Přírodní zahrada Běštín

Projekt byl úspěšně realizován a ukončen k 31. 12. 2022.

Místo realizace: Běštín 82, 267 24 Hostomice pod Brdy (mapa)

Dětské skupiny ČÁP se snaží svou činností podporovat kladný vztah dětí k životnímu prostředí a možnost se aktivně podílet na jeho ochraně. V rámci jednotlivých činností si mohou děti osvojovat znalosti, dovednosti, zkušenosti a návyky, jak pečovat o naši přírodu.
Cílem projektu Přírodní zahrada Běštín je umožnit a rozvinout  environmentální výchovu v dětské skupině Bílý ČÁP.

Foto z realizace a využívání přírodní zahrady dětmi z dětské skupiny Bílý ČÁP.

Duben 2020: v zahradě probíhají terénní úpravy, výsev trávy a zakládání trávníku, prořezávání stromků, úklid zahrady od plevelů, mulčování stromků  a keřů,…

Benefity přírodní zahrady

  • Děti mohou pozorovat proměny života v zahradě v rámci ročního období a různých biotopů (mokřad, jezírko, suchá zídka, sad, záhoniště),
  • získávají zkušenosti a dovednosti při pěstování rostlin, péči o zeleň a se zpracováním výpěstků (sušení v solární sušičce, sušení bylin, jablečné záviny atd.),
  • posilují manuální zručnost, procvičují si hrubou i jemnou motoriku (nejen) při zahradnické práci,
  • naučí se rozpoznávat rostliny a jejich části a zařadit je do biotopů,
  • seznámí se s uzavřeným koloběhem živin, kompostováním, využíváním sluneční energie,
  • jsou zapojeny do pozorování a péče o zvířata (slepičky, morčata, papoušky a ptáčky v zahradě, pozorování hnízdění,…)
  • mají možnost každodenního prožitku vody v mnoha podobách, seznámí se s koloběhem vody v přírodě, vlivem vody na krajinu a s potřebou zadržovat vodu v krajině,
  • seznámí se s možnostmi zdravého stravování přímo ze zahrady (zpracování bylin, konzumace čerstvého ovoce, zeleniny),
  • získají kladný vztah v přírodě a naučí se v ní relaxovat.

Kontakt: Bc. et Bc. Michaela Sarnovská, sarnovska.cap@seznam.cz (tel. 776 268 589)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.