Aktuálně od ČÁPA

Zdravím v novém školním roce 2015/2016! V našich školičkách jsme přivítali nová ČÁPÁTKA, ve složce ke stažení najdete nový provozní řád upravený dle Zákona 248/2014 o poskytování služeb v péče o dítě v dětské skupině, a výroční zpráva za rok 2014. Od příštího týdne se mohou děti těšit na oblíbený kroužek Zpívánky!

PRO VEŘEJNOST Čtvrtek je také dnem, kdy se k nám mohou přijít podívat rodiče s dětmi mladšími dvou let a prohlédnout si prostředí školičky, seznámit se s námi a s ostatními dětmi. Takže pokud máte doma malého necelého dvouleťáka a poohlížíte se po školičce, přijďte se k nám podívat na Zpívánky! Začínáme 10. 9. 2015 a od rodičů vybíráme příspěvek na kroužek 20 Kč.

ČÁP Nový Knín Zpívánky ve čtvrtek od 8:15

ČÁP-DOOSAN Dobříš Zpívánky ve čtvrtek od 9:15

(Prosíme rodiče, pokud nás budou chtít navštívit, aby nám předem dali vědět, díky)

UPOZORNĚNÍ pro RODIČE ČÁPAT. V roce 2015 je školkovné daňově uznatelným nákladem k dani z příjmů jen u zařízeních, která jsou zapsána v Evidenci dětských skupin. DC ČÁP-DOOSAN najdete zde http://www.mpsv.cz/cs/20983. Jsme evidováni od 25.5.2015, tj. daňově uznatelné jsou náklady na školné vynaložené za školku až po tomto datu.

DC ČÁP Nový Knín ještě není v registru, ale pracuji na tom…. Takže školné pro rodiče ČÁPAT z Knína není školkovné daňově uznatelné.

Foto z prvních zářijových dnů v DC ČÁP-DOOSAN

03092015388

03092015384


Napsat komentář