Kdo jsme

Jsme skupina maminek z Nového Knína a okolí Dobříše, kterým kdysi nebyly přijaty děti do mateřské školy. Při hledání východiska z naší situace jsme našly řešení – ČÁP. Kromě služeb péče o dítě se naše činnost od roku 2015 a 2016 rozšířila o poskytování volnočasových kroužků pro děti, pořádání akcí a táborů. Smyslem naší práce není ,,jen“ láskyplně pečovat o naše nejmenší, ale i smysluplně integrovat děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním a obohatit naši společnost o toleranci, empatii a porozumění.

  • V roce 2012 jsme založili Obecně prospěšnou společnost ČAP. Podařilo se nám získat od sponzorů fin. prostředky a v září jsme otevřeli Dětské centrum ČÁP v Novém Kníně.
  • V roce 2013 jsme získali finanční dotaci a otevřeli  ,,Dětské centrum – Dobříš“. Partnerem projektu se stala společnost DOOSAN Bobcat.
  • V roce 2015 jsme splnili podmínky pro registraci 1. dětské skupiny v okrese Příbram – Dětské centrum ČÁP-DOOSAN. Ve spolupráci s Mladými ochránci přírody jsme uskutečnili letní indiánský tábor.
  • V roce 2016  jsme zrealizovali 5 turnusů Letních táborů s ČÁPEM pro 86 dětí s možností integrace dětí s postižením. Pobytového Indiánského tábora se zúčastnilo 29 dětí. V září jsme otevřeli dětskou skupinu Oranžový ČÁP v N. Kníně a rozšířili nabídku kroužků.
  • V roce 2018 se Dětské centrum ČÁP přeměnilo v dětskou skupinu Zelený ČÁP a zahájili jsme provoz dětské skupiny Žlutý ČÁP v Budínku.
  • V listopadu 2019 jsme začali pořádat Workcampy v Budínku pro mladistvé s mentálním postižením.
  • V roce 2020 jsme otevřeli 5. dětskou skupinu Bílý ČÁP v Běštíně u Hostomic.
  • K 1. 1. 2023 přechází provoz Žlutého a Zeleného ČÁPa pod spolek Veselý čáp, z. s. a provoz Bílého ČÁPa pod spolek Zlatý ČÁP, z. s.

Bc. et Bc. Michaela Sarnovská

Ředitelka Obecně prospěšné společnosti ČAP
Vystudovala VŠE v Praze obor Podniková ekonomika a management, TUL v Liberci obor Speciální pedagogika – Logopedický asistent. Dále absolvovala kurzy znakové řeči, logopedické prevence, FIE metody atd. Je spoluzakladatelkou Obecně prospěšné společnosti, ve které v současné době pracuje jako finanční a projektový manažer. Svým vzděláním splňuje podmínky pro práci s dětmi. Máma 3 dětí.

Miluji svou pestrobarevnou práci a jsem ráda, když si najdu čas a mohu společně s Čápaty vyrazit na procházku do lesa, připravit program na rozlučkové odpoledne nebo zorganizovat Den dětí v Oplocence. ,,Své štěstí nacházím ve štěstí svých blízkých.“


Mgr. Kateřina Hasáková

Kateřina vystudovala střední školu se zaměřením na administrativu a univerzitu s oborem mediální komunikace, absolvovala kurz Chůva pro děti v dětské skupině. V ČÁPovi zaštiťuje především personální agendu a koordinaci dětských skupin.

Je maminkou jednoho raracha Jindřicha a v dětech vidí především možnost učit se otevřenou pravdivou komunikaci, přijetí a umění nastavování hranic.


Bílý ČÁP

Bc. Andrea Říhová

Po studiu gymnázia jsem vystudovala  na Západočeské univerzitě v Plzni, Zdravotnické fakultě obor Ergoterapie. Dále jsem se v průběhu let vzdělávala v dalších zdravotnických oborech a dovršila jsem to studiem asistentky pedagoga.

Fascinuje mě dětská fantazie, baví mě bezprostřednost dětí, jejich bezelstnost, objevování světa, křehkost a hravost. Ráda bych vedla děti k respektu k přírodě a zvířatům. Mou velikou inspirací je má dcera. 

Andrea je od června 2022 hlavní pečující osobou Bílého ČÁPA.


Lucie Spilková

Po maturitě jsem odjela do zahraničí, kde jsem se 4,5 roku starala o děti v rodinách. Byly to pro mě cenné zkušenosti a dodnes na toto období ráda vzpomínám.

Po návratu jsem pracovala v kanceláři v mezinárodních společnostech a po několika letech jsem se rozhodla udělat změnu a jít opět pracovat k dětem.

