Kdo jsme

Jsme skupina maminek z Nového Knína a okolí Dobříše, kterým kdysi nebyly přijaty děti do mateřské školy. Při hledání východiska z naší situace jsme našly řešení – ČÁP. Kromě služeb péče o dítě se naše činnost od roku 2015 a 2016 rozšířila o poskytování volnočasových kroužků pro děti, pořádání akcí a táborů. Smyslem naší práce není ,,jen“ láskyplně pečovat o naše nejmenší, ale i smysluplně integrovat děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním a obohatit naši společnost o toleranci, empatii a porozumění.

  • V roce 2012 jsme založili Obecně prospěšnou společnost ČAP. Podařilo se nám získat od sponzorů fin. prostředky a v září jsme otevřeli Dětské centrum ČÁP v Novém Kníně.
  • V roce 2013 jsme získali finanční dotaci a otevřeli  ,,Dětské centrum – Dobříš“. Partnerem projektu se stala společnost DOOSAN Bobcat.
  • V roce 2015 jsme splnili podmínky pro registraci 1. dětské skupiny v okrese Příbram – Dětské centrum ČÁP-DOOSAN. Ve spolupráci s Mladými ochránci přírody jsme uskutečnili letní indiánský tábor.
  • V roce 2016  jsme zrealizovali 5 turnusů Letních táborů s ČÁPEM pro 86 dětí s možností integrace dětí s postižením. Pobytového Indiánského tábora se zúčastnilo 29 dětí. V září jsme otevřeli dětskou skupinu Oranžový ČÁP v N. Kníně a rozšířili nabídku kroužků.
  • V roce 2018 se Dětské centrum ČÁP přeměnilo v dětskou skupinu Zelený ČÁP a zahájili jsme provoz dětské skupiny Žlutý ČÁP v Budínku.
  • V roce 2020 jsme otevřeli 5. dětskou skupinu Bílý ČÁP v Běštíně u Hostomic.


Bc. et Bc. Michaela Sarnovská

Ředitelka Obecně prospěšné společnosti ČAP
Vystudovala VŠE v Praze obor Podniková ekonomika a management, TUL v Liberci obor Speciální pedagogika – Logopedický asistent. Dále absolvovala kurzy znakové řeči, logopedické prevence, FIE metody atd. Je spoluzakladatelkou Obecně prospěšné společnosti, ve které v současné době pracuje jako finanční a projektový manažer. Svým vzděláním splňuje podmínky pro práci s dětmi. Máma 3 dětí.

Miluji svou pestrobarevnou práci a jsem ráda, když si najdu čas a mohu společně s Čápaty vyrazit na procházku do lesa, připravit program na rozlučkové odpoledne nebo zorganizovat Den dětí v Oplocence (2014). ,,Své štěstí nacházím ve štěstí svých blízkých.“


Monika Říhová

Je absolventkou kurzu ,,Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“ Dále se zúčastnila kurzu ,,Pedagogické minimum“ a ,,Kurzu první pomoci“. Práci s dětmi se věnuje od roku 2012, je zaměstnána jako hlavní lektorka v dětské skupině ČÁP-DOOSAN a aktivně se podílí na přípravě programu pro děti. Má jednoho syna.

„Práce s dětmi mě uspokojuje a pozitivně nabíjí. Dětská duše je křehká a zranitelná, proto se snažím děti vést ke vzájemné ohleduplnosti, toleranci a snažím se, aby se dokázali radovat ze svých úspěchů a byly šťastné.“


Eva Špirková

Vystudovala jsem rodinnou školu v Hronově se zaměřením na ekonomiku podnikání. Před nástupem do Čápa jsem absolvovala rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

Jsem lektorkou a asistentkou v Dětské skupině ČÁP-DOOSAN.  V dětské skupině pracuji už od roku 2015, mám dva syny. Práce s malými dětmi mě velmi baví a jsem ráda, že mohu svými schopnostmi přispět k fungování celé organizace.


