Jak Zelený ČÁP uklízel „Zelené procházky“

Bylo to v sobotu 28. dubna. Bylo krásné slunečné ráno a na louce u Zeleného ČÁPA v Sudovicich se začali scházet lektorky, Čápátka a jejich rodiče a ochránce celého týmu pes Fort, aby se vydali na procházku po našem krásném sudovickém okolí.

Procházka to nebyla ledajaká, popadli jsme odpadkové pytle, rukavice a vydali se, posíleni dobrou náladou a sluncem, uklidit naše okolí … Nasbírali jsme celkem 5 pytlů odpadků. Na závěr nás čekalo posezení u ohně a opékání buřtů a „maršmelounů“. Při cestě zpět jsme obdivovali krásné výhledy, které naše procházky nabízejí.

Moc děkuji všem zúčastněným za jejich ochotu přijít v sobotu do školky s dobrou náladou a chutí do úklidu. Bylo to skvělé sobotní dopoledne.

Ptáte se, proč tento příspěvek začíná jako pohádka? Důvod je jednoduchý – díky atmosféře, která panovala během vycházky, jsem si připadala jako v pohádce. V pohádce, kde si všichni navzájem pomáhají, komunikují spolu, respektují se, ctí názory druhých, poslouchají a dávají si vzájemné rady, jsou odhodláni ke společnému cíli, mají radost z dobře odvedené práce. Ještě jednou všem děkuji za jejich účast.

Jiřina Šlapáková


Napsat komentář