Hasič v Zeleném ČÁPU

Ve čtvrtek 15. 2. nás v Zeleném ČÁPU navštívil hasič nprap. Vladimír Arnolt, aby nás seznámil se svou prací. Povídali jsme si o tom, co takový hasič dělá, kdy vyráží do akce, jak a kdy jej přivoláme, jaká je jeho uniforma… Uniformu nám dokonce i ukázal a nechal nás, abychom si ji vyzkoušeli.  

Pověděl nám, že jeho uniforma váží 30 kg, že hasičské helmy mají barevné rozlišení a dokonce i brýle a štít, přes který mohou hasiči koukat, když hasí požár. Bylo to pro nás velmi poučné dopoledne.

Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Báře Zárubové za zorganizování této návštěvy a panu nprap. Vladimíru Arnoltovi za jeho ochotu přijet z Řevnic k nám do Nového Knína, aby si s námi o hasičích a jejich práci popovídal. 

Jiřina Šlapáková

 


Napsat komentář