PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Letošními tábory s ČÁPEM nás provázely příběhy knižních hrdinů. Děti s nimi prožívaly jejich dobrodružství, překonávaly nástrahy, sdílely radosti a strasti, … 

Tématem 1. turnusu příměstského tábora s ČÁPEM byly Toulky po hvězdách s Malým princem (info + foto). V průběhu 2. turnusu tábora jsme putovali Po stopách Lovců mamutů
Ke tvorbě programu na 3. turnus tábora nás inspirovala překrásná kniha Škola Malého stromu (info + foto).

Prostřednictvím MAS Brdy-Vltava jsme zažádali o podporu nového projektu příměstských táborů na další 3 roky. Naše žádost byla vyslyšena a nový projekt „Příměstský tábor s ČÁPEM“ bude opět spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost – registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007633.

Díky tomu Vám můžeme nabídnout příměstské tábory za rozumnou cenu (850 Kč/týden). Podmínkou účasti na táboře je vazba obou rodičů na trh práce.

Tábory jsou určeny pro všechny děti navštěvující ZŠ do 15 let (včetně dětí z přípravných tříd a dětí se sociálním či zdravotním znevýhodněním).

Kapacita jednotlivých turnusů je 30 míst a všechny turnusy jsou v inkluzi, tj. děti se zdravotním postižením, soc. znevýhodněním se mohou hlásit na jakýkoliv turnus.

Termíny                    

1. turnus:   9. – 13. 7. 2018 Toulky po hvězdách s Malým princem (info + foto)
2. turnus: 16. – 20. 7. 2018 Po stopách Lovců mamutů
3. turnus: 23. – 27. 7. 2018 Škola Malého stromu (info + foto)

Tábory se konají v prostorách Základní školy Trnka, Příbramská 938, Dobříš. Pro děti je k dispozici tee-pee, zahrada Trnky a zázemí některých místností ve škole.

Provozní doba tábora je od 7:30 do 17 hod.

Kontakt:  Silvie Pilecká,
tel. 606 681 488, 
tabory.cap@seznam.cz

Přihláška ke stažení – 2018           

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo příměstského tábora, zašlete nám prosím vyplněnou a podepsanou (oběma rodiči, pokud žijí ve společné domácnosti) přihlášku v elektronické podobě na adresu tabory.cap@seznam.cz.

 OPZ_barevne


Napsat komentář