obouvání, nandání rukavic atd. Děti mají na procházku reflexní vestičky a dle prostředí jdou buď po dvojicích nebo volně uspořádané.

Dopolední řízená činnost 2 Tématicky zaměřená pohybová hra, grafomotorické procvičování, rozvoj zrakového a sluchového vnímání a tvůrčí aktivity (dramatizace, výtvarná činnost, skupinový projekt). Řízená činnost je přizpůsobena počtu dětí, jejich věku, zájmu a pozornosti.

Hygiena, oběd. Děti si sami připravují prostírání, přináší příbory, ubrousky a chystají se k obědu. Děti si vybírají velikost porce. Dodržování hygienických návyků a čistoty při stolování.

Pohádka a spinkání. Děti si samostatně připraví lehátko, převléknou se a ulehnou do postýlek. Čteme jim pohádky na přání nebo knížky na pokračování (Medvídek Pú, Racochejl, Rákosníček, Duhové pohádky atd.).


Napsat komentář