Vzděláváme se

Všechny naše lektorky (pečující osoby) absolvovaly školení o Standardech kvality péče o dítě v dětské skupině.
A co by to bylo za ČAPí školení bez hraní?

S lehkostí a tvořivostí jsme prošly provozní dokumenty, udělaly bezpečnostní audity dětských skupin, připravily jsme se na krizové situace a mnoho dalšího.


Napsat komentář