Svatomartinský lampionový průvod

Poté co si děti v pátek 10. listopadu vyrobily roztomilé lampionky v naší tradiční dílničce, přidali se k nám rodiče a ostatní a vydali jsme se všichni přes náměstí nahoru, směrem na Libčice. Letošním cílem průvodu totiž bylo jiné místo než v minulých letech. Za sídlištěm jsme uhnuli ze silnice a vyšli jsme přes travnatou stráň do kopce. Cesta byla vyznačena světýlky, vítr však většinu svíček sfouknul. Je to škoda, protože starší školačky, které nám pomáhaly, je krásně ozdobily motivy vztahujícími se k tématu, o němž byla řeč v cíli.

Na ohništi na kopci byl už rozdělaný oheň a připravené barely s čajem a svařeným vínem a také tradiční cukroví. Letos se nás tam sešlo více než 70. Míša Sarnovská, ředitelka o. p. s. ČAP, měla krátký proslov, který ovšem poněkud zanikl v hučení silného větru a všeobecném lomozu.

Připomněla v něm základní poslání naší společnosti, která si klade za cíl lidi spojovat a ne rozdělovat. Dávat příležitost každému, nejen zdravým a šikovným, ale i postiženým, lidem na okraji společnosti, lidem odlišným, ať už barvou kůže nebo náboženským smýšlením. Je tomu tak stále – i v dnešní době, kdy se zdá, že tento postoj není příliš populární.

Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří pomohli s organizací a přípravou letošního Svatomartinského lampionového průvodu. Kromě všech pečovatelek a ostatních kolegyň z ČÁPA nám velmi pomohli i další rodičové a účastníci akce. Starší holky pomohly malým dětem, někteří rodiče a přátelé přispěli svými dobrotami, nakoupili buřty a pomáhali se vším možným. Stalo se tak ostatně už i v minulých letech. Děkujeme vůbec všem, kteří přišli, a také panu starostovi za vyhlášení konání akce v místním rozhlasu. Díky spolupráci všech se letošní průvod povedl a nové místo se také osvědčilo.

 

 

Rybářský kroužek

Rybářský kroužek Novoknínský Ledňáček s panem Veselým začne v lednu.
Zázemí bude mít v Klubovně u ČÁPA na Náměstí Jiřího z Poděbrad 53, Nový Knín.
Bude se konat 1x za 14 dní, a to v pondělí od 16 do 18 hodin.

Zájemci se již nyní mohou hlásit panu Davidovi Veselému, tel. 724 523 443.

 

Dvouleté děti v mateřských školách a podobných institucích

V Oranžovém Čápovi i v Čápovi v Dobříši nám letos přibylo několik dětí, kterým ještě nejsou tři roky. Zejména z tohoto důvodu jsme se, spolu se dvěma kolegyněmi, zúčastnily přednášky Mgr. Hany Splavcové. Jejím tématem byla práce s dvouletými dětmi ve školkách a podobných zařízeních. Pochopitelně jsme si chtěly ověřit své názory a poznatky, ujistit se, že k těmto dětem přistupujeme správně.

Práce s dětmi tohoto věku má svá specifika. Mým důvodem pro absolvování této přednášky bylo také nalézt odpověď na otázku, zda je navštěvování školky vůbec pro tak malé děti přínosné a do jaké míry? Pohled na tuto otázku se totiž ve společnosti poměrně změnil.

Česká republika je kritizována za to, že neumožňuje rodičům odkládat malé děti do školek a jeslí, že maminky zůstávají dlouho na mateřské dovolené a nemohou nastupovat brzy do zaměstnání. Tím se vytváří dojem, že dát dítě do školky co nejdřív, je to nejlepší pro rodiče i pro něj. Zákon, který přikazuje státním školkám přijímat i dvouleté děti, tento dojem dále potvrzuje (a nechci tím hodnotit jeho kvalitu).

Můj názor, vyplývající ze zkušeností i teoretických znalostí, se na této absolvované přednášce potvrdil. Rodina je nenahraditelný základ, ale zkušenost s institucí typu školky je pro většinu dětí mezi druhým a třetím rokem prospěšná. Záleží ovšem významně na způsobu a míře. Nástup do školky by měl být postupný – doba zde strávená by se měla, pokud možno, prodlužovat zvolna. Pobyt ve školce je pro dítě ekvivalent práce. Rodiče by tedy neměli nechávat dítě ve školce déle, než je nezbytné.

Pochopitelně, že pro pracující rodiče je mnohdy velmi obtížné vyzvedávat děti tak brzy, jak by si sami přáli. Mohou být ale případy rodičů, kteří tuto možnost mají, ale získali dojem, že čím déle zůstane dítě ve školce, tím lépe pro něj. To však není pravda. Pobyt ve školce je pro dítě prospěšný z hlediska jeho socializace, přivyknutí řádu atd. Čas, který tráví členové rodiny společně, je však také důležitý, a to především pro jejich vzájemný vztah.

Rodina dává dítěti něco, co školka nemůže. Pro rodiče je jejich dítě jedinečné. Ráda bych zdůraznila, že zde nemluvím o žádných konkrétních rodičích. Většina rodičů, které znám, je informovaná a rozumná. Je dobře, že mají rodiče nyní větší šanci své děti umístit do některé instituce. Hlavní zodpovědnost za výchovu ale vždy zůstává na nich a oni jsou k tomu zcela kompetentní.

Johana Dvorská

Říjen v Zeleném ČÁPU

Měsíc říjen byl ve znamení příchodu podzimu, vnímání změn v přírodě, poznávání tvarů
a barev kolem nás, třídění předmětů, poznávání ovoce a zeleniny…

Rozvíjeli jsme spolupráci při hrách a činnostech, absolvovali jsme spoustu procházek,
při kterých jsme vnímali podzimní změny v našem okolí, pozorovali jsme pavoučí městečko, které se objevilo na stromech… Nechybělo ani pouštění draka, kterého nám půjčila
do školky Anička. Létal krásně.

Kluci nám předvedli hudební koncert. Díky poslechu písniček a hry „Na sochy“ trénujeme náš sluch. Učíme se spoustu nových básniček, které využíváme při ranních cvičeních, zaměřených na hrubou a jemnou motoriku.

Také jsme se proběhli v loužích, což byla velká zábava. A nechyběla ani oslava narozenin. Tentokrát Dády, bylo jí pět let a přinesla nám výborný jablíčkový dort.

 

Oranžový ČÁP v říjnu

V říjnu vyrazila Čápátka z Oranžového ČÁPA na výlet autobusem do Staré Huti za zvířátky.

Kroužky u ČÁPA – podzim 2017 – změna času u Aj

Krouzky_2017_podzim

Kroužky se konají v Klubovně u Oranžového Čápa (Nám. Jiřího z Poděbrad 53, Nový Knín), není-li uvedeno jinak.
Novoknínský Lednáček – rybářský kroužek ještě svou činnost letos nezačal.*

Kontakt:  Johana Dvorská
Tel.:         776 283 939
E-mail:    krouzky.cap@seznam.cz

Přihláška ke stažení ZDE.
Upozornění: Na angličtinu je potřeba se přihlásit přímo u Jazykové školy MB.

Kontakty:
Martin Bouška – tel.: 737 446 911 (Jazyková škola MB)
Jitka Chottová – tel.: 777 170 620