Kdo jsme

Jsme skupina maminek z Nového Knína a okolí Dobříše, kterým kdysi nebyly přijaty děti do mateřské školy. Při hledání východiska z naší situace jsme našly řešení – ČÁP. Kromě služeb péče o dítě se naše činnost od roku 2015 a 2016 rozšířila o poskytování volnočasových kroužků pro děti, pořádání akcí a táborů. Smyslem naší práce není ,,jen“ láskyplně pečovat o naše nejmenší, ale i smysluplně integrovat děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním a obohatit naši společnost o toleranci, empatii a porozumění.

 • V roce 2012 jsme založili Obecně prospěšnou společnost ČAP. Podařilo se nám získat od sponzorů fin. prostředky a v září jsme otevřeli Dětské centrum ČÁP v Novém Kníně.
 • V roce 2013 jsme získali finanční dotaci a otevřeli  ,,Dětské centrum – Dobříš“. Partnerem projektu se stala společnost DOOSAN Bobcat.
 • V roce 2015 jsme splnili podmínky pro registraci 1. dětské skupiny v okrese Příbram – Dětské centrum ČÁP-DOOSAN. Ve spolupráci s Mladými ochránci přírody jsme uskutečnili letní indiánský tábor.
 • V roce 2016  jsme zrealizovali 5 turnusů Letních táborů s ČÁPEM pro 86 dětí s možností integrace dětí s postižením. Pobytového Indiánského tábora se zúčastnilo 29 dětí. V září jsme otevřeli dětskou skupinu Oranžový ČÁP v N. Kníně a rozšířili nabídku kroužků.
 • V roce 2018 se Dětské centrum ČÁP přeměnilo v dětskou skupinu Zelený ČÁP a zahájili jsme provoz dětské skupiny Žlutý ČÁP v Budínku.

Bc. et Bc. Michaela Sarnovská

Ředitelka Obecně prospěšné společnosti ČAP
Vystudovala VŠE v Praze obor Podniková ekonomika a management, TUL v Liberci obor Speciální pedagogika – Logopedický asistent. Dále absolvovala kurzy znakové řeči, logopedické prevence, FIE metody atd. Je spoluzakladatelkou Obecně prospěšné společnosti, ve které v současné době pracuje jako finanční a projektový manažer. Svým vzděláním splňuje podmínky pro práci s dětmi. Máma 3 dětí.

Miluji svou pestrobarevnou práci a jsem ráda, když si najdu čas a mohu společně s Čápaty vyrazit na procházku do lesa, připravit program na rozlučkové odpoledne nebo zorganizovat Den dětí v Oplocence (2014). ,,Své štěstí nacházím ve štěstí svých blízkých.“

Monika Říhová

Je absolventkou kurzu ,,Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“ Dále se zúčastnila kurzu ,,Pedagogické minimum“ a ,,Kurzu první pomoci“. Práci s dětmi se věnuje od roku 2012, je zaměstnána jako hlavní lektorka v dětské skupině ČÁP-DOOSAN a aktivně se podílí na přípravě programu pro děti. Má jednoho syna.

„Práce s dětmi mě uspokojuje a pozitivně nabíjí. Dětská duše je křehká a zranitelná, proto se snažím děti vést ke vzájemné ohleduplnosti, toleranci a snažím se, aby se dokázali radovat ze svých úspěchů a byly šťastné.“

 

Eva Špirková

Vystudovala jsem rodinnou školu v Hronově se zaměřením na ekonomiku podnikání. Před nástupem do Čápa jsem absolvovala rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

Jsem lektorkou a asistentkou v Dětské skupině ČÁP-DOOSAN.  V dětské skupině pracuji už od roku 2015, mám dva syny. Práce s malými dětmi mě velmi baví a jsem ráda, že mohu svými schopnostmi přispět k fungování celé organizace.

 

Mgr. Johana Dvorská

Vystudovala Střední školu uměleckého designu v Praze obor keramika a následně obor kulturologie na filosofické fakultě University Karlovy. Pracovala jako lektorka výtvarného kroužku v nízkoprahovém centru R-Mosty, vedla kurz keramiky pro dospělé v multifunkčním ateliéru Muddum, kroužek keramiky pro děti v DDM Prosek a výtvarný a keramický kroužek pro maminky s dětmi v Centru Inspirace v Praze Dejvicích. Založila a vedla keramickou dílnu v rodinném centru Jablíčkov, kde též působila jako lektorka v miniškolce. Celkem pracuje s dětmi více než deset let a má také dva vlastní potomky. Nyní pracuje jako lektorka v Oranžovém ČÁPOVI v Novém Kníně a vede zde také keramický kroužek. Pomáhá rovněž organizovat různé akce v rámci aktivit centra.

