Vzdělávací program Začít spolu®

Vzdělávací program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.

Staví na podnětném učebním prostředí, které nabízí dětem kvalitní rozvoj ve všech oblastech. Dítě již od mateřské školy pracuje se sebehodnocením, svobodnou vůlí a s ní spojenou odpovědností za vlastní činy. Velká pozornost je věnována rozvoji jazykových kompetencí a čtenářské gramotnosti.

Činnosti v rámci programu Začít spolu® jsou rozděleny do center aktivit. Je na svobodné vůli dítěte, pro které centrum z nabídky se rozhodne. Činnosti v centrech jsou vždy zaměřeny na aktuálně probírané téma. Děti se učí spolupráci, domlouvají se, přijímají odpovědnost za svá jednání.

Nejčastější centra aktivit: Ateliér, Knihy a Písmena, Domácnost, Kostky, Manipulační hry, Hudba.

Součástí činností v programu Začít spolu® je i ranní úkol, který na děti vždy čeká při vstupu do školky. Smyslem ranního úkolu je zapojení rodiče do programu, navnadění dítěte na daný den, propojení ranního příchodu s celým dnem. Úkol není nijak hodnocen, dítě jej vypracovává podle sebe, rodič působí jako průvodce úkolem.

Příklad ranních úkolů: Jak se jmenuje dnešní den? Pojmenuj, co vidíš na obrázku. Co myslíš, že je ukryto v tajné krabici? Nakresli (napiš s pomocí maminky/tatínka), co by si chtěl dostat od Ježíška.

V programu Začít spolu® je velmi důležitá spolupráce s rodinou a širším okolím. Spoluprací s rodinou je myšleno například donesení potřebných věcí dle rozpisu na nástěnce, zapojení rodiče do chodu dětské skupiny – představení oblíbené činnosti, práce, koníčku; spoluorganizace výletů, drobná výpomoc atp. Spolupráce je dobrovolná, dle časových možností rodiče.

Program Začít spolu® je do činností v dětské skupině zařazován hravou formou za účelem navození zábavy, motivování dětí k samostatnosti, odpovědnosti za své rozhodnutí a ohleduplnosti k druhým.

Libuše Urbanová