Zelený ČÁP

Adresa: Sudovice 155, Nový Knín 262 03 (mapa)
Kapacita zařízení: 12
Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod.
Hlavní lektorka: Libuše Urbanová, tel. 722 903 541
Kontakt: zeleny.cap@gmail.com

Dětské centrum ČÁP/Zelený ČÁP funguje v Sudovicích již od roku 2012. 
1. března 2018 se dětské centrum přeměnilo v dětskou skupinu evidovanou v Evidenci Dětských skupin MPSV, inspirovanou prvky vzdělávacího programu Začít spolu®. Zároveň se v té době přestěhovalo do větších prostor. Od tohoto data jsou náklady na školné (viz Ceník) v tomto zařízení daňově uznatelné pro účely daně z příjmů fyzických osob.

Projekt DS Zelený ČÁP je podpořen z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016194, období realizace 2020-2022).

Zaměřujeme se na individuální přípravu na školu, na individuální projev, spolupráci, komunikaci, úctu jeden k druhému, k přírodě i zvířatům.

Učíme se hrou, pomocí příběhu, poučení, nápodobou. Klademe důraz na individualitu dítěte, respektujeme jeho názor.

Učíme samostatnosti – v oblékání, umývání, prostírání, úklidu po svačince, obědu, čistění zoubků, příprava pomůcek a jejich úklid.

Učíme se navzájem spolupracovat, nebát se vyjádřit svůj názor (včetně nesouhlasu s dospělým), nabádáme k vyjádření vlastních pocitů, myšlenek a postojů. Respektujeme jeden druhého.

Podporujeme děti v odpovědnosti za svá rozhodnutí. Bereme ohled na jejich názory, návrhy činností a v případě možností je realizujeme

Tvoříme, kreslíme, pracujeme s různými materiály – papír, kartón, látka, seno, tráva, květiny, tužky, vodové barvy, tempery, tuž … Pracujeme samostatně i ve skupině. Poskytujeme čas na vlastní výtvarnou činnost dítěte, kreslený projev. Motivujeme děti k práci s tužkou, experimentujeme s barvami.

Trávíme čas v přírodě – louka, les, pole, kde rozvíjíme hrubou motoriku a orientaci v prostoru. Plánujeme společně vycházky – kudy vyjdeme, kudy se vrátíme, kam dojdeme. Učíme se orientovat pomocí orientačních bodů, pracujeme s mapou. Podnikáme výpravné, převážně pěší, výlety do našeho okolí

Cvičíme Jógu – Pozdrav slunce, jóga s pohádkou

Pořádáme výlety – pěší po Novém Kníně, navštěvujeme zámky a muzea v okolí

Speciální dny – pro zpestření našeho programu, zařazujeme různě zaměřené speciální dny – Pyžamový den, karneval, barevný den…

Pracujeme s Kuliferdou – pracovním sešitem pro předškolní vzdělávání

Pro děti tvoříme vlastní pracovní listy zaměřené na různá témata, ve kterých mimo jiné procvičujeme grafomotoriku, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, prostorovou orientaci …

Plán výchovy a péče Zelený Čáp, vychází z RVP PV (Zákon č. 561/2004 sb.) a je rozdělen do čtyř základních bloků, které se opakují každý měsíc s vlastním tématem.


Libuše Urbanová

Absolventka kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Kurzu první pomoci a řady vzdělávacích seminářů a kurzů jako např. Začít spolu®, Proč děti zlobí, Učíme se venku, Adaptace a rozvoj dítěte, Výchova srdcem, Logopedie u dítěte předškolního věku atp.
S láskou a porozuměním chce pomáhat dětem zvládat pobyt ve školce, poznávat, posilovat a rozvíjet je samotné, jejich dovednosti a jejich jedinečnost. Více ZDE.Rodiny, které podporují Zeleného ČÁPA:

Zachovi, Mikulcovi, Lohonkovi, Hranických, Novákovi, Růžičkovi, Závorovi, Kmochovi, Čvančarovi, Malých, Murgašovi

Srdečně děkujeme za Vaši podporu.


Přihlášky
Přihláška a bližší informace o provozu jsou ke stažení ZDE.


Napsat komentář