Mgr. Johana Dvorská

Vystudovala Střední školu uměleckého designu v Praze obor keramika a následně obor kulturologie na filosofické fakultě University Karlovy. Pracovala jako lektorka výtvarného kroužku v nízkoprahovém centru R-Mosty, vedla kurz keramiky pro dospělé v multifunkčním ateliéru Muddum, kroužek keramiky pro děti v DDM Prosek a výtvarný a keramický kroužek pro maminky s dětmi v Centru Inspirace v Praze Dejvicích. Založila a vedla keramickou dílnu v rodinném centru Jablíčkov, kde též působila jako lektorka v miniškolce. Celkem pracuje s dětmi více než deset let a má také dva vlastní potomky. Nyní pracuje jako lektorka v Oranžovém ČÁPOVI v Novém Kníně a vede zde také keramický kroužek. Pomáhá rovněž organizovat různé akce v rámci aktivit centra.

„Práce s dětmi mě naplňuje, ráda se nechám inspirovat jejich čistým vnímáním světa, těší mě pozorovat jejich růst a pokroky. Přidat se k týmu Čápa bylo po přestěhování do Nového Knína nejlogičtějším vyústěním mých dřívějších aktivit. Snažím se všechny své zkušenosti zúročit tak, aby byly k užitku zejména dětem.“


Silvie Pilecká

Po maturitě a prvních pracovních zkušenostech jsem odjela na dva roky do Belfastu v Severním Irsku pracovat jako dobrovolník v komunitě L´Arche. S ostatními dobrovolníky různých národností a dospělými s mentálním postižením jsme společně sdíleli jednu domácnost, radosti i strasti.

Jsem mámou dvou holčiček. Naplňuje mě tvůrčí práce všeho druhu, ráda tvořím s dětmi. V ČÁPOVI pracuji jako projektová manažerka a koordinátorka příměstských táborů a částečně také jako lektorka v dětské skupině. A co mě na dětech baví? Baví mě v dětských očích znovuobjevovat to, co my dospělí jsme už dávno zapomněli. Hledám v těch očích inspiraci, vím, že vidí dál než ty moje. Baví mě pozorovat svět očima Malého prince.


Zuzana  Kunteová

Absolvovala jsem kurz a  získala osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

Mám tři děti. Mým cílem je, aby se děti ve školce cítily příjemně a aby se do ní těšily. Dětem se chci věnovat, jak nejlépe dovedu.

Zuzka je od února 2018 hlavní lektorkou v Dětské skupině Oranžový ČÁP.


Libuše Urbanová

Vystudovala jsem střední odbornou školu. Mám tři děti, dvě dospělé dcery a syna ve školním věku. Jsem absolventka kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Kurzu první pomoci.

Dále jsem absolvovala  Kurz znakové řeči BABY SIGNS, Kurz Reiki I, II., III., vzdělávací semináře Začit spolu®, Proč děti zlobí , kurz Učíme se venku, Adaptace a rozvoj dítěte, Výchova srdcem, Logopedie u dítěte předškolniho věku.

Pracovat s dětmi je pro mě splněním mého  snu. Ráda bych s láskou a porozuměním chtěla pomáhat dětem zvládat pobyt ve školce. Poznávat, posilovat a rozvíjet je samotné, jejich dovednosti a jejich jedinečnost. Rozzářené oči a úsměv, který mi věnují, je pro mě vždy tou největší odměnou.

Libuška pracuje v Dětské skupině Zelený ČÁP od února 2017; od srpna 2020 je zde hlavní lektorkou.


Bc. Kristýna Kubartová

Vystudovala jsem SpgŠ v Praze se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku a obor Učitelství pro mateřské školy na UK v Praze se specializací na výtvarnou výchovu. Při studiu jsem vedla kroužky pro děti (flétničku, keramiku, taneční kroužek, … ) a jezdívala na dětské letní tábory jako vedoucí.

Po studiích jsem pracovala v mateřské školce v Praze s výchovou a vzděláváním změřeném na podporu zdraví. Cenné informace jsem načerpala v kurzech komunikativních dovedností či „Respektovat a být respektován“. Ty nejcennější zkušenosti získávám při péči o své čtyři děti.

Mám ráda děti, přírodu, zvířata, koně, sport a různé tvůrčí a umělecké aktivity. Vždy jsem si přála, aby byly děti ve školce hodně venku. Aby se naučily, jak se chovat v přírodě a k přírodě. Něco si vypěstovat a moct se kamarádit a starat o zvířátka. Hodně si hrát, ale i trochu pracovat. Když mi byla nabídnuta práce v Budínku, neváhala jsem ani chvilku. 


Adéla Králová

Vystudovala jsem gymnázium v Dobříši. Momentálně studuji vysokou školu v Českých Budějovicích, obor sociální pedagogika. Úspěšně jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Praxi s dětmi jsem získala na letních táborech, kam jsem jezdila jako vedoucí.

