Bagrování v Budínku

V sobotu 17. října 2020 jsme se sešli s Adélkou, Honzou Sojkou, Petrem Smejkalem a jeho bagrem, abychom připravili jámy pro novou výsadbu stromků, keřů, vytvořili tunel, základ pro herní kopeček a jámy pro balanční a bosonohou stezku. Zkrátka bagr se celý den nezastavil.

Petrovi děkujeme za jeho dobrovolnou ,,hodinářskou práci“ s bagrem, je to obdivuhodné!
Honzovi děkujeme za zakoupení, dopravu a pomoc při instalaci skruží resp. obřího tunelu, kterým budou moci děti nejen probíhat, ale i projíždět na motorkách.

Je vám líto, že jste tam nemohli být s námi? Nebuďte smutní, připravujeme pro vás ,,ŠTAFETOVOU BRIGÁDU“, tak abychom se mohli potkávat v malém počtu a neohrožovat zdraví své, ani svých blízkých. Sledujte prosím FB a web.

Děkuji za pomoc při realizaci projektu Přírodní zahrada U ČÁPA.

Míša Sarnovská

Jak Čápata strávila září

Začátek září byl ve znamení seznamování s novými kamarády Čápaty. Počasí nám celé září přálo, takže jsme si co nejvíce užívali venku sluníčka, chodili na procházky, houbařili a vyráželi na výlety. Děti z Budínku byly na návštěvě v Běštíně, kde se posilnily bábovkou a poměřily síly v přetahování lanem.
Čápata rovněž pilně tvořila motýlky, pavoučky a pavučinky aj., hrála a zpívala… prostě měla se báječně.

ČÁP na Dětském dni s duatlonem

V neděli 30. 8. ČÁP pomáhal na Dětském dni s duatlonem v Novém Kníně. Děkujeme všem pořadatelům, sponzorům a dobrým lidem, kteří na této akci pomáhají a společně ji tvoří.

Ač vládlo deštivé počasí, sešlo se hodně dětí. Bylo pro ně připraveno závodění, tvoření, soutěže o ceny, ukázky hasičů (prohlídka hasičského vozu), policistů a Taekwon-do. Všichni si přišli na své a nechybělo ani dobré občerstvení. 🙂

 

Petice na záchranu dětských skupin

Petici na záchranu dětských skupin můžete podepsat ve všech dětských skupinách ČÁP.

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Vážení,

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla změněna podoba vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen ,,novela“). Stávající podoba novely je pro dětské skupiny likvidační. Prosíme, o zachování podmínek pro poskytování služeb péče o děti v dětské skupině v přijatelné podobě.

  • Prosíme o úpravu § 2 Služba péče o dítě v jeslích

            uváděné v novele:

,,Službou péče o dítě  v jeslích se pro účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči od 6 měsíců věku do dne 31. srpna, který bezprostředně následuje po dni, ke kterému dítě dosáhlo 3 let věku, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí (jesle) a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovy a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.“

             do této podoby:

,,Službou péče o dítě  v jeslích se pro účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovy a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.“

  • Prosíme o zachování stávající podoby Zákona 247/2014 Sb. především v oblasti Hlava II § 5 a Hlava III § 15 tak, aby bylo možné nadále pokračovat v poskytování péče v dětských skupinách.
  • Prosíme o zajištění finanční podpory dětských skupin ve stejné výši, kterou mají poskytovatelé služby zajištěnou z Evropského sociálního fondu.

Dovolte poskytovatelům služeb péče o děti i nadále láskyplně pečovat o děti a dopřejte dětem šťastné dětství v přátelském, vlídném a malém kolektivu dětské skupiny.

Autor petice: Bc. Nicol Kuthanová, Rybníky 118, 263 01 Rybníky

Rybníky 27. 7. 2020

Zákon 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

Pokud byste chtěli pomoci se šířením petičních archů, instrukce naleznete ZDE.

