Návštěva zelináře v Zeleném ČÁPU

V pondělí 7. dubna nás navštívil pan zelinář Václav Vališ, který nám přivezl plné 3 bedny ovoce a zeleniny. Popovídali jsme si, jak je ovoce i zelenina důležitá pro naše tělo, a poté následovala nekončící ochutnávka všeho možného i nemožného, známého a hlavně neznámého.
Moc děkuji panu Vaškovi za návštěvu a paní Smejkalové za zprostředkování této návštěvy a fotografie.

Jiřina Šlapáková

 

Video

Oranžový ČÁP na výletě v Dobříši a na hřišti

Oranžový ČÁP – Muzeum hraček Dobříš👭👫👬👭👫😊🙋‍♀️

Zveřejnil(a) DC ČÁP-školka jinak dne 5. duben 2018

Oranžový ČÁP na hřišti.👬👭👫🙋‍♀️

Zveřejnil(a) DC ČÁP-školka jinak dne 4. duben 2018

Zelený ČÁP na výletě za zvířátky

Ve školce nám dnes nešla elektřina. Nám to ale vůbec nevadilo, vyrazili jsme s úsměvem a radostí na výlet. Kam? Za zvířátky do Nových Dvorů ke strejdovi Péťovi, tetě Hanče a jejich dětem Anežce a Marečkovi.

Cesta to byla velmi zajímavá a veselá. Nejprve jsme jeli autobusem do Buše a odtud šli pěšky po louce do Nových Dvorů, kde na nás u ocelokolny čekal Petr a ukázal nám jeho stroje. Mohli jsme si i vylézt do traktoru, přepočítali jsme valníky a pobavili jsme se při skládání se do kol traktoru. 🙂 Pak nás čekala cesta do kravína, tady jsme si prohlédli kravičky i s telátky a býky a další zvířátka, mimo jiné i psa Charlliho. Na závěr jsme se vydali k tetě Hanče a odpočinuli si. Počasí nám přálo, a tak jsme poobědvali venku. Po krátkém odpočinku nás Anežka a Mareček provedli po jejich hřišti. 

Děkuji Péťovi, Hanče, Anežce a Marečkovi za jejich čas, který nám dnes věnovali. Byl to krásný den, který jsme si všichni moc užili.

Jiřina Šlapáková

Zahrada u ČÁPA

A je to tady! V Budínku začínáme budovat Zahradu u ČÁPA pro naše děti!

Jedním z hlavních cílů Zahrady u ČÁPA je začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti prostřednictvím společensky prospěšného pracovního uplatnění v sociálním podnikání formou šetrného zemědělství.
Děti se ZTP (resp. mentální retardací) mohou za podpory svých blízkých v rámci vzdělávacího procesu dosáhnout ve vývoji svého maxima. Co ale dál? Co budou dělat mladí lidé s postižením, až vystoupí ze systému vzdělávání? Zahrada u ČÁPA jim dá možnost smysluplného zapojení. 

Zároveň bychom chtěli nabídnout v regionu kvalitní potraviny pěstované s láskou v blízké přírodě.  Pokud hledáte v běžném obchodě zeleninu od regionálního zemědělce ze Středočeského kraje, hledáte marně. 
O dopadech průmyslového zemědělství slýcháme téměř denně: snížená absorpční  schopnost půdy je příčinou povodní,  kontaminované podzemní zdroje pitné vody v důsledku užívání dusíkatých hnojiv, nevratné ztráty biodeverzity atd. Na toto téma naleznete řadu publikací na https://pro-bio.cz/publikace/.
Rádi bychom vymanili část půdy z vlivu průmyslového zemědělství a oživili zemědělskou půdu a biodiverzitu v regionu

Synergie aneb 1+1>2  

Zahrada u ČÁPA bude současně sloužit i dětem z naší nově vznikající dětské skupiny Žlutý ČÁP. Děti se budou moci zapojit do pěstování, péče o rostliny a samozřejmě i do každodenního zobání rybízu, angreštu, jahod, hrášku …

Oba projekty jsou v těsné provázanosti a navzájem se budou podporovat. I když se svou podstatou liší, jejich spojení do jednoho místa realizace přinese spoustu výhod:

 • Program pro děti v dětské skupině bude příjemně obohacen péčí o zeleninovou zahrádku, bylinky či kytičky.
 • Maminky vyzvedávající děti si budou moci zakoupit bedýnku zeleniny.
 • Přísun čerstvé zeleniny na svačinky pro děti ,,rovnou ze zahrady“
 • Efektivní využití prostor celého statku, společná péče o zahradu a budovu
 • Finanční spolupodílení na provozních nákladech – otop, opravy budovy, energie atd.
 • Environmentální přínos – biologický odpad z výdejní kuchyňky bude možné kompostovat na zahradě.
 • Posílení biodiverzity v místě – kvetoucí zahrada namísto trávníku přiláká do místa více včel, motýlů, brouků, ptactva…

Naše plány na rok 2018

V současné době intenzivně pracujeme na rekonstrukci prostor pro dětskou skupinu. Současně budeme rovnat terén dvorku, vykopávat nálety, opravovat plot, zakládat kompost, vysazovat první ovocné keříky, zakládat první záhony… Vůbec toho není málo, ale nechybí nám elán a nadšení pro věc. Ti, kdo nás znají, vědí o čem je řeč 🙂 .

Pro Zahradu pracujeme – to není práce, ale radost 🙂 – dobrovolně. To znamená, že když skončíme v  zaměstnáních a vyzvedneme naše ratolesti z družin, jedeme do Budínku pomáhat s úpravami terénu nebo sedneme k PC a řešíme, voláme, jednáme, plánujeme, konzultujeme…

Líbí se Vám projekt Zahrady a chcete nás podpořit?
Pokud se Vám předchozí řádky zalíbily, máte hned několik možností, jak pomoci:

Přiložením ruky k dílu
Máte dvě ruce a nadšení pro věc? Přijďte nám pomoci na sobotní brigádu. První se uskuteční v průběhu dubna. Informace včas vyvěsíme na webu.

