Výroba mýdel

Výroba mýdel není úplná hračka. O tom se mohla přesvědčit i „zelená“ Čápátka. Tuto hezkou činnost nám přišla představit paní Smejkalová. Výsledná díla stojí za čekání – které je nutné, než vše zatuhne a může se pokračovat znovu v lití dalších a dalších vrstev mýdla. A radost z umytí vlastnoručně vyrobeným mýdlem je nepopsatelná.

Budínek Bude!

S radostí Vám mohu oznámit, že jsme opět zahájili rekonstrukci prostor pro vybudování naší další dětské skupiny Žlutý ČÁP v Budínku!

Žlutý ČÁP je realizován v rámci projektu  reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006616 a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost. Díky této podpoře Vám – rodičům malých dětí – budeme moci nabídnout opět příznivou cenu školkovného.

Důvodem realizace projektu je především dlouhodobá nedostačující kapacita dětské skupiny ČÁP-DOOSAN v Dobříši a zájem rodičů starších dětí o pokračování v docházce do dětské skupiny. Do Dobříše bychom rádi přenesli náš ověřený ,,model“ fungující již druhým rokem v Novém Kníně, kde jsou dvě dětské skupiny rozdělené dle věku dětí.

Oranžový ČÁP na Náměstí Jiřího z Poděbrad je určen dětem od 2 let a Zelený ČÁP v Sudovicích pak dětem od 3–4 let (od 1. 3. 2018 v nových prostorách). Děti si nejprve zvykají na ,,školkový režim“ a prostředí dětské skupiny, učí se zvládat nepřítomnost rodičů, základní sebeobsluze atd. v Oranžovém ČÁPU. 

Když se dětem i rodičům u nás líbí, mohou pak pokračovat v docházce do Zeleného. Tam je s otevřenou náručí čeká Jiřinka a její program plný nápadů, úkolů, dlouhých výletů, bahnění …, ale i program Začít spolu®.

Obdobný dvoustupňový model dětských skupin chceme postupně zavést i v Dobříši tak, aby letošní malí ,,absolventi“ ČÁP-DOOSAN mohli pokračovat v dětské skupině pro starší děti v Budínku.

Základní údaje o nově vznikající dětské skupině Žlutý ČÁP

Žlutý ČÁP: dětská skupina pro veřejnost dle požadavků zákona č. 247/2014 Sb.
Děti: určeno dětem zhruba od 3 let věku
Kapacita: 12 míst
Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod.
Zajištění péče: 2 usměvavé lektorky
Zahájení provozu: 1. 7. 2018 (příp. dle potřeb rodičů)
Forma docházky: pravidelná (příp. příležitostná)
Cena: cca 1 500 Kč/měsíc
Zajištění obědů a zdravých svačinek je z naší strany samozřejmostí. 🙂 

Stejně jako při každé naší činnosti nabízíme rodičům komunikativní, vřelé a otevřené prostředí, kde se snažíme vždy o respektující přístup, tělesnou pohodu, bezpečí, zdravou výživu a partnerský vztah jak s rodiči, tak s dětmi v rytmu dne, roku, v rytmu života.

Na co se ale hlavně můžete těšit?

  • Zbrusu nové prostory v citlivě zrekonstruovaném stavení,
  • hned za prahem vstupních dveří tráva, kytičky, motýli … zkrátka příroda na dosah,
  • každodenní procházky po nerušných polních cestách k rybníku za labutěmi, do lesů za skřítky, na louky a k potoku za pulci, cahtání v řece Kocábě,
  • sběr bylinek, lučních kytiček a snad i prvních plodů v Zahradě,
  • péči o zeleninové a bylinkové záhonky,
  • krmení a poznávání lesní zvěře, využití lesního porostu a hájů k hrám, zábavě i poznání
  • … a možná i zvířecí kamarády.

Můžeme říci, že program bude ekologicky zaměřen, ale spíše bude dětem dána možnost trávit co nejvíce času v přírodě, být v kontaktu s živou půdou a poznávat její velkorysost.

Program bude obdobný jako v Zeleném ČÁPU, rozdělen do 4týdenních bloků, které se budou v průběhu měsíců a změn v přírodě měnit. Více o programu najdete na stránkách Zeleného ČÁPA.

Ať nás žlutá barva světla provází na našich cestách a do Žlutého ČÁPA přinese radost a veselí dětem, rodičům i nám všem.  

                                                                                              Míša Sarnovská
Kontakt: sarnovska.cap@seznam.cz (tel. 776 268 589)

Zelený ČÁP v novém „hnízdě“

Po dlouhotrvající rekonstrukci „přeletěl“ Zelený ČÁP do nového „hnízda“ a 1. března začal fungovat jako dětská skupina registrovaná na MPSV se vzdělávacím programem Začít spolu®.

Rádi bychom poděkovali Jiřince Šlapákové za vymýšlení, plánování prostor i za samotné stěhování, Jitce Bezecné za administraci projektu, paní Králíkové za poskytnutí prostor a projektovým manažerům MPSV za vstřícnost a trpělivost.

