Pozvánka na setkání ,,SouSedíme si“

 

 Všechny, kterým není lhostejná budoucnost našeho městečka srdečně zveme na setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 9. 4. 2015 od 18:00 hodin ve školní jídelně ZŠ. My – O. p. s. ČAP – hodláme požádat o finanční podporu z projektu SouSedíme si, vypsaného nadací Via Poštovní Spořitelny. Protože jde o projekt, který má především za cíl podporu sousedských vztahů, pospolitosti a aktivizaci občanů, uvítáme pokud se nás sejde co nejvíce, aby výsledná aktivita  vycházela ze skutečných potřeb občanů a byla naším společným dílem. Na danou aktivitu je možné získat dotaci ve výši 100 000 Kč.Rádi bychom vám zmiňovaný projekt představili, spolu s našimi názory a nápady, co a jak s jeho pomocí uskutečnit. Především však chceme rozvinout debatu o tom, co by bylo dobré v Kníně změnit, vytvořit, vybudovat, opravit atd. a jakým směrem by se vůbec měla budoucnost města ubírat. Máme šanci udělat něco pro sebe, pro naše děti i všechny následující generace kníňanů, podpořit turistický ruch v našem městě i jeho prestiž.

Máme za to, že to, jakým způsobem se bude naše město rozvíjet, je a má být věcí nás všech. Pokud máte stejný názor, budeme velmi rádi, když přijdete.

Za Obecně prospěšnou společnost ČAP Vás srdečně zve

Johanka Dvorská a Míša Sarnovská


Napsat komentář