Filosofie a poslání

Posláním o. p. s. ČAP je integrace jedinců se specifickými potřebami do kolektivu zdravých vrstevníků. Naše dětské skupiny ČÁP jsou tady proto, aby nabídly přátelský, bezpečný a laskavý prostor pro všestranný rozvoj všech dětí.

Příběh o ČÁPOVI
Každé jaro k nám přilétal čáp. Přiletěl i se svojí čapí přítelkyní a začali si u nás doma na komíně stavět hnízdo. Zanedlouho se v hnízdě začali střídat při zahřívání šesti vajíček. Pak se vylíhla malá ještě šedá čápata, která rodiče poctivě dlouhé měsíce krmili. Kolem našeho stavení bylo veselo a živo.
Každý sledoval, co se tam na komíně děje. Čápata se učila hledat na polích a u vody potravu, myši, žáby, hraboše, ale i létat, aby mohla již brzy odletět s rodiči do teplých krajin. Když začal foukat vítr a přišel podzim, byla mláďata už velká a stejně krásně bíločerná jako jejich rodiče. Nastal čas odletu.
Zima byla dlouhá, chladná a neveselá. Co asi naši čápi v té dálce dělají? Všichni jsme věřili, že se k nám na jaře zase vrátí a přinesou nám jaro, děti i hojnost úrody. V první jarní dny jsme je s vírou a nadějí vyhlíželi. ,,Už jsou zpátky!!!“, volaly děti nadšeně a kolem bylo zase živo a veselo.

Čáp je pro nás symbolem pokory, naděje, síly spolupráce a víry v moudrost přírody. Všechny tyto hodnoty se snažíme předávat naším Čápátkům v hnízdě dětské skupiny.

Naší vizí je, nabídnout dětem takové prostředí a péči, které jim pomůže snáz najít svou cestu lesem života. Při naplňování této vize se opíráme o moudrost ČÁPA, resp. přírody, a o hodnoty, na kterých je naše práce založena:

NASLOUCHÁNÍ, LÁSKA, HARMONIE, KOMUNIKACE, POCHOPENÍ, SOUNÁLEŽITOST, VSTŘÍCNOST, EMPATIE, ÚCTA, ZODPOVĚDNOST