Tábory s ČÁPEM 2020

UPOZORNĚNÍ – VŠECHNY TERMÍNY JSOU PLNĚ OBSAZENY

Termíny: 

Tábory jsou určeny pro všechny děti navštěvující ZŠ
do 15 let (včetně dětí z přípravných tříd a dětí se sociálním či zdravotním znevýhodněním).

Kapacita jednotlivých turnusů je 30 míst a všechny turnusy jsou v inkluzi, tj. děti se zdravotním postižením, soc. znevýhodněním se mohou hlásit na jakýkoliv turnus.

Podmínkou účasti na táboře je vazba obou rodičů na trh práce.

Místo konání POZOR změna oproti předchozím ročníkům
Vzhledem k plánovaným stavebním úpravám během prázdnin 2020 v prostorách školy Trnky budou mít letos příměstské tábory zázemí ve skautských klubovnách u rybníka Papeže na adrese Dělnická 1603, Dobříš (mapa) v parčíku na jižní straně rybníka Papež. Děti budou mít možnost hrát si na velké přilehlé louce u kluboven. 

Provozní doba tábora je od 7:30 do 17 hod.

Cena
1. turnus (úterý-pátek) 800Kč/týden,
2. a 3. turnus (pondělí-pátek) 850 Kč/týden.
V ceně tábora je zahrnut oběd, pro děti je během dne zajištěn pitný režim. Z důvodu současných hygienických opatření nelze zajistit pro děti svačiny (děti si přinesou vlastní svačiny z domova).

Přihlašování
Protože počet zájemců převyšuje kapacitu tábora, bylo zapotřebí specifikovat pravidla přihlašování. Vyplněné přihlášky můžete zasílat od středy 26. února od 9. hodiny ranní. Prosíme, respektujte toto pravidlo, rádi bychom, aby všichni rodiče měli stejnou šanci.  Na přihlášky přijaté před tímto termínem nebude brán zřetel.
Přihláška ke stažení ZDE.

Kontakt:  Silvie Pilecká,
tel. 606 681 488, tabory.cap@seznam.cz

„Příměstský tábor s ČÁPEM“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost – registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007633