V červenci 2020 jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Děti mě fascinují, jejich svět, vnitřní čistota  a prožívání radosti. Velice ráda s nimi trávím čas.


Kristýna Šebková

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Berouně, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Mým cílem je, aby se děti ve skupině cítily dobře, vnímaly své kamarády jako rodinu a vytvořily si na dětství co nejvíce krásných a příjemných vzpomínek, které je budou doprovázet celým životem.

Ráda se podílím na vytváření programů pro děti a chci, aby pro ně byly tyto činnosti hrou, při kterých získají spoustu zkušeností a poznatků.


Fialový ČÁP

Ing. Jana Brunnerová

I když se už od střední školy zajímám o osobní rozvoj a psychologii harmonických vztahů, přesto jsem, snad díky své všestrannosti, zvolila ke studiu Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po studiu jsem působila v komerční sféře a potom strávila doma péčí o své dvě děti krásná a smysluplná léta. To mě motivovalo k tomu, že jsem se rozhodla učit na základní škole. Ale stále mě přitahovalo prostředí těch nejmenších dětí: jejich vnitřní čistota a upřímnost a to, s jakou otevřeností objevují svět.

Zajímají mě témata mateřství a rodičovství. Absolvovala jsem akreditovaný kurz Respektovat a být respektován zaměřený na komunikaci s dětmi. Následně jsem složila profesní zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině. Dětem vše velmi ráda ukazuji a vysvětluji, ráda jim pomáhám zvládat nové situace.

Chtěla bych, aby se v dětské skupině Fialový ČÁP cítily dobře, aby si byly vzájemně kamarády a zažívaly radost z objevování a tvoření.

Jana je od července 2024 hlavní pečující osobou Fialového ČÁPA.


ČÁP DOOSAN (Modrý)

Eva Procházková, DiS.

Vystudovala jsem integrovanou střední školu. Dále jsem ve studiu pokračovala na Vyšší odborné škole v Březnici, obor Sociální práce a sociální pedagogika, a jelikož jsem vždy chtěla pracovat s dětmi, tak jsem si dodělala kurz chůvy. 

Při škole jsem pracovala dva roky jako chůva v MŠ Milín. Následně jsem jeden rok dělala asistenta pedagoga 6tiletému chlapečkovi, který měl dětskou mozkovou obrnu. 

Práce s dětmi mě naplňuje a jsem moc ráda, že tuto práci mohu dělat, jelikož vždy byla mým snem.

Eva je od 1. 9. 2023 hlavní pečující osoba v dětské skupině ČÁP-DOOSAN.


Eva Špirková

Vystudovala jsem rodinnou školu v Hronově se zaměřením na ekonomiku podnikání. Před nástupem do ČÁPa jsem absolvovala rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

Jsem pečující osobou a asistentkou v Dětské skupině ČÁP-DOOSAN.  V dětské skupině pracuji už od roku 2015, mám dva syny. Práce s malými dětmi mě velmi baví a jsem ráda, že mohu svými schopnostmi přispět k fungování celé organizace.


Bc. Monika Karnetová, DiS.

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu, obor zdravotnický asistent. Pokračovala jsem ve studiu na vyšší odborné škole, obor diplomovaná všeobecná sestra, a poté jsem dálkově vystudovala vysokou školu, obor ošetřovatelství.

Jsem máma dvou holčiček. Během rodičovské dovolené se mi hodně změnily priority a rozhodla jsem se udělat změnu a jít pracovat k dětem.
Velmi ráda trávím čas s dětmi, neb děti jsou bezprostřední a fascinuje mě dětská fantazie. Každý den s dětmi je jedinečný. Práce s dětmi mě baví a naplňuje.


Renata Soběslavská

Vystudovala jsem střední školu podnikání v technických povoláních. Pracovala jsem jako švadlena a prodavačka. Pomáhala jsem vést kroužek dobrovolných hasičů, jezdila s nimi na soutěže a podnikala různé výlety. Pořádala jsem ještě s pár lidmi dětské dny, mikulášskou nadílku a karnevaly. S dětmi mám hodně zkušeností i díky tomu, že mám doma dvě už náctileté děti.

Práce s dětmi mě baví, a proto jsem v dětské skupině ráda. Velmi ráda chodím s dětmi na procházky do přírody. Na začátku roku 2020 jsem absolvovala kurz pro chůvy a úspěšně jsem složila zkoušku ,,Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. I přestože jsem u ČÁPA teprve pár měsícu, tak s čistým svědomím mohu říci, že mě žádná práce více nenaplňovala. Jsem ráda za každý úsměv, který nám děti věnují. Není snad vidět šťastné dítě to nejlepší?  