„Práce s dětmi mě naplňuje, ráda se nechám inspirovat jejich čistým vnímáním světa, těší mě pozorovat jejich růst a pokroky. Přidat se k týmu Čápa bylo po přestěhování do Nového Knína nejlogičtějším vyústěním mých dřívějších aktivit. Snažím se všechny své zkušenosti zúročit tak, aby byly k užitku zejména dětem.“

 

 Jiřina Šlapáková, DiS.

Před nástupem do ČÁPA jsem pracovala jako chůva, kde jsem si ozkoušela, co obnáší práce s dětmi. Po této zkušenosti jsem velmi ráda, že se mi naskytla možnost pracovat u ČÁPA.

Tato práce pro mě znamená splnění mého pracovního snu. Vždy mě bavilo trávit čas s dětmi, pozorovat jejich dovednosti, schopnosti a být jim nápomocna. Jsem velmi ráda, že mohu Čápatům pomáhat v jejich rozvoji. Jejich zpětná vazba, v podobě radostných výrazů při příchodu do školky, je pro mě nejlepší možnou odměnou.

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu pedagogickou ve Svatém Janu pod Skalou. Absolvovala jsem kurzy akreditované MŠMT:

 • Vzdělávací program Začít spolu® – základní kurz pro učitele MŠ,
 • Předčtenářská gramotnost,
 • Předmatematická výchova nově, 
 • Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ,
 • Dramatická výchova v MŠ,
 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

a také Letní intenzivní kurz českého znakového jazyka 1A pro úplné začátečníky (Znakovky.cz).

Jiřinka pracuje u ČÁPA od roku 2014; od září 2016 je hlavní lektorkou v Dětské skupině (dříve centru) Zelený ČÁP v Sudovicích.

 

Silvie Pilecká

Po maturitě a prvních pracovních zkušenostech jsem odjela na dva roky do Belfastu v Severním Irsku pracovat jako dobrovolník v komunitě L´Arche. S ostatními dobrovolníky různých národností a dospělými s mentálním postižením jsme společně sdíleli jednu domácnost, radosti i strasti.

Jsem mámou dvou holčiček. Naplňuje mě tvůrčí práce všeho druhu, ráda tvořím s dětmi. V ČÁPOVI pracuji jako projektová manažerka a koordinátorka příměstských táborů a částečně také jako lektorka v dětské skupině. A co mě na dětech baví? Baví mě v dětských očích znovuobjevovat to, co my dospělí jsme už dávno zapomněli. Hledám v těch očích inspiraci, vím, že vidí dál než ty moje. Baví mě pozorovat svět očima Malého prince.

 

Zuzana  Kunteová

Absolvovala jsem kurz a  získala osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mám tři děti. Mým cílem je, aby se děti ve školce cítily příjemně a aby se do ní těšily. Dětem se chci věnovat, jak nejlépe dovedu.

Zuzka je od února 2018 hlavní lektorkou v Dětské skupině Oranžový ČÁP.

 

Libuše Urbanová

Vystudovala jsme střední odbornou školu. Mám tři děti, dvě dospělé dcery a syna ve školním věku. Jsem absolventka kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Kurzu první pomoci. Dále jsem absolvovala  Kurz znakové řeči BABY SIGNS a Kurz Reiki I, II.

Pracovat s dětmi je pro mě splněním mého  snu. Ráda bych s láskou a porozuměním chtěla pomáhat dětem zvládat pobyt ve školce. Poznávat, posilovat a rozvíjet je samotné, jejich dovednosti a jejich jedinečnost. Rozzářené oči a úsměv, který mi věnují, je pro mě vždy tou největší odměnou.

 

Jitka Juračková

Vystudovala jsem ISŠ HPOS Příbram a úspěšně absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.  Zúčastnila jsem se seminářů o vzdělávacím programu Začít spolu® a o začlenění dvouletých dětí do školek.