A jak probíhalo samotné stěhování slovy Jiřinky Šlapákové?

„Na stěhování veškerého vybavení jsme měli dva dny a byly to velmi akční a veselé dny. V úterý odpoledne jsme popadli první krabice a skříně a už to šlo jak na běžícím pásu. Nejen díky lektorkám, spolupráci dětí, ale také díky rodičům, kteří přišli a pomohli nám. Bez jejich pomoci by školka nebyla přestěhovaná tak rychle. Ve středu jsme během dne zabydlovali poslední hračky a dodělávali kosmetické úpravy v nové školce. Ve tři hodiny odpoledne jsme poprvé otevřeli dveře a rodiče se mohli přijít podívat, kde jejich děti budou trávit čas. 

Naše nová školka je krásně velká, světlá, barevná… čapí a zelená. Máme nového kamaráda Čápa, který nás po školce provází.

Abychom si užili poslední den v zeleném domečku, připravila pro nás paní Davidová a pan Gratz ukázku letu balónem. Měli jsme původně i letět, ale počasí nám to neumožnilo. A tak jsme se podívali, co obnáší příprava k letu balónem a následné úklidové práce. Děkuji tímto paní Davidové a panu Gratzovi za jejich ochotu a čas představit nám svoji práci.“ 

Pod křídly ČÁPA

ČÁP je tu pro Vás a Vaše děti již od roku 2012, kdy byla založena Obecně prospěšná společnost ČÁP a vzniklo Dětské centrum ČÁP v Sudovicích. Od té doby pomáháme rodičům skloubit péči o děti s pracovními povinnostmi a dětem smysluplně trávit čas v laskavém a podnětném prostředí ve společnosti kamarádů. A samozřejmostí je, že všechny naše skupiny jsou otevřené i dětem s handicapem.

„Fantastický, milý a vstřícný přístup. Jsem moc vděčná, že taková školka je…“
„Super učitelky, přístup k dětem, aktivity, trpělivost, láska, porozumění!“
„Péče o děti profesionální, ale lidská a dětem příjemná, opravdu téměř v rodinném kruhu. Vždy vstřícné jednání, velká spokojenost.“
(vybráno z referencí od rodičů)

Pod křídly ČÁPA najdete v současné době 3 dětské skupiny zaregistrované na MPSV.
Jako vůbec první v okrese Příbram byla v roce 2015 zaevidována Dětská skupina DC ČÁP-Doosan v Dobříši. V roce 2016 ji následoval Oranžový ČÁP v Novém Kníně a 1. března 2018 zahájí provoz 3. dětská skupina – Zelený ČÁP v Sudovicích (původně dětské centrum).

Pojďme nad fotkami zavzpomínat, jak to tehdy v roce 2012 všechno v Sudovicích začalo…

1) Chystáme prostory – jedna z posledních brigád před otevřením a naši malí pomocníci

2) Děti v herně s Mončou Říhovou a první 4 čápata s pravidelnou docházkou – Ládík, Toník, Sára, Domča (2012)

 

3) Prvními lektorkami byly Lucka Chotová (na snímku), Monča Říhová, Johanka Dvorská a Míša Sarnovská.

4) A čápat přibývalo a přibývalo … v roce 2014 se naplnila kapacita ČÁPA.  
5) Počet dětí se změnil, my jsme zestárly, děti vyrostly, ale láskyplná péče o naše čápata zůstává.  

 

ČÁP-Doosan v únoru

Malá sněhová nadílka – velká radost pro čápata. I když sněhu bylo málo, čápata na procházce vesela dováděla a minikoulovačka se vydařila.
Čápata v února pilně tvořila a vyzkoušela si zajímavou techniku – malování pomocí kuliček. Trénovala stříhání – a co se nastříhalo, zase se umělecky slepilo.
Rovněž se děti pilně chystaly na karneval, vyrobily si medvědí masky a veselé klaunské kravaty.

Začátek roku v Oranžovém ČÁPU

Co dělala „oranžová“ čápata začátkem roku?

Jakmile napadl sníh, vydala se čápata ven užít si zimu a bobovat. Čápata nezapomněla na zvířátka v zimě a vyrazila nakrmit kačenky. Kreslila si a hrála (a nenápadně se vzdělávala :-)) v rámci tématu „Řemesla a povolání“. Cvičila prstíky a modelovala; vyráběla dárek maminkám k Valentýnu,…

Vzácná návštěva v Zeleném ČÁPU

V pondělí 26. února nás přišel navštívit armádní generál pan Josef Bečvář, který nám povídal o práci v armádě. Zodpověděl zvídavé dotazy týkající se počtu strojů, které armáda má, ukázal nám svou uniformu, spočítali jsme, kolik hvězd vlastně má, a přinesl nám pár dárečků.

Panu Josefu Bečvářovi děkuji za jeho návštěvu a za zprostředkování této návštěvy děkuji paní Karolíně Bečvářové.

Jiřina Šlapáková