Oranžový ČÁP

Karolína Herešová

Vždy jsem chtěla pracovat s dětmi – střední pedagogická škola byla jasnou volbou. Pomáhala jsem s organizací nejrůznějších tematických výletů “za pokladem” či jiných akcí. Největší výzva a zároveň i zábava byly tábory.

Práce s “malými dospělými” je úžasná pro jejich otevřenost, fantazii, vynalézavost. Nic nám nedají zadarmo, čímž nás mohou hodně naučit, a zároveň se sami rádi učí čemukoli.

Karolína je od 1. 9. 2023 hlavní pečující osoba v dětské skupině Oranžový ČÁP.


Mgr. Johana Dvorská

Vystudovala Střední školu uměleckého designu v Praze obor keramika a následně obor kulturologie na filosofické fakultě University Karlovy. Pracovala jako lektorka výtvarného kroužku v nízkoprahovém centru R-Mosty, vedla kurz keramiky pro dospělé v multifunkčním ateliéru Muddum, kroužek keramiky pro děti v DDM Prosek a výtvarný a keramický kroužek pro maminky s dětmi v Centru Inspirace v Praze Dejvicích. Založila a vedla keramickou dílnu v rodinném centru Jablíčkov, kde též působila jako lektorka v miniškolce. Celkem pracuje s dětmi více než deset let a má také dva vlastní potomky. Nyní pracuje jako pečující osoba v Oranžovém ČÁPovi v Novém Kníně a vede zde také keramický kroužek. Pomáhá rovněž organizovat různé akce v rámci aktivit centra.

„Práce s dětmi mě naplňuje, ráda se nechám inspirovat jejich čistým vnímáním světa, těší mě pozorovat jejich růst a pokroky. Přidat se k týmu Čápa bylo po přestěhování do Nového Knína nejlogičtějším vyústěním mých dřívějších aktivit. Snažím se všechny své zkušenosti zúročit tak, aby byly k užitku zejména dětem.“


Stanislava Lojínová

Jsem mladá maminka dvou dětí. Absolvovala jsem kurz Chůva pro děti v dětské skupině a úspěšně jsem složila profesní zkoušku. Ráda bych se i nadále zdokonalovala a učila novým věcem. Mám v plánu získat kvalifikaci na asistenta pedagoga a následně dodělat střední školu.
Práce s dětmi mě velice baví a práce ve školce byla vždy můj sen. Mám zkušenosti s prací v dětské skupině, pracovala jsem ve skupince Bebecha, i s hlídáním dětí v rodinách.
Jak vždy říkám „neučíme pouze my děti, ale i ony nás“. A proto práce s dětmi byla ta jediná volba, čistá láskyplná práce. Děkuji za tuto příležitost a věřím, že budu dobrým přínosem pro skupinku v Novém Kníně.


Marie Šmejkalová

Vystudovala jsem obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ v Berouně a hned po škole jsem začala pracovat v mateřské škole.

Již od roku 2012 jsem byla aktivní členkou skautského oddílu ve Višňové, kde jsem v roce 2018 složila skautský slib a o rok později jsem s kamarádkami převzala vedení družinky Pomněnky. Za sebou mám 11 let táborů v přírodě a nespočet dobrodružství a zážitků, které formovaly mé pedagogické i osobní směřování.

Kromě pedagogické praxe mám bohaté zkušenosti s hlídáním dětí a pomáhám naší obci s pořádáním různých akcí.


Zelený ČÁP

Libuše Urbanová

Vystudovala jsem střední odbornou školu. Mám tři děti, dvě dospělé dcery a syna ve školním věku. Jsem absolventka kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Kurzu první pomoci.

Dále jsem absolvovala  Kurz znakové řeči BABY SIGNS, Kurz Reiki I, II., III., vzdělávací semináře Začit spolu®, Proč děti zlobí , kurz Učíme se venku, Adaptace a rozvoj dítěte, Výchova srdcem, Logopedie u dítěte předškolniho věku.

Pracovat s dětmi je pro mě splněním mého  snu. Ráda bych s láskou a porozuměním chtěla pomáhat dětem zvládat pobyt ve školce. Poznávat, posilovat a rozvíjet je samotné, jejich dovednosti a jejich jedinečnost. Rozzářené oči a úsměv, který mi věnují, je pro mě vždy tou největší odměnou.

Libuška pracuje v Dětské skupině Zelený ČÁP od února 2017; od srpna 2020 je zde hlavní pečující osobou.


