Bílý ČÁP

Adresa: Běštín 82, 267 24 Hostomice pod Brdy (mapa)
Kapacita: 12 míst
Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod.
Hlavní lektorka: Eva Růžičková, tel. 728 841 407
Kontakt: bestin.cap@seznam.cz
Zahájení provozu: 1. 7. 2020

Nová dětská skupina Bílý ČÁP je určena všem dětem ve věku od 2 let do 6 let, a to s kapacitou 12 míst a celoročním provozem. O dvanáct malých Čápat se starají a životem je provází 2 pečující osoby (lektorky). Činnost dětské skupiny bude provázána s projektem Přírodní zahrady Běštín.

Nabízíme komunikativní, vřelé a otevřené prostředí, kde se snažíme o respektující přístup, tělesnou pohodu, bezpečí, zdravou výživu dětí a partnerský vztah jak s rodiči, tak s dětmi v rytmu dne, roku i celého života.

Plán výchovy a péče

Plán výchovy a péče dětské skupiny ČÁP je zaměřen na individuální rozvoj dítěte, rozvoj jeho motorických dovedností a fyzické zdatnosti,  tvůrčí činnost (práce s různorodým materiálem – keramická hlína, papír, přírodniny, vlna, dřevo atd.), rozvoj komunikačních dovedností a logopedickou prevenci.

Velký důraz klademe na spolupráci dětí mezi sebou a jejich sociální dovednosti tak, aby každé dítě vědělo, jak se má chovat ke kamarádovi a jaká pravidla je třeba dodržovat (umět poprosit/poděkovat, umět se druhému omluvit).

Školné

Díky podpoře z Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014219) Vám můžeme nabídnout příznivou cenu školného. Náklad je daňově uznatelným pro účely daně z příjmů fyzických osob ve výši 13 000 Kč/rok.

Prostory

U dětské skupiny se nachází rozlehlá zahrada s jabloňovým sadem, která nabízí dětem prostor pro jejich tvůrčí volnou hru (lezení po kmenech, vodní hry v pískovišti, stavby bunkrů), edukační činnost při přímém kontaktu s přírodou, ale i dostatek prostoru pro relaxaci a odpočinek (houpací sítě, posezení v sadu).  

Na co se můžete těšit?

  • Nové prostory v citlivě zrekonstruovaném stavení,
  • příroda na dosah – vstup z šatny rovnou do zahrady,
  • péče o zeleninové záhonky, stromy a zahradu,
  • krmení morčat,
  • každodenní procházky do lesa, k rybníku, na louky …

Eva Růžičková

Vystudovala střední školu a absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Má dvě dospělé děti a jednoho nádherného vnoučka. Snaží se žít šetrně k životnímu prostředí a ráda by k tomu vedla i malá Čápata v Běštíně.

Děti jsou největší zázrak života. Úžasná je jejich upřímnost a touha poznávat. Potřebují naši lásku a pozornost, tak jim je společně dejme!

Přihlášky
Přihláška a bližší informace o provozu jsou ke stažení ZDE.