Oranžový ČÁP

Adresa:  Nám. Jiřího z Poděbrad 52, Nový Knín 262 03 (mapa)
Kapacita zařízení: 12
Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod
Hlavní lektorka: Zuzana Kunteová, tel. 737 468 814
Kontakt: dcucapa@seznam.cz

V rámci projektu ,,Vybudování dětské skupiny ČÁP v Novém Kníně“ (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001705, realizace 1. 3. 2016 – 31. 8.2018) jsme pro Vás a Vaše děti v Novém Kníně v průběhu prázdnin 2016 zrekonstruovali prostory na náměstí. Došlo ke kompletní rekonstrukci prostor bývalé knihovny – nová elektroinstalace, nové rozvody vody a odpadů, zavedení klimatizace a odvětrání, zcela nová koupelna a WC pro děti i personál, nové štuky, vymalování, kuchyňka a tak dále. Výsledkem jsou prostory vyhovující zákonu č. 247/2014 Sb. o poskytování služeb v dětské skupiny, požadavkům KHS Středočeského kraje, Hasičskému záchrannému sboru SK s kolaudačním souhlasem k užívání  stavby pro dětskou skupinu pro 12 dětí. 

Dětskou skupinu jsme zaregistrovali do Evidence Dětských skupin MPSV a 1. 9. 2016 přivítali nová Čápátka. Náklady na školné (viz Ceník) jsou daňově uznatelné pro účely daně z příjmů FO

Cílem projektu je pomoci rodičům, především matkám, malých dětí při jejich opětovném uplatnění na trhu práce a dětem umožnit přirozený vývoj v sociální skupině svých vrstevníků. Smyslem realizace projektu je rozšířit okruh rodičů, kteří mohou využívat služby dětské skupiny ČÁP. Naším cílem není zisk, ale prospěch naší činnosti pro děti, jejich rodiče, naše zaměstnance i širokou veřejnost.

Projekt „Oranžový ČÁP“ je podpořen z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016998, období realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022).

 Zuzana Kunteová 

Absolvovala kurz a získala osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Jejím cílem je, aby se děti ve školce cítily příjemně a aby se do ní těšily. 

Přihlášky
Přihláška a bližší informace o provozu jsou ke stažení ZDE.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Logo_EU_OPZamestnanost-1024x212.jpg.