Kdo jsme

Jsme skupina maminek z Nového Knína a okolí Dobříše, kterým kdysi nebyly přijaty děti do mateřské školy. Při hledání východiska z naší situace jsme našly řešení – ČÁP. Kromě služeb péče o dítě se naše činnost od roku 2015 a 2016 rozšířila o poskytování volnočasových kroužků pro děti, pořádání akcí a táborů. Smyslem naší práce není ,,jen“ láskyplně pečovat o naše nejmenší, ale i smysluplně integrovat děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním a obohatit naši společnost o toleranci, empatii a porozumění.

  • V roce 2012 jsme založili Obecně prospěšnou společnost ČAP. Podařilo se nám získat od sponzorů fin. prostředky a v září jsme otevřeli Dětské centrum ČÁP v Novém Kníně.
  • V roce 2013 jsme získali finanční dotaci a otevřeli  ,,Dětské centrum – Dobříš“. Partnerem projektu se stala společnost DOOSAN Bobcat.
  • V roce 2015 jsme splnili podmínky pro registraci 1. dětské skupiny v okrese Příbram – Dětské centrum ČÁP-DOOSAN. Ve spolupráci s Mladými ochránci přírody jsme uskutečnili letní indiánský tábor.
  • V roce 2016  jsme zrealizovali 5 turnusů Letních táborů s ČÁPEM pro 86 dětí s možností integrace dětí s postižením. Pobytového Indiánského tábora se zúčastnilo 29 dětí. V září jsme otevřeli dětskou skupinu Oranžový ČÁP v N. Kníně a rozšířili nabídku kroužků.
  • V roce 2018 se Dětské centrum ČÁP přeměnilo v dětskou skupinu Zelený ČÁP a zahájili jsme provoz dětské skupiny Žlutý ČÁP v Budínku.
  • V roce 2020 jsme otevřeli 5. dětskou skupinu Bílý ČÁP v Běštíně u Hostomic.


Bc. et Bc. Michaela Sarnovská

Ředitelka Obecně prospěšné společnosti ČAP
Vystudovala VŠE v Praze obor Podniková ekonomika a management, TUL v Liberci obor Speciální pedagogika – Logopedický asistent. Dále absolvovala kurzy znakové řeči, logopedické prevence, FIE metody atd. Je spoluzakladatelkou Obecně prospěšné společnosti, ve které v současné době pracuje jako finanční a projektový manažer. Svým vzděláním splňuje podmínky pro práci s dětmi. Máma 3 dětí.

Miluji svou pestrobarevnou práci a jsem ráda, když si najdu čas a mohu společně s Čápaty vyrazit na procházku do lesa, připravit program na rozlučkové odpoledne nebo zorganizovat Den dětí v Oplocence (2014). ,,Své štěstí nacházím ve štěstí svých blízkých.“


Silvie Pilecká

Po maturitě a prvních pracovních zkušenostech jsem odjela na dva roky do Belfastu v Severním Irsku pracovat jako dobrovolník v komunitě L´Arche. S ostatními dobrovolníky různých národností a dospělými s mentálním postižením jsme společně sdíleli jednu domácnost, radosti i strasti.

Jsem mámou dvou holčiček. Naplňuje mě tvůrčí práce všeho druhu, ráda tvořím s dětmi. V ČÁPOVI pracuji jako projektová manažerka a koordinátorka příměstských táborů a částečně také jako lektorka v dětské skupině. A co mě na dětech baví? Baví mě v dětských očích znovuobjevovat to, co my dospělí jsme už dávno zapomněli. Hledám v těch očích inspiraci, vím, že vidí dál než ty moje. Baví mě pozorovat svět očima Malého prince.


Mgr. Kateřina Hasáková

Kateřina vystudovala střední školu se zaměřením na administrativu a univerzitu s oborem mediální komunikace, absolvovala kurz Chůva pro děti v dětské skupině. V ČÁPovi zaštiťuje především personální agendu a koordinaci dětských skupin.

Je maminkou jednoho raracha Jindřicha a v dětech vidí především možnost učit se otevřenou pravdivou komunikaci, přijetí a umění nastavování hranic.


