Zelený ČÁP v novém „hnízdě“

Po dlouhotrvající rekonstrukci „přeletěl“ Zelený ČÁP do nového „hnízda“ a 1. března začal fungovat jako dětská skupina registrovaná na MPSV se vzdělávacím programem Začít spolu®.

Rádi bychom poděkovali Jiřince Šlapákové za vymýšlení, plánování prostor i za samotné stěhování, Jitce Bezecné za administraci projektu, paní Králíkové za poskytnutí prostor a projektovým manažerům MPSV za vstřícnost a trpělivost.

A jak probíhalo samotné stěhování slovy Jiřinky Šlapákové?

„Na stěhování veškerého vybavení jsme měli dva dny a byly to velmi akční a veselé dny. V úterý odpoledne jsme popadli první krabice a skříně a už to šlo jak na běžícím pásu. Nejen díky lektorkám, spolupráci dětí, ale také díky rodičům, kteří přišli a pomohli nám. Bez jejich pomoci by školka nebyla přestěhovaná tak rychle. Ve středu jsme během dne zabydlovali poslední hračky a dodělávali kosmetické úpravy v nové školce. Ve tři hodiny odpoledne jsme poprvé otevřeli dveře a rodiče se mohli přijít podívat, kde jejich děti budou trávit čas. 

Naše nová školka je krásně velká, světlá, barevná… čapí a zelená. Máme nového kamaráda Čápa, který nás po školce provází.

Abychom si užili poslední den v zeleném domečku, připravila pro nás paní Davidová a pan Gratz ukázku letu balónem. Měli jsme původně i letět, ale počasí nám to neumožnilo. A tak jsme se podívali, co obnáší příprava k letu balónem a následné úklidové práce. Děkuji tímto paní Davidové a panu Gratzovi za jejich ochotu a čas představit nám svoji práci.“ 


Napsat komentář