Nové přihlášky

Ve složce Ke stažení naleznete nové formuláře přihlášky a příkazní smlouvy do Dětské skupiny ČÁP-DOOSAN.

Připomínáme, že náklady na školné v Dětské skupině ČÁP-DOOSAN jsou daňově uznatelné pro daň z příjmů FO.


Napsat komentář