Petice na záchranu dětských skupin

Budeme velice rádi, pokud pomůžete se šířením petičních archů Petice na záchranu dětských skupin (ke stažení viz níže). Prosíme Vás o dodržení následujících instrukcí:

  • Na petičním archu NEVYPLŇOVAT pořadová čísla podpisů (budou doplněna při kompletaci petice).
  • Podepsané archy předat autorce petice nejlépe do konce srpna (sněmovna bude novelu projednávat na podzim).
  • Kontakt na autorku petice
    Bc. Nicol Kuthanová, Rybníky 118, 263 01 Rybníky
    e-mail nicol.kuthanova@email.cz, tel. 602 657 511

PETICE NA ZÁCHRANU DĚTSKÝCH SKUPIN včetně petičního archu
ke stažení ve formátu pdf


Vážení,

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla změněna podoba vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen ,,novela“). Stávající podoba novely je pro dětské skupiny likvidační. Prosíme, o zachování podmínek pro poskytování služeb péče o děti v dětské skupině v přijatelné podobě.

  • Prosíme o úpravu § 2 Služba péče o dítě v jeslích

            uváděné v novele:

,,Službou péče o dítě  v jeslích se pro účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči od 6 měsíců věku do dne 31. srpna, který bezprostředně následuje po dni, ke kterému dítě dosáhlo 3 let věku, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí (jesle) a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovy a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.“

             do této podoby:

,,Službou péče o dítě  v jeslích se pro účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovy a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.“

  • Prosíme o zachování stávající podoby Zákona 247/2014 Sb. především v oblasti Hlava II § 5 a Hlava III § 15 tak, aby bylo možné nadále pokračovat v poskytování péče v dětských skupinách.
  • Prosíme o zajištění finanční podpory dětských skupin ve stejné výši, kterou mají poskytovatelé služby zajištěnou z Evropského sociálního fondu.

Dovolte poskytovatelům služeb péče o děti i nadále láskyplně pečovat o děti a dopřejte dětem šťastné dětství v přátelském, vlídném a malém kolektivu dětské skupiny.

Autor petice: Bc. Nicol Kuthanová, Rybníky 118, 263 01 Rybníky

Rybníky 27. 7. 2020

Zákon 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině