Petice na záchranu dětských skupin

Petici na záchranu dětských skupin můžete podepsat ve všech dětských skupinách ČÁP.

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Vážení,

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla změněna podoba vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen ,,novela“). Stávající podoba novely je pro dětské skupiny likvidační. Prosíme, o zachování podmínek pro poskytování služeb péče o děti v dětské skupině v přijatelné podobě.

  • Prosíme o úpravu § 2 Služba péče o dítě v jeslích

            uváděné v novele:

,,Službou péče o dítě  v jeslích se pro účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči od 6 měsíců věku do dne 31. srpna, který bezprostředně následuje po dni, ke kterému dítě dosáhlo 3 let věku, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí (jesle) a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovy a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.“

             do této podoby:

,,Službou péče o dítě  v jeslích se pro účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovy a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.“

  • Prosíme o zachování stávající podoby Zákona 247/2014 Sb. především v oblasti Hlava II § 5 a Hlava III § 15 tak, aby bylo možné nadále pokračovat v poskytování péče v dětských skupinách.
  • Prosíme o zajištění finanční podpory dětských skupin ve stejné výši, kterou mají poskytovatelé služby zajištěnou z Evropského sociálního fondu.

Dovolte poskytovatelům služeb péče o děti i nadále láskyplně pečovat o děti a dopřejte dětem šťastné dětství v přátelském, vlídném a malém kolektivu dětské skupiny.

Autor petice: Bc. Nicol Kuthanová, Rybníky 118, 263 01 Rybníky

Rybníky 27. 7. 2020

Zákon 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

Pokud byste chtěli pomoci se šířením petičních archů, instrukce naleznete ZDE.

12 úkolů pro Asterixe a Obelixe – 3. turnus táborů

V nadcházejícím táborovém týdnu se přesuneme do Galie roku 50 př. Kristem. Celá Galie je obsazena Římany – až na jednu vesnici s nepoddajnými Galy – a právě tady budeme plnit 12 úkolů pro Asterixe a Obelixe.

V pondělí nás čeká zkouška odvahy a luštění tajemné šifry.

V úterý si kromě plnění dalších dobrodružných úkolů vyrobíme galskou přilbu – v rámci bezpečnosti bude totiž v dalších dnech zapotřebí.

Ve středu se vypravíme odchytávat a krotit divou zvěř – koně, kozy a osly. Také natrénujeme hod oštěpem a lukostřelbu, abychom byli na Římany pořádně připraveni, když by náhodou zase chystali nějakou léčku …

Ve čtvrtek se vydáme po stopách divokého kance, pokusíme se ho nadběhnout, obklíčit a konečně ulovit!

V pátek máme v plánu postavit jeskyni pro šílenou bestii, … prostě o napětí a zábavu nebude příští týden nouze. 😀

Těšíme se s Vámi a Vašimi dětmi na viděnou v pondělí 20. 7.
Přeji Vám mnoho pohodových prázdninových dnů plných sluníčka a dobré nálady. 🙂

Silvie Pilecká

Obrázek pro poslance

MILÍ RODIČE OD ČÁPA, 
VRHÁME SE DO ZÁCHRANY DĚTSKÝCH SKUPIN A PROSÍME VÁS O POMOC

Novela zákona o poskytování služeb péče o děti, kterou včera vláda ČR podpořila, je pro dětské skupiny likvidační. Z dětských skupin mají být jesle pro děti od 6 měsíců do 3 let věku, ač většina stávajících dětských skupin poskytuje služby dětem do 6 let.

Dovolte mi citovat slova pana prof. Zdeňka Matějčka (Co, kdy a jak ve výchově dětí, Portál 2013):
,,Z hlediska vývojové psychologie je mezi batoletem a dítětem předškolního věku rozdíl epochy. Jesle jsou „zařízením pro dospělé“ a „děti by si je sami nikdy nevymyslely“ – kdežto mateřská škola/dětská skupina je „zařízením pro děti “ a „děti by ji vymyslely, i kdyby v dnešní podobě nebyla.“

Novela znamená konec dětských skupin v Čechách. Prosíme Vás, pomozte nám to změnit a umožněte i dalším dětem prožít rané dětství ve vlídném, přátelském, malém kolektivu dětské skupiny.  

První vlna záchranné akce nese název Obrázek pro poslance.
Připojte se k nám a každý týden pošlete společně s námi obrázek, které Vaše dítko namalovalo, do Poslanecké sněmovny ČR, která bude novelu zákona schvalovat. Třeba se nám společnou vůlí podaří obsah novely změnit, věříme v to. 🙂 

Děkujeme.

za o. p. s. ČAP Míša Sarnovská

VZOROVÝ DOPIS A KONTAKTY NA POSLANCE

Zlatá horečka – 2. turnus Táborů s ČÁPEM 2020

V nadcházejícím táborovém týdnu se necháme unášet na vlně Zlaté horečky.

Pondělí bude probíhat  v duchu příprav na náročnou cestu za zlatem. 
V úterý se konečně vypravíme směr Klondike na Bonanza Creek hledat zlato. Snad tam na nás ještě nějaké zbylo, držte nám palce!

Ve středu uposlechneme Volání divočiny, čeká nás odchyt a krocení divé zvěře – koní, koz a oslů. Náš věrný přítel Bílý Tesák nám pomůže zvěř nahánět. Lukostřelba nás nemine. 

Ve čtvrtek se naučíme indiánskému způsobu zápasu a pokusíme se vyřešit hádanky indiánského náčelníka. V pátek musíme vystopovat bandity, abychom je předali šerifovi, lumpy jedny!

Těšíme se s Vámi a Vašimi dětmi na viděnou v pondělí 13. 7.!
Přeji Vám mnoho pohodových prázdninových dnů plných sluníčka a dobré nálady :-).

Silvie Pilecká

Tábory s ČÁPEM 2020 – 1. turnus

Tak už tu máme zase prázdniny a s nimi náš Příměstský tábor s ČÁPEM. První táborový týden se s dětmi vypravíme prozkoumat zvířecí říši.

V úterý si nasadíme cestovatelské klobouky a pomalu a nenápadně se ze základního tábora odplížíme objevovat a pozorovat zvěř na Safari. 

Ve středu nás čeká výprava na farmu a divoká jízda na koních s větrem o závod. Nahlédneme s průvodkyní a oslíkem do kozího světa. Pro zklidnění rozbouřené mysli si zahrajeme hry Prasátko kvíkni či Slepice a lišky. 😀

Ve čtvrtek se ponoříme do vodní říše, budeme lovit perly, proplouvat světem ryb, medúz a žraloků … a Jean Cocteau nám bude zase ploutvemi mávat.

Konečně v pátek se vypravíme po stopách Tarzana do nepropustné džungle plné nebezpečí, lián a divé zvěře. Pokusíme se k němu nepozorovaně připlížit a chňapnout ho. Kdo najde Tarzana, najde poklad.

Těšíme se s Vámi a Vašimi dětmi na viděnou v úterý 7. července.
Přeji Vám mnoho pohodových prázdninových dnů plných sluníčka a dobré nálady. 🙂

Silvie Pilecká

Projekt ,,Přírodní zahrada U ČÁPA“ začíná

S radostí Vám oznamujeme, že jsme ze Státního fondu životního prostředí získali dotaci na realizaci projektu „Přírodní zahrady U ČÁPA“, reg. číslo 1190700269. Za podporu moc děkujeme.

Projekt si klade za cíl zlepšit enviromentální výchovu v Zahradě u ČÁPA, rozšířit možnosti výuky, zpestřit prostředí a zpříjemnit dětem pobyt venku. To znamená, že budeme moci dokončit naši přírodní zahradu a rozšířit možnosti aktivit pro děti, dokončit výsadbu stromů, keřů, trvalek, dopřát si posezení v nových koutech zahrady, …

Děti se mohou těšit na:

  • balanční lezecí stezku,
  • šplhací totem,
  • vodní hrací prvek,
  • bosonohou stezku,
  • kopeček s tunelem,…

Více informací zveřejníme brzy na našich stránkách.

Celý projekt je založen na tom, že většinu věcí si zbudujeme sami v rámci našich krásných nezapomenutelných brigád. 🙂
První brigáda bude … chvíle napětí …. 25. července 2020 od 9 hodin.
Na programu bude příprava terénu pro hmatový chodník, sekání trávy, příprava terénu pro založení trávníku, ale i posezení nad projektem zahrady.

Budeme rádi, když nám opět pomůžete a budete spolutvůrci prostoru pro Vaše děti!

Míša Sarnovská

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

Brigáda v Bílém ČÁPOVI

Ve středu 3. června se konala první brigáda v Bílém ČÁPOVI, jehož otevření je plánováno na 1. července 2020.

Podařilo se nám upravit terén pod kopečkem, založit trávník a jedna obětavá maminka se dvěma dětmi umyla spoustu oken. Rodiče přinesli koláče, melouny, ovoce,… byla to moc fajn akce.

Děkujeme rodičům za super pomoc a hojnou účast.

Míša Sarnovská