Kolaudace prostor Žlutého ČÁPA

Ve čtvrtek 7. června 2018 proběhla úspěšně kolaudace prostor naší nové dětské skupiny Žlutý ČÁP v Budínku. Máme veškerá souhlasná stanoviska pro zápis do Evidence dětských skupin MPSV.

Zásluhou neskutečně šikovných pánů řemeslníků Jiřího a Leoše máme nádherné prostory. Děkujeme!
Velké poděkování patří i všem, kteří nám v posledních dnech přišli na pomoc. 


Napsat komentář