Oranžový ČÁP

Adresa:  Nám. Jiřího z Poděbrad 52, Nový Knín 262 03 (mapa)
Kapacita zařízení: 12
Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod
Hlavní pečující osoba: Šárka Severová, tel. 604 995 992
Kontakt: oranzovy.cap@email.cz

Dětská skupina je v Evidenci Dětských skupin MPSV od 1. 9. 2016.

Poskytované služby

V dětské skupině je poskytována pravidelná péče o děti ve věku od 1 roku do 4 let v průběhu celého kalendářního roku. Dětská skupina Oranžový ČÁP je přednostně určena dětem od 2 let do 3 let. Do dětské skupiny jsou přijímány děti mladší 2 let pouze v případě, že individuální možnosti dítěte umožňují plnohodnotné zapojení se do kolektivu dětí (zhodnotí hlavní pečující osoba). Děti ve věku od 4 let jsou přednostně přijímány do přidružené dětské skupiny Zelený ČÁP.

Předpokladem pro přijetí dítěte je aktivní zapojení alespoň jednoho rodiče na trhu práce (zaměstnání, OSVČ, prezenční studium, aktivní uchazeč na ÚP – formuláře ke stažení ZDE).

Školkovné od 1. 3. 2022

MLADŠÍ – dítě od 1 roku do 31. srpna po dosažení 3 let věku
STARŠÍ – dítě od 1. září po dosažení 3 let věku

Stručný program dne


 Šárka Severová 

Absolvovala jsem kurz a získala osvědčení profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení školní docházky“. K této práci mě před lety přivedli moji dva, dnes již dospělí, synové.

Mé motto pro práci s dětmi je jednoduché: Dítě umí přesně to, co má, s přihlédnutím k jeho věku, fyzickým a psychickým schopnostem. Každý člověk v každém věku má právo na odchylku od „normálu“. Každé dítě je originál a je výzvou mu porozumět.


Dokumenty ke stažení
Přihláška
Příkazní smlouva
Další dokumenty