Přírodní zahrada Běštín

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


Místo realizace: Běštín 82, 267 24 Hostomice pod Brdy (mapa)

Dětské skupiny ČÁP se snaží svou činností podporovat kladný vztah dětí k životnímu prostředí a možnost se aktivně podílet na jeho ochraně. V rámci jednotlivých činností si mohou děti osvojovat znalosti, dovednosti, zkušenosti a návyky, jak pečovat o naši přírodu. Cílem projektu Přírodní zahrada Běštín je umožnit a rozvinout  environmentální výchovu v dětské skupině Bílý ČÁP.

,,Volná hra v přírodě přispěje ke zdravému kognitivnímu, emočnímu i sociálnímu rozvoji. Zatraktivnění zahrady přinese navýšení času tráveného venku v konečném důsledku se pozitivně odrazí na psychickém i fyzickém zdraví dítěte. Kontakt s přírodou rozvíjí hrubou motoriku, snižuje výskyt nemocí, zvyšuje funkci imunitního systému, zvyšuje schopnost soustředění a zlepšuje náladu. Ponechání přírodního prostoru dětem k volné hře je činí kreativnějšími. Výuka venku posiluje paměť, zlepšuje vzdělávací výsledky a zvyšuje zájem dětí o dané téma. Kontakt s přírodou v dětství posiluje přátelské postoje k přírodě v dospělosti a odpovědné chování k životnímu prostředí“.

Děti venku v přírodě: ohrožený druh?, Petr Daniš, 2018

Návrh nového stavu přírodní zahrady

Přírodní zahrada je navržena tak, aby podporovala zájem dětí trávit čas v přírodě a vytvořila pro ně prostředí plné podnětů. Zahrada je rozvrhnuta do několika zón – pracovní, herní a odpočinkové.

herní zóně jsou umístěny interaktivní prvky: bahniště, vodní stůl a kopeček s tunelem a rovněž lavička, špalky k posezení i hraní, bylinková spirála, dva volně ležící kmeny na lezení. 

pracovní zóně se nachází 2 vyvýšené záhony, slepičky, kompost a kompostovací toaleta.  Záhonky nabízejí prostor pro pletí, sázení a pěstování. Péče o slepičky a sbírání vajíček patří mezi nejoblíbenější činnosti dětí. Kompostovací toaletu je nezbytná vzhledem k časté potřebě dětí na močení. Kompost je neoddělitelnou součástí přírodní zahrady a místo zrodu i zániku.

V blízkosti pracovní zóny je lehce zastíněné posezení, kde si děti mohou dát svačinku rovnou ze záhonu a věnovat se pracovním a tvůrčím činnostem.
Pomocí sluneční sušičky budeme sušit jablka ze sadu na křížaly. Součástí této zóny jet i pec na keramiku, neboť se s dětmi již řadu let věnujeme keramické výrobě. Hlína a tvorba z ní děti nesmírně baví a procvičují si jemnou motoriku a rozvíjí fantazii.

Odpočinková zóna je v prostorách celého sadu, který nabízí v létě příjemný stín. Lze posedět na dece v trávě nebo relaxovat v houpacích sítích.

Divoká zóna se nachází v okrajové části zahrady. V projektu je navržen živý plot tvořený jedlými keři a polokeři. Hustým živým plotem vznikne prostředí vhodné pro úkryt ptactva i k odclonění zahrady od veřejného prostoru náměstí. Polodivokou zónou bude mokřad s rostlinstvem a vrbičkami.

Duben 2020: v zahradě probíhají terénní úpravy, výsev trávy a zakládání trávníku, prořezávání stromků, úklid zahrady od plevelů, mulčování stromků  a keřů,…

Benefity přírodní zahrady

  • Děti budou moci pozorovat proměny života v zahradě v rámci ročního období a různých biotopů (mokřad, jezírko, suchá zídka, sad, záhoniště),
  • získají zkušenosti a dovednosti při pěstování rostlin, péči o zeleň a se zpracováním výpěstků (sušení v solární sušičce, sušení bylin, jablečné záviny atd.),
  • posílí manuální zručnost, procvičí si hrubou i jemnou motoriku (nejen) při zahradnické práci,
  • naučí se rozpoznávat rostliny a jejich části a zařadit je do biotopů,
  • seznámí se s uzavřeným koloběhem živin, kompostováním, využíváním sluneční energie,
  • budou zapojeny do pozorování a péče o zvířata (slepičky, morčata, papoušky a ptáčky v zahradě, pozorování hnízdění,…)
  • budou mít možnost každodenního prožitku vody v mnoha podobách, seznámí se s koloběhem vody v přírodě, vlivem vody na krajinu a s potřebou zadržovat vodu v krajině,
  • seznámí se s možnostmi zdravého stravování přímo ze zahrady (zpracování bylin, konzumace čerstvého ovoce, zeleniny),
  • získají kladný vztah v přírodě a naučí se v ní relaxovat.

Líbí se Vám projekt Přírodní zahrady Běštín a chcete nás podpořit? 

Rozdělím se
Pěstujete, předpěstováváte, zahradničíte, bylinkaříte? Uvítáme Vaši pomoc formou darováním sazeniček rostlin, bylin či keříků.

Mohu přispět finančním darem (i drobným) – podporovatelé
Nemáte čas a ani nepěstujete, a přece nám chcete pomoci? Můžete nás podpořit zasláním jakékoliv částky na náš transparentní účet u Fio banky 2601409310/2010.
Výši daru můžete uplatnit jako odčitatelnou položku u daní z příjmů, rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru. 

Kontakt: Bc. et Bc. Michaela Sarnovská, sarnovska.cap@seznam.cz (tel. 776 268 589)