Žlutý ČÁP

V červenci 2021 získala dětská skupina Žlutý ČÁP certifikát „Značka kvality“ MPSV.

Adresa: Budínek 2, 263 01  Svaté Pole (mapa)
Kapacita: 12 míst
Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod.
Hlavní lektorka: Jarka Nekolná, tel. 724 282 294
Kontakt: zluty.cap@seznam.cz 


Žlutý ČÁP byl 19. 6. 2018 zaregistrován v Evidenci Dětských skupin MPSV a zahájil provoz 1. 7. 2018. Je realizován v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016638 (období realizace 2020-2022) a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.
Díky této podpoře Vám můžeme nabídnout příznivou cenu školného. Náklady na školné (viz Ceník) jsou daňově uznatelné pro účely daně z příjmů FO.

Nabízíme komunikativní, vřelé a otevřené prostředí, kde se snažíme vždy o respektující přístup, tělesnou pohodu, bezpečí, zdravou výživu a partnerský vztah jak s rodiči, tak s dětmi v rytmu dne, roku, v rytmu života.


Na co se můžete těšit?

 • Nové prostory v citlivě zrekonstruovaném stavení,
 • hned za prahem vstupních dveří tráva, kytičky, motýli … zkrátka příroda na dosah,
 • každodenní procházky po nerušných polních cestách k rybníku za labutěmi, do lesů za skřítky, na louky a k potoku za pulci, cachtání v řece Kocábě,
 • sběr bylinek, lučních kytiček a plodů v Přírodní zahradě u ČÁPA,
 • péči o zeleninové a bylinkové záhonky,
 • krmení a poznávání lesní zvěře, využití lesního porostu a hájů k hrám, zábavě i poznání
 • … a zvířecí kamarády.

Synergie aneb 1+1>2  

Provoz dětské skupiny je realizován v těsné provázanosti s projektem Přírodní zahrady u ČÁPA.

 • Děti se mohou zapojit do pěstování, péče o rostliny a samozřejmě i do zobání rybízu, angreštu, jahod, hrášku …
 • Čerstvá zelenina na svačinky pro děti ,,rovnou ze zahrady“
 • Environmentální přínos – biologický odpad z výdejní kuchyňky je kompostován na zahradě; posílení biodiverzity v místě – kvetoucí zahrada namísto trávníku přiláká do místa více včel, motýlů, brouků, ptactva…

Nástavbové aktivity

 • Zahradníček: Jednou týdně se celý tým pod vedením Jarky věnuje sezónním pracím na zahradě. 
 • Předškolák: Příprava na školu formou zdokonalování předškolních znalostí a dovedností starších dětí – probíhá 1x týdně.
 • Zpívánky – jednou za 14 dní k nám zavítá Kuba se svou kytarou a společně tančíme a zpíváme.
 • Keramika – jednou za 14 dní s dětmi vyrábíme z keramické hlíny. Kontakt s keramickou hlínou pomáhá rozvíjet nejen jemnou motoriku dětí, ale také jejich přirozenou tvořivost a fantazii.

Jarka Nekolná 

Absolventka kurzu „Chůva pro děti do zahájení školní docházky“. Má moc ráda děti, zvířata a přírodu. Ráda by vedla děti k samostatnosti, úctě a lásce k přírodě. Více ZDE.

Jejím motem je: „Zaměstnané a šťastné dítě se nenudí“. 


Přihlášky
Přihláška a bližší informace o provozu jsou ke stažení ZDE.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Logo_EU_OPZamestnanost-1024x212.jpg.