Svatomartinský lampionový průvod

Poté co si děti v pátek 10. listopadu vyrobily roztomilé lampionky v naší tradiční dílničce, přidali se k nám rodiče a ostatní a vydali jsme se všichni přes náměstí nahoru, směrem na Libčice. Letošním cílem průvodu totiž bylo jiné místo než v minulých letech. Za sídlištěm jsme uhnuli ze silnice a vyšli jsme přes travnatou stráň do kopce. Cesta byla vyznačena světýlky, vítr však většinu svíček sfouknul. Je to škoda, protože starší školačky, které nám pomáhaly, je krásně ozdobily motivy vztahujícími se k tématu, o němž byla řeč v cíli.

Na ohništi na kopci byl už rozdělaný oheň a připravené barely s čajem a svařeným vínem a také tradiční cukroví. Letos se nás tam sešlo více než 70. Míša Sarnovská, ředitelka o. p. s. ČAP, měla krátký proslov, který ovšem poněkud zanikl v hučení silného větru a všeobecném lomozu.

Připomněla v něm základní poslání naší společnosti, která si klade za cíl lidi spojovat a ne rozdělovat. Dávat příležitost každému, nejen zdravým a šikovným, ale i postiženým, lidem na okraji společnosti, lidem odlišným, ať už barvou kůže nebo náboženským smýšlením. Je tomu tak stále – i v dnešní době, kdy se zdá, že tento postoj není příliš populární.

Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří pomohli s organizací a přípravou letošního Svatomartinského lampionového průvodu. Kromě všech pečovatelek a ostatních kolegyň z ČÁPA nám velmi pomohli i další rodičové a účastníci akce. Starší holky pomohly malým dětem, někteří rodiče a přátelé přispěli svými dobrotami, nakoupili buřty a pomáhali se vším možným. Stalo se tak ostatně už i v minulých letech. Děkujeme vůbec všem, kteří přišli, a také panu starostovi za vyhlášení konání akce v místním rozhlasu. Díky spolupráci všech se letošní průvod povedl a nové místo se také osvědčilo.


Napsat komentář