Od července 2018 pracuji v dětské skupině Žlutý ČÁP v Budínku, kde se mi líbí, že si děti budují vztah k přírodě a práci. Na dětech mám nejraději jejich upřímnost. Na práci v dětské skupině mě nejvíce baví to, že zde můžu využít svou tvořivost při práci s dětmi.


Jarka Nekolná 

Jsem absolventkou kurzu „Chůva pro děti do zahájení školní docházky“. Mám dva dospělé syny a čtyři vnoučátka. Žijeme společně v Budínku, kde jsem se také narodila a dobře znám okolí.
Mám moc ráda děti, zvířata a přírodu, což se snažím podporovat v životě mých dětí a teď i vnoučat.

Mým snem je v projektu Zahrada – Žlutý ČÁP propojit malá Čápata s přírodou a zapojit je do pěstování. Ráda bych vedla děti k samostatnosti, úctě a lásce k přírodě. Maximální pobyt venku je samozřejmostí. 
Moje moto: „Zaměstnané“ a šťastné dítě se nenudí.

Jarka je hlavní lektorkou v Dětské skupině Žlutý ČÁP.


Michaela Skálová

Vystudovala jsem všeobecné gymnázium, studia na VŠ pedagogické jsem nedokončila. Absolvovala jsem kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Jsem milující maminkou tří dětí, což je a vždy bylo mé nejvyšší životní naplnění a poslání. Tento můj životní přístup se mi mnohokrát znásobuje prací v ČÁPOVI. Láska, péče, něžná citlivost a trpělivost spolu s laskavým a zároveň pevným vedením jsou podle mě základní dětské potřeby. Vím, že mám dar tohle dětem dávat.


Klára Pechačová

Absolvovala jsem kurz a získala osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Mám dvě děti školního věku. Svůj veškerý volný čas věnuji své rodině.

Práce s malými dětmi mě velmi baví a naplňuje. Největší odměnou mi je, když vidím jejich každodenní pokroky a úsměv ve tváři


Renata Soběslavská

Vystudovala jsem střední školu podnikání v technických povoláních. Pracovala jsem jako švadlena a prodavačka. Pomáhala jsem vést kroužek dobrovolných hasičů, jezdila s nimi na soutěže a podnikala různé výlety. Pořádala jsem ještě s pár lidmi dětské dny, mikulášskou nadílku a karnevaly. S dětmi mám hodně zkušeností i díky tomu, že mám doma dvě už náctileté děti.

Práce s dětmi mě baví, a proto jsem v dětské skupině ráda. Velmi ráda chodím s dětmi na procházky do přírody. Na začátku roku 2020 jsem absolvovala kurz pro chůvy a úspěšně jsem složila zkoušku ,,Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. I přestože jsem u ČÁPA teprve pár měsícu, tak s čistým svědomím mohu říci, že mě žádná práce více nenaplňovala. Jsem ráda za každý úsměv, který nám děti věnují. Není snad vidět šťastné dítě to nejlepší?  


Tereza Homolová

Jmenuji se Tereza Homolová a jsem absolventkou Obchodní akademie, v roce 2016 jsem absolvovala kurz chůvy. Děti jsem na “hlídání” vyhledávala už od svého dětství, vždy jsem si přála sourozence, abych se o něj mohla starat a hráti si s ním. Přání se mi splnilo téměř k mým 10. narozeninám, brášku jsem stále obskakovala. Po pár měsících na střední škole jsem věděla, že tohle není šálek mé kávy, a už tehdy jsem si říkala, že jednou budu pracovat s dětmi.

Další z mých snů se vyplnil, pracovala jsem v DS Farní charity Starý Knín, po 2 letech ve skupince se nám v roce 2018 narodil syn Teodor. Během mateřské jsem dostala skvělou možnost pracovat u ČÁPA a ještě si s sebou brát Teodora. Za tuhle možnost jsem nesmírně šťastná, ale budu ráda, až si Tea jednou vezmou do parády jiné paní učitelky a nebude to takový “mamánek“.

Na práci s dětmi mě baví, že je mohu učit nové věci. Je nádherné pozorovat, jak z každé povedené dovednosti mají radost. O to víc mě těší, že každé dítě je jiné a každé dítě potřebuje trochu jiný přístup a má práce tak není jednotvárná. 