12 úkolů pro Asterixe a Obelixe – 3. turnus táborů

V nadcházejícím táborovém týdnu se přesuneme do Galie roku 50 př. Kristem. Celá Galie je obsazena Římany – až na jednu vesnici s nepoddajnými Galy – a právě tady budeme plnit 12 úkolů pro Asterixe a Obelixe.

V pondělí nás čeká zkouška odvahy a luštění tajemné šifry.

V úterý si kromě plnění dalších dobrodružných úkolů vyrobíme galskou přilbu – v rámci bezpečnosti bude totiž v dalších dnech zapotřebí.

Ve středu se vypravíme odchytávat a krotit divou zvěř – koně, kozy a osly. Také natrénujeme hod oštěpem a lukostřelbu, abychom byli na Římany pořádně připraveni, když by náhodou zase chystali nějakou léčku …

Ve čtvrtek se vydáme po stopách divokého kance, pokusíme se ho nadběhnout, obklíčit a konečně ulovit!

V pátek máme v plánu postavit jeskyni pro šílenou bestii, … prostě o napětí a zábavu nebude příští týden nouze. 😀

Těšíme se s Vámi a Vašimi dětmi na viděnou v pondělí 20. 7.
Přeji Vám mnoho pohodových prázdninových dnů plných sluníčka a dobré nálady. 🙂

Silvie Pilecká

Obrázek pro poslance

MILÍ RODIČE OD ČÁPA, 
VRHÁME SE DO ZÁCHRANY DĚTSKÝCH SKUPIN A PROSÍME VÁS O POMOC

Novela zákona o poskytování služeb péče o děti, kterou včera vláda ČR podpořila, je pro dětské skupiny likvidační. Z dětských skupin mají být jesle pro děti od 6 měsíců do 3 let věku, ač většina stávajících dětských skupin poskytuje služby dětem do 6 let.

Dovolte mi citovat slova pana prof. Zdeňka Matějčka (Co, kdy a jak ve výchově dětí, Portál 2013):
,,Z hlediska vývojové psychologie je mezi batoletem a dítětem předškolního věku rozdíl epochy. Jesle jsou „zařízením pro dospělé“ a „děti by si je sami nikdy nevymyslely“ – kdežto mateřská škola/dětská skupina je „zařízením pro děti “ a „děti by ji vymyslely, i kdyby v dnešní podobě nebyla.“

Novela znamená konec dětských skupin v Čechách. Prosíme Vás, pomozte nám to změnit a umožněte i dalším dětem prožít rané dětství ve vlídném, přátelském, malém kolektivu dětské skupiny.  

První vlna záchranné akce nese název Obrázek pro poslance.
Připojte se k nám a každý týden pošlete společně s námi obrázek, které Vaše dítko namalovalo, do Poslanecké sněmovny ČR, která bude novelu zákona schvalovat. Třeba se nám společnou vůlí podaří obsah novely změnit, věříme v to. 🙂 

Děkujeme.

za o. p. s. ČAP Míša Sarnovská

VZOROVÝ DOPIS A KONTAKTY NA POSLANCE

Zlatá horečka – 2. turnus Táborů s ČÁPEM 2020

V nadcházejícím táborovém týdnu se necháme unášet na vlně Zlaté horečky.

Pondělí bude probíhat  v duchu příprav na náročnou cestu za zlatem. 
V úterý se konečně vypravíme směr Klondike na Bonanza Creek hledat zlato. Snad tam na nás ještě nějaké zbylo, držte nám palce!

Ve středu uposlechneme Volání divočiny, čeká nás odchyt a krocení divé zvěře – koní, koz a oslů. Náš věrný přítel Bílý Tesák nám pomůže zvěř nahánět. Lukostřelba nás nemine. 

Ve čtvrtek se naučíme indiánskému způsobu zápasu a pokusíme se vyřešit hádanky indiánského náčelníka. V pátek musíme vystopovat bandity, abychom je předali šerifovi, lumpy jedny!

Těšíme se s Vámi a Vašimi dětmi na viděnou v pondělí 13. 7.!
Přeji Vám mnoho pohodových prázdninových dnů plných sluníčka a dobré nálady :-).

Silvie Pilecká