Andrea Jochmanová

Vystudovala jsem Integrovanou střední školu HPOS Příbram, obor cestovní ruch.

Absolvovala jsem kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a úspěšně složila závěrečnou zkoušku.

Práce s dětmi mě velice baví a naplňuje.

Každý den s dětmi je jedinečný. 


Danuše Keclíková

Jsem absolventka kurzu „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. Mám jednoho dospívajícího syna.
Po mé pestrobarevné životní pouti a zkušenostech u nás i v cizině (Řecku) jsem dosáhla svého snu a cíle. Došla jsem přesně tam, kam mě to celý můj život táhlo (a k čemu mám předurčeno) … a to je práce s dětmi.
Děkuji za to, že mám možnost a příležitost se každý den „propadat“ do dětského křišťálového světa plného her, kouzel a objevování nových věcí. Děti jsou mým pohonem, radostí a inspirací. Čerpám z jejich upřímné čistoty a na oplátku je vedu k lásce, přátelství a lidským hodnotám.
Motto: „Kdo si hraje, nezlobí!“ … tak pojďme si hrát!


Žlutý ČÁP

Jarka Nekolná 

Jsem absolventkou kurzu „Chůva pro děti do zahájení školní docházky“. Mám dva dospělé syny a čtyři vnoučátka. Žijeme společně v Budínku, kde jsem se také narodila a dobře znám okolí.
Mám moc ráda děti, zvířata a přírodu, což se snažím podporovat v životě mých dětí a teď i vnoučat.

Mým snem je v projektu Zahrada – Žlutý ČÁP propojit malá Čápata s přírodou a zapojit je do pěstování. Ráda bych vedla děti k samostatnosti, úctě a lásce k přírodě. Maximální pobyt venku je samozřejmostí. 
Moje moto: „Zaměstnané“ a šťastné dítě se nenudí.

Jarka je hlavní pečující osobou v Dětské skupině Žlutý ČÁP.


Bc. Petra Pechačová, DiS.

Po maturitě jsem vystudovala obor Sociálně – právní činnost v Březnici a následně Andragogiku na Univerzitě J. A. Komenského. Absolvovala jsem kurz zdravotník zotavovacích akcí a další kurzy v rámci Junáka.

Před narozením dětí jsem pracovala v administrativě a ve volném čase jsem dlouhá léta vedla skautský oddíl v Příbrami. V roce 2016 se nám podařilo založit oddíl i v Dalekých Dušníkách, kde jsem vůdkyní oddílu i družiny předškoláků.

Díky Žlutému ČÁPOVI je tedy má velká záliba pracovní náplní. 🙂 Mou hlavní radostí jsou mé děti Klárka a Staník. A když občas trochu času zbývá, věnuji se zahradě, turistice či šití.

Na dětech obdivuji jejich spontánnost, upřímnost, nadšení, fantazii, umění radovat se z maličkostí. Každý den je dobrodružství – se špinavými kalhotami, dírami na kolenou, mokrými rukávy, … Nechme děti růst a podporujme v nich samostatnost, zodpovědnost, vztah k přírodě a všemu kolem nás.


Jitka Tomšejová

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Berouně, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Jsem maminka dvou malých dětí, které mě přivedly na myšlenku pracovat v dětské skupině.

Má praxe zatím není dlouhá, ale cítím, že je to cesta, kterou se chci vydat. Těším se, že budu s dětmi objevovat jejich svět plný fantazie a budu je moci provázet jejich nejhezčím obdobím. Veronika Kašáková 

Od malička mě lákalo být učitelkou – práce s dětmi, kreativita, dětský svět, později i výchova respektujícím způsobem … Státní systém mi ale už dávno přestal dávat smysl. Hledala jsem své cesty. Vystudovala jsem waldorfskou střední školu v Ostravě, humanitní specifikaci, prošla kurzem na asistenta pedagoga a přes 5 let jsem pracovala s dětmi v Německu a 2 roky ve školní družině v Česku. Nejvíce „školy“, praxe a porozumění mi ale zatím daly mé děti. 

Díky všem úžasným bytostem v dětských skupinách ČÁP, jak velkým tak i malým, se posouvám na své cestě k poznání sebe sama, protože děti jsou našimi nejlepšími učiteli. Jsem šťastná, že budu moci být společně na cestě s Vašimi dětmi a provázet je a podporovat v jejich růstu. Mám ráda práci, která jde vidět a ze které můžu mít radost. Těším se na příležitosti, které spolu zažijeme.


Všechny pečující osoby každý rok externě proškolujeme (Červený kříž) v oblasti první pomoci se zaměřením na děti předškolního věku.