Bc. Andrea Říhová

Po studiu gymnázia jsem vystudovala  na Západočeské univerzitě v Plzni, Zdravotnické fakultě obor Ergoterapie. Dále jsem se v průběhu let vzdělávala v dalších zdravotnických oborech a dovršila jsem to studiem asistentky pedagoga.

Fascinuje mě dětská fantazie, baví mě bezprostřednost dětí, jejich bezelstnost, objevování světa, křehkost a hravost. Ráda bych vedla děti k respektu k přírodě a zvířatům. Mou velikou inspirací je má dcera. 

Andrea je od 15. června 2022 hlavní pečující osobou Bílého ČÁPA.


Lucie Spilková

Po maturitě jsem odjela do zahraničí, kde jsem se 4,5 roku starala o děti v rodinách. Byly to pro mě cenné zkušenosti a dodnes na toto období ráda vzpomínám.

Po návratu jsem pracovala v kanceláři v mezinárodních společnostech a po několika letech jsem se rozhodla udělat změnu a jít opět pracovat k dětem.

V červenci 2020 jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Děti mě fascinují, jejich svět, vnitřní čistota  a prožívání radosti. Velice ráda s nimi trávím čas.


Kristýna Šebková

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Berouně, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Mým cílem je, aby se děti ve skupině cítily dobře, vnímaly své kamarády jako rodinu a vytvořily si na dětství co nejvíce krásných a příjemných vzpomínek, které je budou doprovázet celým životem.

Ráda se podílím na vytváření programů pro děti a chci, aby pro ně byly tyto činnosti hrou, při kterých získají spoustu zkušeností a poznatků.


Monika Říhová

Je absolventkou kurzu ,,Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“ Dále se zúčastnila kurzu ,,Pedagogické minimum“ a ,,Kurzu první pomoci“. Práci s dětmi se věnuje od roku 2012. Má jednoho syna.

„Práce s dětmi mě uspokojuje a pozitivně nabíjí. Dětská duše je křehká a zranitelná, proto se snažím děti vést ke vzájemné ohleduplnosti, toleranci a snažím se, aby se dokázali radovat ze svých úspěchů a byly šťastné.“

Monika je hlavní pečující osoba v dětské skupině ČÁP-DOOSAN.


Eva Špirková

Vystudovala jsem rodinnou školu v Hronově se zaměřením na ekonomiku podnikání. Před nástupem do Čápa jsem absolvovala rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

Jsem lektorkou a asistentkou v Dětské skupině ČÁP-DOOSAN.  V dětské skupině pracuji už od roku 2015, mám dva syny. Práce s malými dětmi mě velmi baví a jsem ráda, že mohu svými schopnostmi přispět k fungování celé organizace.


Michaela Skálová

Vystudovala jsem všeobecné gymnázium, studia na VŠ pedagogické jsem nedokončila. Absolvovala jsem kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Jsem milující maminkou tří dětí, což je a vždy bylo mé nejvyšší životní naplnění a poslání. Tento můj životní přístup se mi mnohokrát znásobuje prací v ČÁPOVI. Láska, péče, něžná citlivost a trpělivost spolu s laskavým a zároveň pevným vedením jsou podle mě základní dětské potřeby. Vím, že mám dar tohle dětem dávat.


Zuzana  Kunteová

Absolvovala jsem kurz a  získala osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

Mám tři děti. Mým cílem je, aby se děti ve školce cítily příjemně a aby se do ní těšily. Dětem se chci věnovat, jak nejlépe dovedu.

Zuzka je od února 2018 hlavní pečující osobou v Dětské skupině Oranžový ČÁP.


Mgr. Johana Dvorská

Vystudovala Střední školu uměleckého designu v Praze obor keramika a následně obor kulturologie na filosofické fakultě University Karlovy. Pracovala jako lektorka výtvarného kroužku v nízkoprahovém centru R-Mosty, vedla kurz keramiky pro dospělé v multifunkčním ateliéru Muddum, kroužek keramiky pro děti v DDM Prosek a výtvarný a keramický kroužek pro maminky s dětmi v Centru Inspirace v Praze Dejvicích. Založila a vedla keramickou dílnu v rodinném centru Jablíčkov, kde též působila jako lektorka v miniškolce. Celkem pracuje s dětmi více než deset let a má také dva vlastní potomky. Nyní pracuje jako lektorka v Oranžovém ČÁPOVI v Novém Kníně a vede zde také keramický kroužek. Pomáhá rovněž organizovat různé akce v rámci aktivit centra.