Eva Růžičková

Vystudovala jsem střední školu a absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mám dvě dospělé děti a jednoho nádherného vnoučka. Snažím se žít šetrně k životnímu prostředí a ráda bych k tomu vedla i malá Čápata v Běštíně.

Děti jsou největší zázrak života. Úžasná je jejich upřímnost a touha poznávat. Potřebují naši lásku a pozornost, tak jim je společně dejme!

Eva je od července 2020 hlavní lektorkou Bílého ČÁPA.


Lucie Spilková

Po maturitě jsem odjela do zahraničí, kde jsem se 4,5 roku starala o děti v rodinách. Byly to pro mě cenné zkušenosti a dodnes na toto období ráda vzpomínám.

Po návratu jsem pracovala v kanceláři v mezinárodních společnostech a po několika letech jsem se rozhodla udělat změnu a jít opět pracovat k dětem.

V červenci 2020 jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Děti mě fascinují, jejich svět, vnitřní čistota  a prožívání radosti. Velice ráda s nimi trávím čas.


Kristýna Šebková

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Berouně, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Mým cílem je, aby se děti ve skupině cítily dobře, vnímaly své kamarády jako rodinu a vytvořily si na dětství co nejvíce krásných a příjemných vzpomínek, které je budou doprovázet celým životem.

Ráda se podílím na vytváření programů pro děti a chci, aby pro ně byly tyto činnosti hrou, při kterých získají spoustu zkušeností a poznatků.


Andrea Jochmanová

Vystudovala jsem Integrovanou střední školu HPOS Příbram, obor cestovní ruch.

Absolvovala jsem kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a úspěšně složila závěrečnou zkoušku.

Práce s dětmi mě velice baví a naplňuje.

Každý den s dětmi je jedinečný. 


Bc. Iveta Brajerová

Vystudovala jsem Gymnázium Karla Čapka v Dobříši a poté Učitelství pro mateřské školy se zaměřením na dramatickou výchovu na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity. V současné době pokračuji v magisterském studiu tamtéž. 
Jsem dlouholetým členem organizace Junák – český skaut, kde jsem nasbírala mnoho zkušeností pro činnosti s dětmi všech věkových kategorií. 

Práce s dětmi je pro mě v mnoha směrech naplňující a ve svém volném čase se mimo jiné věnuji výtvarnému umění, hudebním nástrojům a pohybovým aktivitám.“


Jitka Juračková

Vystudovala jsem ISŠ HPOS Příbram a úspěšně absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.  Zúčastnila jsem se seminářů o vzdělávacím programu Začít spolu® a o začlenění dvouletých dětí do školek.

Od října 2017 pracuji jako lektorka v dobříšském ČÁPU-DOOSAN a v současné době působím v dětské skupině Zelený ČÁP v Sudovicích.

Práce v dětské skupině mě baví, mohu zde realizovat své nápady při práci s dětmi. Každý den mě děti dokáží překvapit svými pokroky, postřehy, nápady – a to je právě to, co mě nejvíc při mé práci naplňuje.

V současné době na rodičovské dovolené.


Bc. Jitka Bezecná, Dis.

Vystudovala jsem Jabok, VOŠ – speciálně pedagogickou a   teologickou školu a na Karlově Univerzitě – ETF, obor sociální práce. Mám 3 děti.

Pro společnost ČÁP pracuji od roku 2016, jako projektová manažerka dětských skupin. Mým hlavním úkolem jsou činnosti spojené s vybudováním a provozem dětských skupin.  Vedení a realizace projektů mě baví. Jsem ráda, že mohu přispět svými znalostmi k tomu, aby se ČÁP rozvíjel a vznikaly nové dětské skupiny, o které je mezi rodiči stále velký zájem.

V současné době na rodičovské dovolené.


Šárka Jánská

Vystudovala jsem střední zdravotní školu. Praxi s dětmi jsem získala jako chůva v rodinách, vedoucí na táborech a jako zdravotnice na škole v přírodě.

Mám 4 děti. Práce s dětmi mě baví a naplňuje. S dětmi si ráda hraji a využiji každé volné chvilky být s nimi. 

V současné době na rodičovské dovolené.


Všechny naše lektorky/pečující osoby každý rok externě proškolujeme (Červený kříž) v oblasti první pomoci se zaměřením na děti předškolního věku.