Rozdělím se
Pěstujete, předpěstováváte, zahradničíte, bylinkaříte? Uvítáme Vaši pomoc formou darováním sazeniček rostlin, bylin či keříků. Budeme moc rádi i za pomoc, Vaše rady a sdílení.

Mohu přispět finančním darem (i drobným)
Nemáte čas a ani nepěstujete, a přece nám chcete pomoci? Můžete nás podpořit zasláním jakékoliv částky na náš transparentní účet u Fio banky 2601409310/2010 a my za ně pořídíme osivo, sadbu, sazenice keřů (např. 1 ks keře černého rybízu stojí 75 Kč) a stromů, ruční nářadí, …
Výši daru můžete uplatnit jako odčitatelnou položku u daní z příjmů, rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru. 

Míša Sarnovská
Kontakt: sarnovska.cap@seznam.cz (tel. 776 268 589)

Výroba mýdel

Výroba mýdel není úplná hračka. O tom se mohla přesvědčit i „zelená“ Čápátka. Tuto hezkou činnost nám přišla představit paní Smejkalová. Výsledná díla stojí za čekání – které je nutné, než vše zatuhne a může se pokračovat znovu v lití dalších a dalších vrstev mýdla. A radost z umytí vlastnoručně vyrobeným mýdlem je nepopsatelná.

Budínek Bude!

S radostí Vám mohu oznámit, že jsme opět zahájili rekonstrukci prostor pro vybudování naší další dětské skupiny Žlutý ČÁP v Budínku!

Žlutý ČÁP je realizován v rámci projektu  reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006616 a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost. Díky této podpoře Vám – rodičům malých dětí – budeme moci nabídnout opět příznivou cenu školkovného.

Důvodem realizace projektu je především dlouhodobá nedostačující kapacita dětské skupiny ČÁP-DOOSAN v Dobříši a zájem rodičů starších dětí o pokračování v docházce do dětské skupiny. Do Dobříše bychom rádi přenesli náš ověřený ,,model“ fungující již druhým rokem v Novém Kníně, kde jsou dvě dětské skupiny rozdělené dle věku dětí.

Oranžový ČÁP na Náměstí Jiřího z Poděbrad je určen dětem od 2 let a Zelený ČÁP v Sudovicích pak dětem od 3–4 let (od 1. 3. 2018 v nových prostorách). Děti si nejprve zvykají na ,,školkový režim“ a prostředí dětské skupiny, učí se zvládat nepřítomnost rodičů, základní sebeobsluze atd. v Oranžovém ČÁPU. 

Když se dětem i rodičům u nás líbí, mohou pak pokračovat v docházce do Zeleného. Tam je s otevřenou náručí čeká Jiřinka a její program plný nápadů, úkolů, dlouhých výletů, bahnění …, ale i program Začít spolu®.

Obdobný dvoustupňový model dětských skupin chceme postupně zavést i v Dobříši tak, aby letošní malí ,,absolventi“ ČÁP-DOOSAN mohli pokračovat v dětské skupině pro starší děti v Budínku.

Základní údaje o nově vznikající dětské skupině Žlutý ČÁP

Žlutý ČÁP: dětská skupina pro veřejnost dle požadavků zákona č. 247/2014 Sb.
Děti: určeno dětem zhruba od 3 let věku
Kapacita: 12 míst
Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod.
Zajištění péče: 2 usměvavé lektorky
Zahájení provozu: 1. 7. 2018 (příp. dle potřeb rodičů)
Forma docházky: pravidelná (příp. příležitostná)
Cena: cca 1 500 Kč/měsíc
Zajištění obědů a zdravých svačinek je z naší strany samozřejmostí. 🙂 

Stejně jako při každé naší činnosti nabízíme rodičům komunikativní, vřelé a otevřené prostředí, kde se snažíme vždy o respektující přístup, tělesnou pohodu, bezpečí, zdravou výživu a partnerský vztah jak s rodiči, tak s dětmi v rytmu dne, roku, v rytmu života.

Na co se ale hlavně můžete těšit?

 • Zbrusu nové prostory v citlivě zrekonstruovaném stavení,
 • hned za prahem vstupních dveří tráva, kytičky, motýli … zkrátka příroda na dosah,
 • každodenní procházky po nerušných polních cestách k rybníku za labutěmi, do lesů za skřítky, na louky a k potoku za pulci, cahtání v řece Kocábě,
 • sběr bylinek, lučních kytiček a snad i prvních plodů v Zahradě,
 • péči o zeleninové a bylinkové záhonky,
 • krmení a poznávání lesní zvěře, využití lesního porostu a hájů k hrám, zábavě i poznání
 • … a možná i zvířecí kamarády.

Můžeme říci, že program bude ekologicky zaměřen, ale spíše bude dětem dána možnost trávit co nejvíce času v přírodě, být v kontaktu s živou půdou a poznávat její velkorysost.

Program bude obdobný jako v Zeleném ČÁPU, rozdělen do 4týdenních bloků, které se budou v průběhu měsíců a změn v přírodě měnit. Více o programu najdete na stránkách Zeleného ČÁPA.

Ať nás žlutá barva světla provází na našich cestách a do Žlutého ČÁPA přinese radost a veselí dětem, rodičům i nám všem.  

                                                                                              Míša Sarnovská
Kontakt: sarnovska.cap@seznam.cz (tel. 776 268 589)