Setkání s rodiči o ČÁPA – prosím nepřehlédněte

Proto, abychom se s vámi mohli podělit o naše plány na rok 2015, zjistit váš názor, posbírat podněty ke zlepšení našich služeb atd., bychom se s vámi – rodiči – rádi setkali na ,,třídních schůzkách“.

DC ČÁP Nový Knín, dne 28. 4. od 15:30 hod
DC ČÁP-DOOSAN Dobříš, dne 29. 4. od 16:00 hod

Dotazy, nápady, podněty do diskuze vítány Emotikona smile
Ps.: Děti určitě vezměte s sebou, mohou si hrát v herničce.

Míša Sar.

Zpráva pro rodiče

Dne 24. 3. u nás byl pan fotograf Jirka Hájek. Děti se fotily jednotlivě, po skupinkách a níže přikládám naše společné foto z DC ČÁP-DOOSAN. Fotečky jsou již vyrobené a čekáme na jejich doručení poštou. Měli by přijít začátkem příštího týdne.

foto

Pozvánka na setkání ,,SouSedíme si“

 

 Všechny, kterým není lhostejná budoucnost našeho městečka srdečně zveme na setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 9. 4. 2015 od 18:00 hodin ve školní jídelně ZŠ. My – O. p. s. ČAP – hodláme požádat o finanční podporu z projektu SouSedíme si, vypsaného nadací Via Poštovní Spořitelny. Protože jde o projekt, který má především za cíl podporu sousedských vztahů, pospolitosti a aktivizaci občanů, uvítáme pokud se nás sejde co nejvíce, aby výsledná aktivita  vycházela ze skutečných potřeb občanů a byla naším společným dílem. Na danou aktivitu je možné získat dotaci ve výši 100 000 Kč.Rádi bychom vám zmiňovaný projekt představili, spolu s našimi názory a nápady, co a jak s jeho pomocí uskutečnit. Především však chceme rozvinout debatu o tom, co by bylo dobré v Kníně změnit, vytvořit, vybudovat, opravit atd. a jakým směrem by se vůbec měla budoucnost města ubírat. Máme šanci udělat něco pro sebe, pro naše děti i všechny následující generace kníňanů, podpořit turistický ruch v našem městě i jeho prestiž.

Máme za to, že to, jakým způsobem se bude naše město rozvíjet, je a má být věcí nás všech. Pokud máte stejný názor, budeme velmi rádi, když přijdete.

Za Obecně prospěšnou společnost ČAP Vás srdečně zve

Johanka Dvorská a Míša Sarnovská

Obrázek

1. 4. 2015 Velikonoční dílnička v DC ČÁP a DC ČÁP-DOOSAN

Srdečně zveme všechny rodiče a děti na tvořivou dílničku v duchu Velikonočních svátků. Jsou vítány jak maminky s malými dětmi (1 – 3 roky), tak děti bez rodičů (od 3 let). Přijďte si vyrobit velikonoční dekorace a načerpat inspiraci pro zdobení vajíček.

Kde: Dětské centrum ČÁP, Sudovice 98, Nový Knín

Dětské centrum ČÁP-DOOSAN, Lidická 384, Dobříš

Kdy: 1. 4. 2015 od 8:30 do 10:00 hod

Program:

  • Význam a symboly Velikonoc
  • Dílnička pro děti – slepička, zajíček nebo kuřátko
  • Ukázka různých technik zdobení vajíček pro maminky (např. vosková batika, ovazování)

Cena: 70 Kč/dítě, 70 Kč/rodič a dítě

Přihlášení: emailem – dcucapa@seznam.cz

Na viděnou se těší dámy od ČÁPA!

19.3. Den otevřených dveří v DC ČÁP-DOOSAN

Kde: Lidická 384, Dobříš (najdete nás v 2.patře ZŠ)

Kdy: 19. 3. 2015 od 8:30 do 10:00 hod

Program: Pro děti je připraven ranní kroužek Zpívánky, tvořivá dílnička a svačinka. Rodiče si mohou prohlédnout prostory, seznámit se s lektorkami, provozem atd.

Cena: ZDARMA

Školičku od 1. 4. 2015 nově otevíráme i veřejnosti! Více informací o DC ČÁP-DOOSAN, programu, přihlašování, ceníku atd. najdete na webu nebo FB.

P1220623

Malování jarních kytiček s Mončou. 3/2015

DC ČÁP-DOOSAN školka trochu jinak…

P1220486DC ČÁP-DOOSAN otevíráme všem dětem!

