12 úkolů pro Asterixe a Obelixe – 3. turnus táborů

V nadcházejícím táborovém týdnu se přesuneme do Galie roku 50 př. Kristem. Celá Galie je obsazena Římany – až na jednu vesnici s nepoddajnými Galy – a právě tady budeme plnit 12 úkolů pro Asterixe a Obelixe.

V pondělí nás čeká zkouška odvahy a luštění tajemné šifry.

V úterý si kromě plnění dalších dobrodružných úkolů vyrobíme galskou přilbu – v rámci bezpečnosti bude totiž v dalších dnech zapotřebí.

Ve středu se vypravíme odchytávat a krotit divou zvěř – koně, kozy a osly. Také natrénujeme hod oštěpem a lukostřelbu, abychom byli na Římany pořádně připraveni, když by náhodou zase chystali nějakou léčku …

Ve čtvrtek se vydáme po stopách divokého kance, pokusíme se ho nadběhnout, obklíčit a konečně ulovit!

V pátek máme v plánu postavit jeskyni pro šílenou bestii, … prostě o napětí a zábavu nebude příští týden nouze. 😀

Těšíme se s Vámi a Vašimi dětmi na viděnou v pondělí 20. 7.
Přeji Vám mnoho pohodových prázdninových dnů plných sluníčka a dobré nálady. 🙂

Silvie Pilecká


Napsat komentář