Od října 2017 pracuji jako lektorka v dobříšském ČÁPU-DOOSAN a v současné době působím v dětské skupině Zelený ČÁP v Sudovicích.
Práce v dětské skupině mě baví, mohu zde realizovat své nápady při práci s dětmi. Každý den mě děti dokáží překvapit svými pokroky, postřehy, nápady – a to je právě to, co mě nejvíc při mé práci naplňuje. 
 

 

Bc. Kristýna Kubartová

Vystudovala jsem SpgŠ v Praze se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku a obor Učitelství pro mateřské školy na UK v Praze se specializací na výtvarnou výchovu. Při studiu jsem vedla kroužky pro děti (flétničku, keramiku, taneční kroužek, … ) a jezdívala na dětské letní tábory jako vedoucí.

Po studiích jsem pracovala v mateřské školce v Praze s výchovou a vzděláváním změřeném na podporu zdraví. Cenné informace jsem načerpala v kurzech komunikativních dovedností či „Respektovat a být respektován“. Ty nejcennější zkušenosti získávám při péči o své čtyři děti.

Mám ráda děti, přírodu, zvířata, koně, sport a různé tvůrčí a umělecké aktivity. Vždy jsem si přála, aby byly děti ve školce hodně venku. Aby se naučily, jak se chovat v přírodě a k přírodě. Něco si vypěstovat a moct se kamarádit a starat o zvířátka. Hodně si hrát, ale i trochu pracovat. Když mi byla nabídnuta práce v Budínku, neváhala jsem ani chvilku. 

 

Adéla Králová

Vystudovala jsem gymnázium v Dobříši. Momentálně studuji vysokou školu v Českých Budějovicích, obor sociální pedagogika. Úspěšně jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Praxi s dětmi jsem získala na letních táborech, kam jsem jezdila jako vedoucí.

Od července 2018 pracuji v dětské skupině Žlutý ČÁP v Budínku, kde se mi líbí, že si děti budují vztah k přírodě a práci. Na dětech mám nejraději jejich upřímnost. Na práci v dětské skupině mě nejvíce baví to, že zde můžu využít svou tvořivost při práci s dětmi.

 

Jarka Nekolná 

Jsem absolventkou kurzu „Chůva pro děti do zahájení školní docházky“. Mám dva dospělé syny a čtyři vnoučátka. Žijeme společně v Budínku, kde jsem se také narodila a dobře znám okolí.
Mám moc ráda děti, zvířata a přírodu, což se snažím podporovat v životě mých dětí a teď i vnoučat.

Mým snem je v projektu Zahrada – Žlutý ČÁP propojit malá Čápata s přírodou a zapojit je do pěstování. Ráda bych vedla děti k samostatnosti, úctě a lásce k přírodě. Maximální pobyt venku je samozřejmostí. 
Moje moto: „Zaměstnané“ a šťastné dítě se nenudí.

Jarka je hlavní lektorkou v Dětské skupině Žlutý ČÁP.

 

Bc. Jitka Bezecná, Dis.

Vystudovala jsem Jabok, VOŠ – speciálně pedagogickou a   teologickou školu a na Karlově Univerzitě – ETF, obor sociální práce. Mám 3 děti.

Pro společnost ČÁP pracuji od roku 2016, jako projektová manažerka dětských skupin. Mým hlavním úkolem jsou činnosti spojené s vybudováním a provozem dětských skupin.  Vedení a realizace projektů mě baví. Jsem ráda, že mohu přispět svými znalostmi k tomu, aby se ČÁP rozvíjel a vznikaly nové dětské skupiny, o které je mezi rodiči stále velký zájem.

V současné době na mateřské dovolené.

 

Šárka Jánská

Vystudovala jsem střední zdravotní školu. Praxi s dětmi jsem získala jako chůva v rodinách, vedoucí na táborech a jako zdravotnice na škole v přírodě. Mám dvě holčičky v předškolním a školním věku. Práce s dětmi mě baví a naplňuje. S dětmi si ráda hraji a využiji každé volné chvilky být s nimi. 

V současné době na mateřské dovolené.

 

Všechny naše lektorky/pečující osoby každý rok externě proškolujeme (Červený kříž) v oblasti první pomoci se zaměřením na děti předškolního věku.