PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Prostřednictvím MAS Brdy-Vltava jsme zažádali o podporu nového projektu příměstských táborů na další 3 roky. Naše žádost byla vyslyšena a nový projekt bude opět spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost. Díky tomu Vám letos můžeme opět nabídnout příměstské tábory za rozumnou cenu. Podmínkou účasti na táboře je vazba obou rodičů na trh práce.

Tábory jsou určeny pro všechny děti navštěvující ZŠ do 15 let (včetně dětí z přípravných tříd a dětí se sociálním či zdravotním znevýhodněním).

Kapacita jednotlivých turnusů je 30 míst a všechny turnusy jsou v inkluzi, tj. děti se zdravotním postižením, soc. znevýhodněním se mohou hlásit na jakýkoliv turnus.

Termíny                    

1. turnus:   9. – 13. 7. 2018
2. turnus: 16. – 20. 7. 2018
3. turnus: 23. – 27. 7. 2018

Cena: 850 Kč/týden

Kontakt:  Silvie Pilecká,
tel. 606 681 488, 
tabory.cap@seznam.cz

Přihláška ke stažení – 2018           

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo příměstského tábora, zašlete nám prosím vyplněnou a podepsanou (oběma rodiči, pokud žijí ve společné domácnosti) přihlášku v elektronické podobě na adresu tabory.cap@seznam.cz.

 OPZ_barevne


Napsat komentář