Slepice v nouzi

Od roku 2019 spolupracujeme s organizací Slepice v nouzi. První slepičky jsme přivítali Zahradě u ČÁPA v dubnu 2019. Byly zachráněny z klecového velkochovu – po roce svého života měly putovat co by vynešené na porážku. Díky organizaci Slepice v nouzi viděly poprvé sluníčko, mohou se rozběhnout po trávě, hrabat,…
Děkujeme organizaci Slepice v nouzi; z jejího webu jsme pro Vás vybrali pár informací.

Víte, odkud putují vajíčka na Váš stůl?

V České republice většina vajíček pochází z klecových velkochovů, kde jsou slepičky natěsnané na neuvěřitelně malém prostoru (pro každou slepici je prostor nepatrně větší než formát papíru A4) v několika řadách nad sebou. Zde slepice žijí asi jeden rok, krmí se medikovanými krmnými směsmi a za celý život nespatří přirozené světlo či trávu. Nemají možnost rozvíjet žádnou ze svých přirozených potřeb, jako je hrabání, klování, hnízdění nebo protřepávání křídel a čištění peří. Po jednom snáškovém období se celá hala vyskladní a slepice se převezou na jatka.

V lepším případě jsou slepičky chovány v halách viz následující obrázek.

Z velkochovu jsou slepičky vyřazovány ve chvíli, kdy přestávají stíhat předepsanou snášku, a jsou ve velmi zuboženém stavu. Organizace Slepice v nouzi se snaží slepičky zachránit před smrtí vykoupením z velkochovu a nabízet je k adopci do kvalitních malochovů, případně k virtuální adopci. Slepičky se pak mohou dožít až 10 let.

Takto vypadají slepičky v průběhu prvních týdnů na svobodě:

Pokud byste rádi slepičkám pomohli, více informací o adopci slepiček a možnostech podpory najdete na stránkách organizace Slepice v nouzi.

A zlepšit podmínky, v jakých budou slepice chovány, můžete jednoduše – nákupem vajíček z ekologických chovů a volných chovů.
 
Jak zjistíte, odkud pocházejí vajíčka? Snadno – z prvního čísla uvedeného na každém vajíčku:

0 – vejce z ekologického chovu
1 – vejce z volného chovu
2 – vejce z halového chovu
3 – slepice v klecích

Zdroj: webové stránky Slepice v nouzi