DC ČÁP-DOOSAN OTEVÍRÁME od 1. 4. 2015 všem dětem

DC ČÁP-DOOSAN otevírá od 1. 4. 2015 svou náruč všem dětem

Dětské centrum ČÁP-DOOSAN  vzniklo nenápadně zcela bez  propagace v roce 2013. Centrum alias ,,školka trochu jinak“ poskytuje služby hlídání a péče o děti od 2 let a provozovatelem jsme my – nezisková organizace O. p. s. ČAP.  Školička  se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách ZŠ Lidická nedaleko MC Dobříšek a je výsledkem několikaletého úsilí naší organizace, nabídnout rodinám v Dobříši cenově dostupné, kvalitní, vstřícné a láskyplné služby péče o děti. Projekt ,,ČÁP – Dobříš“ byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Celková výše dotace na rekonstrukci, vybavení prostor a provoz zařízení činila 941 824 Kč. Cílem projektu bylo prostřednictvím zajištění péče o děti pomoci rodičům při návratu do zaměstnání. Během 15 měsíců provozu naše služby využilo 38 dětí a zpět do práce mohlo nastoupit 23 rodičů. Tento projekt byl  významnou měrou finančně podpořen našimi partnery společností Doosan Bobcat Manufacturing a Doosan Bobcat Engineering, kterým tímto děkuji za spolupráci a pomoc, bez níž by ČÁP-DOOSAN nebyl na světě. Jednou z podmínek projektu bylo i pravidlo, že školičku mohou navštěvovat  pouze děti zaměstnanců výše zmíněných společností. Projekt i tato podmínka končí 31. 3. 2015.

Od dubna 2015 otevírá ČÁP-DOOSAN svou náruč všem dětem!

Kdo vlastně jsme? Naše O. p.s. ČAP byla založena v roce 2012 za účelem pomoci rodičům se zajištěním péče o své děti. Od roku 2012 provozujeme DC ČÁP v Novém Kníně, pořádáme akce pro děti i rodiny, kroužky, tábory atd. Naše centra jsou otevřena všem dětem bez rozdílu. Jsou u nás vítány i děti s nejrůznějším druhem omezení např. zdravotní, sociální, etnické atd. Všichni jsme jedineční, lišíme se jeden od druhého a nikdo není lepší nebo horší. Každý z nás má radost z něčeho jiného, jeden vyniká svou precizností, druhý svou nápaditostí, třetí je obratný řečník atd. Zkrátka, všichni jsme jiní a máme jiné potřeby. Přesně tak i děti mají své nejrůznější potřeby. Proto ke každému dítěti, ke každé rodině přistupujeme individuálně a snažíme se vyhovět jejich potřebám. Díky tomu, že jsme malá dětská skupinka čítající maximálně 12 dětí, je individuální přístup možný. Při naší každodenní činnosti se zaměřujeme na logopedickou prevenci. Řeč totiž velmi úzce souvisí s kognitivními procesy a myšlením, např. teď právě přemýšlím – vnitřní řečí si říkám – co uvařím k večeři. Proto se i říkává: ,,Řeč je nástroj myšlení“. Tím, že u dítěte podporujeme vývoj řeči, podporujeme i jeho duševní vývoj a rozvoj jeho osobnosti. V rámci logopedické prevence se snažíme podněcovat děti ke spontánnímu verbálnímu projevu, rozvíjet jejich slovní zásobu, představivost, obratnost mluvidel atd. Spolupracujeme s logopedickým asistentem, který pro děti připravuje na každý den blok logopedické prevence

Více o nových podmínkách provozu najdete v záložce ČÁP-DOOSAN.

Fotky ze zimních radovánek u ČÁPA (více foto na FB)

P1220470WP_005914 WP_005937


Napsat komentář