„Práce s dětmi mě naplňuje, ráda se nechám inspirovat jejich čistým vnímáním světa, těší mě pozorovat jejich růst a pokroky. Přidat se k týmu Čápa bylo po přestěhování do Nového Knína nejlogičtějším vyústěním mých dřívějších aktivit. Snažím se všechny své zkušenosti zúročit tak, aby byly k užitku zejména dětem.“


Libuše Urbanová

Vystudovala jsem střední odbornou školu. Mám tři děti, dvě dospělé dcery a syna ve školním věku. Jsem absolventka kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Kurzu první pomoci.

Dále jsem absolvovala  Kurz znakové řeči BABY SIGNS, Kurz Reiki I, II., III., vzdělávací semináře Začit spolu®, Proč děti zlobí , kurz Učíme se venku, Adaptace a rozvoj dítěte, Výchova srdcem, Logopedie u dítěte předškolniho věku.

Pracovat s dětmi je pro mě splněním mého  snu. Ráda bych s láskou a porozuměním chtěla pomáhat dětem zvládat pobyt ve školce. Poznávat, posilovat a rozvíjet je samotné, jejich dovednosti a jejich jedinečnost. Rozzářené oči a úsměv, který mi věnují, je pro mě vždy tou největší odměnou.

Libuška pracuje v Dětské skupině Zelený ČÁP od února 2017; od srpna 2020 je zde hlavní pečující osobou.


Andrea Jochmanová

Vystudovala jsem Integrovanou střední školu HPOS Příbram, obor cestovní ruch.

Absolvovala jsem kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a úspěšně složila závěrečnou zkoušku.

Práce s dětmi mě velice baví a naplňuje.

Každý den s dětmi je jedinečný. 


Danuše Keclíková

Jsem absolventka kurzu „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. Mám jednoho dospívajícího syna.

Po mé pestrobarevné životní pouti a zkušenostech u nás i v cizině (Řecku) jsem dosáhla svého snu a cíle. Došla jsem přesně tam, kam mě to celý můj život táhlo (a k čemu mám předurčeno) … a to je práce s dětmi.

Děkuji za to, že mám možnost a příležitost se každý den PROPADAT do dětského křišťálového světa plného her, kouzel a objevování nových věcí. Děti jsou mým pohonem, radostí a inspirací. Čerpám z jejich upřímné čistoty a na oplátku je vedu k lásce, přátelství a lidským hodnotám.

Motto: „Kdo si hraje, nezlobí!“ … tak pojďme si hrát!


Jarka Nekolná 

Jsem absolventkou kurzu „Chůva pro děti do zahájení školní docházky“. Mám dva dospělé syny a čtyři vnoučátka. Žijeme společně v Budínku, kde jsem se také narodila a dobře znám okolí.
Mám moc ráda děti, zvířata a přírodu, což se snažím podporovat v životě mých dětí a teď i vnoučat.

Mým snem je v projektu Zahrada – Žlutý ČÁP propojit malá Čápata s přírodou a zapojit je do pěstování. Ráda bych vedla děti k samostatnosti, úctě a lásce k přírodě. Maximální pobyt venku je samozřejmostí. 
Moje moto: „Zaměstnané“ a šťastné dítě se nenudí.

Jarka je hlavní pečující osobou v Dětské skupině Žlutý ČÁP.


Bc. Kristýna Kubartová

Vystudovala jsem SpgŠ v Praze se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku a obor Učitelství pro mateřské školy na UK v Praze se specializací na výtvarnou výchovu. Při studiu jsem vedla kroužky pro děti (flétničku, keramiku, taneční kroužek, … ) a jezdívala na dětské letní tábory jako vedoucí.

Po studiích jsem pracovala v mateřské školce v Praze s výchovou a vzděláváním změřeném na podporu zdraví. Cenné informace jsem načerpala v kurzech komunikativních dovedností či „Respektovat a být respektován“. Ty nejcennější zkušenosti získávám při péči o své čtyři děti.