  • Přijímáme všechny děti od 2 let, tj. i děti se zdravotním postižením, děti z cizojazyčních rodin
  • Celoroční provoz od 7:00 do 17:00 hod
  • Možnost každodenní i příležitostné docházky do dětské skupinky 12 dětí
  • Kreditní systém školného – platíte jen to, co prochodíte (200 Kč/dopoledne)
  • Láskyplná péče o Vaše děti – zkušené, odborně vzdělané lektorky (mamky vlastních dětí)
  • Den otevřených dveří 19.3. od 8:30. Více bude zveřejněno v březnu.

DC ČÁP-DOOSAN OTEVÍRÁME od 1. 4. 2015 všem dětem

DC ČÁP-DOOSAN otevírá od 1. 4. 2015 svou náruč všem dětem

Dětské centrum ČÁP-DOOSAN  vzniklo nenápadně zcela bez  propagace v roce 2013. Centrum alias ,,školka trochu jinak“ poskytuje služby hlídání a péče o děti od 2 let a provozovatelem jsme my – nezisková organizace O. p. s. ČAP.  Školička  se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách ZŠ Lidická nedaleko MC Dobříšek a je výsledkem několikaletého úsilí naší organizace, nabídnout rodinám v Dobříši cenově dostupné, kvalitní, vstřícné a láskyplné služby péče o děti. Projekt ,,ČÁP – Dobříš“ byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Celková výše dotace na rekonstrukci, vybavení prostor a provoz zařízení činila 941 824 Kč. Cílem projektu bylo prostřednictvím zajištění péče o děti pomoci rodičům při návratu do zaměstnání. Během 15 měsíců provozu naše služby využilo 38 dětí a zpět do práce mohlo nastoupit 23 rodičů. Tento projekt byl  významnou měrou finančně podpořen našimi partnery společností Doosan Bobcat Manufacturing a Doosan Bobcat Engineering, kterým tímto děkuji za spolupráci a pomoc, bez níž by ČÁP-DOOSAN nebyl na světě. Jednou z podmínek projektu bylo i pravidlo, že školičku mohou navštěvovat  pouze děti zaměstnanců výše zmíněných společností. Projekt i tato podmínka končí 31. 3. 2015.

Od dubna 2015 otevírá ČÁP-DOOSAN svou náruč všem dětem!

Kdo vlastně jsme? Naše O. p.s. ČAP byla založena v roce 2012 za účelem pomoci rodičům se zajištěním péče o své děti. Od roku 2012 provozujeme DC ČÁP v Novém Kníně, pořádáme akce pro děti i rodiny, kroužky, tábory atd. Naše centra jsou otevřena všem dětem bez rozdílu. Jsou u nás vítány i děti s nejrůznějším druhem omezení např. zdravotní, sociální, etnické atd. Všichni jsme jedineční, lišíme se jeden od druhého a nikdo není lepší nebo horší. Každý z nás má radost z něčeho jiného, jeden vyniká svou precizností, druhý svou nápaditostí, třetí je obratný řečník atd. Zkrátka, všichni jsme jiní a máme jiné potřeby. Přesně tak i děti mají své nejrůznější potřeby. Proto ke každému dítěti, ke každé rodině přistupujeme individuálně a snažíme se vyhovět jejich potřebám. Díky tomu, že jsme malá dětská skupinka čítající maximálně 12 dětí, je individuální přístup možný. Při naší každodenní činnosti se zaměřujeme na logopedickou prevenci. Řeč totiž velmi úzce souvisí s kognitivními procesy a myšlením, např. teď právě přemýšlím – vnitřní řečí si říkám – co uvařím k večeři. Proto se i říkává: ,,Řeč je nástroj myšlení“. Tím, že u dítěte podporujeme vývoj řeči, podporujeme i jeho duševní vývoj a rozvoj jeho osobnosti. V rámci logopedické prevence se snažíme podněcovat děti ke spontánnímu verbálnímu projevu, rozvíjet jejich slovní zásobu, představivost, obratnost mluvidel atd. Spolupracujeme s logopedickým asistentem, který pro děti připravuje na každý den blok logopedické prevence

Více o nových podmínkách provozu najdete v záložce ČÁP-DOOSAN.

Fotky ze zimních radovánek u ČÁPA (více foto na FB)

P1220470WP_005914 WP_005937

Šťastné a veselé!!!

Přejeme všem dětem a jejich rodičům šťastné a veselé Vánoce strávené v klidu a pohodě domova. Do Nového roku hodně zdraví, lásky a nespočet šťastných okamžiků s Vašimi dětmi!

Dámy od ČÁPA

P1220394

Světélka 2014

Foto: SVĚTÉLKA 2014P122034924. 10. 2014  jsme se setkali v hojném počtu na akci Slavnosti světélek 2014.

Velké díky patří dárcům dýní a to panu Rytychovi a Jarce Michálkové! Moc děkujeme – dýňáci nám krásně svítily na cestu za tajemnými duchy.

Krásný barevný podzim všem 🙂 Míša S.