Bílý ČÁP

Adresa: Běštín 82, 267 24 Hostomice pod Brdy (mapa)
Kapacita: 12 míst
Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod.
Hlavní pečující osoba: Bc. Andrea Říhová, tel. 725 083 871
Kontakt: bestin.cap@seznam.cz

Poskytované služby

V dětské skupině je poskytována pravidelná péče o děti v průběhu celého kalendářního roku. Dětská skupina je určena všem dětem ve věku od 2 let do 6 let. O dvanáct malých Čápat se starají a životem je provází 2 pečující osoby (lektorky). Činnost dětské skupiny je provázána s projektem Přírodní zahrady Běštín.

Předpokladem pro přijetí dítěte je aktivní zapojení alespoň jednoho rodiče na trhu práce (zaměstnání, OSVČ, prezenční studium, aktivní uchazeč na ÚP – formuláře ke stažení ZDE).

Školkovné od 1. 9. 2024

MLADŠÍ – dítě od 1 roku do 31. srpna po dosažení 3 let věku
STARŠÍ – dítě od 1. září po dosažení 3 let věku

Poskytujeme sourozeneckou slevu.


Plán výchovy a péče

Plán výchovy a péče dětské skupiny ČÁP je zaměřen na individuální rozvoj dítěte, rozvoj jeho motorických dovedností a fyzické zdatnosti,  tvůrčí činnost (práce s různorodým materiálem – keramická hlína, papír, přírodniny, vlna, dřevo atd.), rozvoj komunikačních dovedností a logopedickou prevenci.

Velký důraz klademe na spolupráci dětí mezi sebou a jejich sociální dovednosti tak, aby každé dítě vědělo, jak se má chovat ke kamarádovi a jaká pravidla je třeba dodržovat (umět poprosit/poděkovat, umět se druhému omluvit).

Nabízíme komunikativní, vřelé a otevřené prostředí, kde se snažíme o respektující přístup, tělesnou pohodu, bezpečí, zdravou výživu dětí a partnerský vztah jak s rodiči, tak s dětmi v rytmu dne, roku i celého života.

Stručný program dne


Prostory

Nové prostory v citlivě zrekonstruovaném stavení. U dětské skupiny se nachází rozlehlá zahrada s jabloňovým sadem, která nabízí dětem prostor pro jejich tvůrčí volnou hru (lezení po kmenech, vodní hry v pískovišti, stavby bunkrů), edukační činnost při přímém kontaktu s přírodou, ale i dostatek prostoru pro relaxaci a odpočinek (houpací sítě, posezení v sadu).  


Bc. Andrea Říhová

Po studiu gymnázia jsem vystudovala  na Západočeské univerzitě v Plzni, Zdravotnické fakultě obor Ergoterapie. Dále jsem se v průběhu let vzdělávala v dalších zdravotnických oborech a dovršila jsem to studiem asistentky pedagoga.

Fascinuje mě dětská fantazie, baví mě bezprostřednost dětí, jejich bezelstnost, objevování světa, křehkost a hravost. Ráda bych vedla děti k respektu k přírodě a zvířatům. Mou velikou inspirací je má dcera. 


Dokumenty ke stažení
Přihláška
Příkazní smlouva
Další dokumenty