Mám ráda děti, přírodu, zvířata, koně, sport a různé tvůrčí a umělecké aktivity. Vždy jsem si přála, aby byly děti ve školce hodně venku. Aby se naučily, jak se chovat v přírodě a k přírodě. Něco si vypěstovat a moct se kamarádit a starat o zvířátka. Hodně si hrát, ale i trochu pracovat. Když mi byla nabídnuta práce v Budínku, neváhala jsem ani chvilku. 


Bc. Petra Pechačová, DiS.

Po maturitě jsem vystudovala obor Sociálně – právní činnost v Březnici a následně Andragogiku na Univerzitě J. A. Komenského. Absolvovala jsem kurz zdravotník zotavovacích akcí a další kurzy v rámci Junáka.

Před narozením dětí jsem pracovala v administrativě a ve volném čase jsem dlouhá léta vedla skautský oddíl v Příbrami. V roce 2016 se nám podařilo založit oddíl i v Dalekých Dušníkách, kde jsem vůdkyní oddílu i družiny předškoláků.

Díky Žlutému ČÁPOVI je tedy má velká záliba pracovní náplní. 🙂 Mou hlavní radostí jsou mé děti Klárka a Staník. A když občas trochu času zbývá, věnuji se zahradě, turistice či šití.

Na dětech obdivuji jejich spontánnost, upřímnost, nadšení, fantazii, umění radovat se z maličkostí. Každý den je dobrodružství – se špinavými kalhotami, dírami na kolenou, mokrými rukávy, … Nechme děti růst a podporujme v nich samostatnost, zodpovědnost, vztah k přírodě a všemu kolem nás.


Kamila Mášová

Po absolvování všeobecného gymnázia a pár letech strávených na vysoké škole jsem se rozhodla vydat do zahraničí naučit se nejen jazyk, ale i péči o děti, a tak jsem strávila déle než rok v Rakousku v rodině se dvěma malými dětmi. I po návratu jsem se věnovala příležitostně hlídání dětí.
Po letech práce převážně v administrativě jsem se odhodlala a absolvovala rekvalifikační kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, abych se mohla naplno věnovat dětem, protože jejich úsměv, nadšení, bezprostřednost a radost v očích jsou tou největší odměnou za odvedenou práci.


Renata Soběslavská

Vystudovala jsem střední školu podnikání v technických povoláních. Pracovala jsem jako švadlena a prodavačka. Pomáhala jsem vést kroužek dobrovolných hasičů, jezdila s nimi na soutěže a podnikala různé výlety. Pořádala jsem ještě s pár lidmi dětské dny, mikulášskou nadílku a karnevaly. S dětmi mám hodně zkušeností i díky tomu, že mám doma dvě už náctileté děti.

Práce s dětmi mě baví, a proto jsem v dětské skupině ráda. Velmi ráda chodím s dětmi na procházky do přírody. Na začátku roku 2020 jsem absolvovala kurz pro chůvy a úspěšně jsem složila zkoušku ,,Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. I přestože jsem u ČÁPA teprve pár měsícu, tak s čistým svědomím mohu říci, že mě žádná práce více nenaplňovala. Jsem ráda za každý úsměv, který nám děti věnují. Není snad vidět šťastné dítě to nejlepší?  


Jitka Juračková

Vystudovala jsem ISŠ HPOS Příbram a úspěšně absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.  Zúčastnila jsem se seminářů o vzdělávacím programu Začít spolu® a o začlenění dvouletých dětí do školek.

Od října 2017 pracuji jako lektorka v dobříšském ČÁPU-DOOSAN a v současné době působím v dětské skupině Zelený ČÁP v Sudovicích.

Práce v dětské skupině mě baví, mohu zde realizovat své nápady při práci s dětmi. Každý den mě děti dokáží překvapit svými pokroky, postřehy, nápady – a to je právě to, co mě nejvíc při mé práci naplňuje.

V současné době na rodičovské dovolené.


Šárka Jánská

Vystudovala jsem střední zdravotní školu. Praxi s dětmi jsem získala jako chůva v rodinách, vedoucí na táborech a jako zdravotnice na škole v přírodě.

Mám 4 děti. Práce s dětmi mě baví a naplňuje. S dětmi si ráda hraji a využiji každé volné chvilky být s nimi. 

V současné době na rodičovské dovolené.


Všechny naše lektorky/pečující osoby každý rok externě proškolujeme (Červený kříž) v oblasti první pomoci se zaměřením na děti předškolního věku.